Chương 18 tổng kết

Chương 18 TÀI VẬN

Tài là nguồn nuôi sống mệnh của con người ; tài là cơ sở kinh tế của đất nước , là tiêu chí quan trọng của dân giàu nước mạnh . Do đó người không có của thì rất khó khăn , Nhà nước không có của thì khó mà yên dân lạc nghiệp .

Một người có của hay không , hoặc của nhiều hay ít , khi nào thì gặp vận có của , tìm nó ở phương nào , nguồn của đó ra sao , khi nào thì cầu tài hay đầu tư có lợi , tất cả những điều này đều liên quan ít nhiều đến phát tài , đều được tàng chứa trong Tứ trụ giờ sinh tháng đẻ của mỗi người . Do đó bất kể là đơn vị quốc doanh hay cá nhân , nếu không biết được các thông tin về tài vận , không nắm được thời cơ tài vận mà mở doanh nghiệp một cách mù quáng thì nhất định khó tránh khỏi được hao tài tốn của .

Có xí nghiệp bề ngoài trông có vẻ hưng vượng , tiền vốn hùng hậu , tiền đổ sáng sủa , nhưng khi gặp bại vận thì tiền của cứ đi dần , đến một lúc nào đó tai vạ bất ngờ đổ lên đầu , lúc đó chắc chắn sập tiệm , đóng cửa Có người gia tư hàng ức vạn , của cải dồi dào , nhưng khi rơi vào vận kiếp tài , bại tài thường đúng lúc phát tài rất nhanh , rất lớn nhưng sau đó rất mau khuynh gia bại sản , chuyển thành phá sản . Những ví dụ như thế xưa nay trong và ngoài nước đều có , đặc biệt trong xã hội buôn bán hiện đại , sự chuyển hóa rất nhanh chóng . Cũng có người nhìn thấy người khác làm ăn nên nỗi , tự mình cũng muốn đi buôn nhưng không biết rằng tài vận của mình đã qua nên không thể nào phát tài được nữa . Người xưa có câu : " Có của không bằng sắp phát tài , sắp phát tài không bằng biết giữ của lại " . Cho nên muốn biết được các thông tin về tài vận , phải hướng đến điều may , tránh xa cái bất lợi trước phải dự đoán sau mới hành động . Như thế mới gọi là " tự mình nắm vững vận mệnh của minh ” . Đối với từng người là thế , đối với các xí nghiệp nhà nước lại càng cần phải thế .

I. DỰ ĐOÁN TÀI VẬN ( 1 )

- Tứ trụ có tài thì cái ăn , cái mặc không thiếu .

- Tài nên tàng ẩn , tàng thì phong phú hùng hậu . Tài có kho , phát tài thì có thể giữ được .

Tài lộ rõ là người hào phóng khảng khái .

- Tài là thê tinh , có tài thì có vợ , ngược lại thì khó khăn ,

Tài là nguyên thân của quan tinh , không có của thì khó mà quên quý .

- Thân vượng , tài vượng là phúc , nếu thêm quan tinh thì càng tuyệt diệu .

- Tài nhiều , thân nhược cần có ấn thụ để hỗ trợ thân .

- Thân vượng , tài nhiều là tiền của vừa ý .

- Mệnh nam có đủ thìn , tuất , sửu , mùi là bậc giàu sang phú quý

- Trong trụ tài nhiều , thân vượng là suốt đời phú quý .

- Trụ giờ có thiên tài , các cung khác kị không nên có , như thế mới quý .

- Cung tị đóng ở ngày quý là tài quan trọn vẹn .

- Trong trụ tài , quan có kho là đầy nhà châu báu .

Trong trụ thiên tài nhập tạp chí là người phát tài rất lớn .

- Tài gặp trường sinh là ruộng vườn vạn mâu .

- Trong trụ gặp đất hợp tài là cơ nghiệp bền vững .

- Quan nhập mộ , tài nhập mộ , sau khi xung khai sẽ phát tài .

Tài tinh nhập mộ khi được xung phá thì tiền của đầy kho .

- Tứ trụ thuần tài , thân vượng thì người vừa sang , vừa giàu có .

- Lệnh tháng kiến lộc vận lại gặp tai quan thì tự nhiên phất lên giàu có .

Nếu trụ giờ gặp lộc mà không có trạch mã thì người này chỉ giàu không sang .

Tài làm dụng thần là người giàu có . Thân vượng , tài nhược , nếu được thực thương sinh tài thì mới giàu .

Trụ giờ có mã tỉnh , không bị xung phá là lấy được vợ đẹp , được của từ bên ngoài đến , sinh con vinh hiển , tài sản hùng hậu .

Đó không phải là của cha mẹ để lại , mà là được từ bên ngoài đưa đến , nên cần kiệm , không nên tiêu phí .

Tài tinh ở ngôi chính nắm quyền , trụ ngày mình là người danh lợi nhà , phúc bền lâu . song toàn , nếu gặp được ấn thụ là được hỗ trợ mạnh mẽ , châu báu đầy nhà, phúc bền lâu.

Tài nhiều lại dựa vào ấn thụ để hộ thân là người có vợ hiền , con đẹp , cuối đời hạnh phúc

Tài kho ở vượng địa là suốt đời của cải hùng hậu .

Thân nhược , tài nhiều khi hành đến vận tỉ kiếp thì mới phát tài .

- Người tuổi mậu lấy thuỷ làm tài , thân tý thìn đóng ở kho , khi mệnh nhập quy cách mới giàu .

Nếu không gặp cách thì sự giàu sang vừa phải .

Có tài gặp sát , người tuổi dần , ngọ , tuất gặp tân sửu , người tị , dậu , sửu gặp ất mùi , người thân , tý , thìn gặp bính tuất , người hợi , mão , mùi gặp mậu thìn , như thể gọi là thê tài tụ hội . Người gặp như thế sẽ giàu , nhưng phải đề phòng vợ làm hại .

- Ấn thị thông suốt , gặp tài thì phát , gặp quan thì vinh hiển .

- Tài , quan làm mộ kho nếu không xung thì không phát .

- Tài kho gặp tam hợp , tất phát tài mạnh mẽ .

- Thìn , tuất , sửu , mùi gặp hình xung không ai không giàu .

- Thương quan , thương hết để có thể sinh ra tài , khi tài vượng sẽ sinh quan .

- Thương quan gặp kiếp thì sẽ gặp của Thương quan sinh tài thì sẽ tự nhiên giàu có .

- Thiên tài là thiên lộc , là của tự nhiên không lao động mà có , là được hưởng phúc sẵn có .

- Thực thần gặp tài , nhưng tại nhiều thì không sang mà chỉ là trọc phú .

- Thực thần có cát thần phụ giúp thì giàu có tiếng .

- Trong trụ tài , quan tự vượng là mệnh phú ông .

Can ngày , can tháng , chi ngày , chi giờ đồng thời xung tài của cung đối diện thì phát tài .

- Trong trụ tài kho không bị thương tổn thì của cải nhiều .

- Thương quan của ngày , giờ bị tổn thương hết thì sẽ phát tài một cách bất nghĩa .

- Tài đóng ở trụ ngày là tài ở đất vượng , là tượng người vừa được vợ vừa được của ; nếu tài không ở đất tử , mộ là người được của phía nhà vợ .

- Tài tinh chỉ có một ngôi mà được thời là nhà phú quý , người tính nóng , hai ngôi thì tính khí nóng nửa phần , ba , bốn ngôi thì hao thân suy bại .

- Thân vượng có thể thành gia lập nghiệp { hân suy không thắng tài là người vất vả .

- Trong trụ đủ cả tài , quan , ấn là người không sang thì giàu .

Tài tàng ẩn ở trong quan kho , là sự quý báu hiếm thấy .

- Trong trụ có tài , quan cùng với ấn thụ là người vàng bạc nhiều .

- Quan hưu tù , ấn vượng là được nhiều tiền của ,

- Trong Tứ trụ thương quan sinh ra tài thì nguồn của dồi dào .

- Trụ ngày , trụ giờ đều gặp thiên đức , nguyệt đức lại gặp tai quan thì đó là nhà phú hào .

Bản thân khúc trạch mã là phát của ở nước ngoài .

- Thân nhược , tài nhiều lại còn gặp tỷ kiếp lạm dụng thần thì tiền bạc đầy lưng .

- Tài quan đều có và lộ rõ thì rất vinh hiển .

Thiên tài gặp quan kiêm thực thần thì chắc chắn vinh hoa .

- Tài nhiều lại lộ rõ thì thành bại thất thường .

- Tài nhiều gặp tỉ kiếp trợ giúp là nhà giàu thịnh vượng .

Tài gặp đất phòng sinh thì tiền của vạn kho .

- Thương quan bị thương tổn khi hết thương tổn , trở lại sinh tài thì châu báu tự nhiên mà đến ,

- Trong mệnh có cả lộc mã và quý nhân là người có phúc được của .

- Mã chạy vào đất tài là phát tài nhanh như mãnh hổ .

- Chính tài là của ít , thiên tài là của nhiều . Thiên tài làm dụng thần là người phú quý .

Thân mạnh , tài vượng thì có lợi cho thanh danh , trước tài sau ấn thì chuyển thành người có phúc .

- Trong Tứ trụ kiêu thần mừng nhất gặp tài tình , khi thân vượng gặp được là phát phúc , thân nhược gặp phải là tai hoạ ,

Nhâm quý gặp thân , tí , thìn cục là phúc nhiều , tài nhiều .

Thực thần gặp ấn là tiền của ngày một nhiều .

- Thất sát có quan chế ngự là người đại phú quý .

- Trụ tháng gặp ấn thụ là người giàu sang , vinh hiển ,

- Trụ ngày vượng , tài tính yếu lấy thực thương xì hơi trụ ngày để sinh tài .

Mệnh nữ tài quan tàng kho , nếu bị hình xung mất thì không giàu được .

Tài của địa chỉ phục ám sinh thì nhờ đó dần dần giàu có .

- Tài đóng ở nhật nguyên , hành đến vận tài thì sẽ phát .

II. DỰ ĐOÁN TÀI VẬN (2)

Thân nhược tài nhiều thì gặp tài là mang họa.

- Trụ ngày giáp ất, mà hành vận dân mão thì kiếp tài phá tài.

Quan vượng, thân nhược, hành đến quan vận thì hại vô cùng, phá tài là chắc chắn.

Kiếp tài, bình dương thì nhất thiết kiêng kị gặp tuế vận, vì như thế sẽ phá tài, bại nghiệp, tài cạnh tranh nhau nên phải rời bỏ quê hương, thất nghiệp.

Trên trụ giờ có thiên tài thì sợ anh em, hành đến vận kiếp tài thì sẽ bị phá tài và tranh tài.

Tài nhiều, thân nhược là nhà của nhiều, nhưng của cải ít.

Thiên tài sợ hành vận tỷ kiếp, vì gặp vận đó sẽ phá tài, bại tài. - Tuế quận bị khắc là bại tài, phá tài.

Thân vượng, ấn vương là tiền hao tán không tự, chẳng thà rằng trữ của, bất động sản còn hơn.

Kiếp tài không nên gặp vượng địa, gặp thì hao tài. - Tài nên tàng ẩn, không nên lộ, lộ thì dễ bị tranh giành.

Thương quan có tài khi hành đến đất quan, sát, gặp đất suy tài tuyệt thì sẽ mất tài, mất lộc.

Thực thần gặp kiêu là tài vật hao tán.

Tài quan gặp tài quan là vì tham ô mà bãi chức.

- Trong trụ kiêu ấn gặp đất tài lại không có tỷ kiếp thì tại hoạ vô cùng. - Trụ ngày yếu không thắng nổi tài thì vì của cải mà bị tai hoạ.

Kiêu thân mừng nhất gặp tài tình, thân vượng gặp được là phúc, thân nhược gặp phải là họa.

Thân vượng hành đến vận tỷ kiếp thì phá tài bại nghiệp.

- Trong trụ kiếp nhiều lại hành vận kiếp thì nên án binh bất động.

- Tỉ, kiếp nhiều lại gặp tỉ kiếp là phá tài, ra cửa quân.

Thân vượng, tỷ kiếp nhiều lại không có tài thì khi gặp tài là tai họa đến.

Tài tinh nhập mộ thì vợ tính nhỏ nhen, quý của hơn người. - Trong trụ có tỉ kiếp, có tài tranh tài, khi không có tài là lúc họa đến anh em tranh của, vợ chồng tranh giành nhau.

Tài rơi vào không vong tất sẽ nghèo.

Tứ trụ không có tài để giữ cho mình thì khi ra ngoài cầu tài cần phải cẩn thận.

Tài tinh gặp kình dương thì mất của, mất người.

- Hành đến vận kình dương thì cải hao tấn, khắc vợ , nát nhà

- Trong trụ có thập ác đại bại thì vàng đày kho cũng thành đất bụi

Ví dụ 1 Càn tạo

Tài - Tài - Nhật nguyên - Kiếp

Tân tị - Canh dần -Đinh mùi - Bính ngọ

Năm 1987 , ông Trình giám đốc một nhà máy ở Tây An muốn biết tình hình nhà máy như thế nào nên ông đã đứng chủ nhờ đoán vận nhà máy . Tôi thấy trong trụ của ông tỷ kiếp gặp tài , dại vận bính tuất gặp kiếp , lưu niên đinh mão gặp ngang vai , đúng là tỷ kiếp gặp vượng địa . Nên nói : nhà máy năm đó không những hiệu quả kém mà còn hao tài , nên dặn ông không được đầu tư một cách mù quáng để đề phòng phá sản Ông nói : nhà máy mấy năm nay luôn làm ăn khá , chắc không đến nỗi nghiêm trọng như thế , do đó không nghe theo lời khuyến cáo của tôi . Kết quả nhà máy cuối năm phá sản , ông rất hối hận . Trụ này ứng với câu : " Tài tình sợ nhất hành vận tỷ kiếp " .

Ví dụ 2. Càn tạo .

Tài - Kiêu - Nhật nguyên - Thực

Bính tuất - Canh dần - Nhâm tuất - Giáp thìn

Tháng 5 năm 1990 , một phóng viên nhà báo nhờ tôi đoán hậu vận . Tôi thấy trong trụ tài vượng , tài nhiều lại gặp kho , năm 1990 là lưu niên lại hợp với dân , ngọ , tuất của Tứ trụ thành tam hợp tài cục nên đoán : " Năm 1986 lại đây đã phát tài , tuy năm nay có tài , nhưng ngược lại có nguy hiểm về tính mạng " . Ông và vợ liền nói : Năm nay nằm viện bị mổ nàng , tý nữa thì mất mạng . Trụ này ứng với câu : " Thân nhược không th ng tài thì vì của mà sinh nạn " .

Ví dụ 3. Càn tạo .

Thương - Thực - Nhật nguyên - Tỉ

Quý Sửu - Nhâm tuất - Canh tí - Canh thìn

Tháng 6 năm 1990 khi tôi giảng bài ở Thâm Quyến , gặp Tứ trụ của một tay đánh bạc . Trong trụ ngang vai gặp vượng địa , lại hành đại vận Quý sưu canh thân , lưu niên canh ngọ , tức là một loạt ngang vai đều vượng , vì đánh bạc bị thua mà trộm cướp nên bị bắt gian ra toà Trụ này ứng với câu : " Ti kiếp trùng trùng lại gặp tỉ kiếp là phá tài và ra cửa quan " .

Ví dụ 4. Càn tạo.

Kiếp - sát - Nhật nguyên - Tỉ

Giap ngọ - Tân mùi - Ất sửu - Ất dậu

Trong trụ này tỉ kiếp trùng lặp, đại vận là giáp tuất cũng là đất kiếp, vì mưu lợi một cách phi pháp nên nửa đầu năm 1991 bị công an Quảng Châu phá án bắt giam. Người này đã vi phạm câu "Tứ trụ tiếp nhiều lại hành vận tỷ kiếp thì nên giữ mình an phận". Ví dụ 5. Càn tạo.

Kiêu - Tài - Nhật nguyên - Sát

Mậu tí - Giáp tí - Canh thìn - Bính tí

Đây là Tứ trụ của Phó tổng giám đốc một Công ty ở Thâm Quyến, vì không biết mệnh vận của mình nên năm 1991 cho người khác vay 200 vạn đồng. Người vay tiền vừa nhận được tiên là chạy ra nước ngoài. Do đó năm sau Phó tổng giám đốc bị mất chức, ra toà. Đó là sự tai hại vì không đoán mệnh, hối hận vì gặp tôi muộn quá.

Vì sao Phó tổng giám đốc lại gặp tai hoạ này? Đó chỉ là vì thời gian trước đó vận của ông rất thuận, từ năm 35 tuổi đến năm 44 tuổi là lúc bắt đầu bại vận mà không biết. Kiêu vận gặp năm tân mùi 91 kiếp tài, tức là kiêu sinh ra kiếp cho nên khó tránh khỏi việc mất của.

Năm nhân thân 1992 gặp thực thân, kiêu thần đoạt thực thần, tức là chỉ cho sinh hoạt phí thấp nhất. Lại lưu niên nhâm thân và thân tý thìn trong Tứ trụ cùng hội lại làm thương tổn quan cục cho nên Phó tổng giám đốc bị mất chức.

Ví dụ này ứng với câu: "Thực gặp kiêu thì tài vật hao tán", "Thương quan gặp quan là tai họa liên miên".

Ví dụ 6. Càn tạo

Sát- tỉ - nhật nguyên - ấn

Giap thìn - Mậu thìn - Mậu ngọ - Đinh dậu