Chương 18

Chương 18 TÀI VẬN

Tài là nguồn nuôi sống mệnh của con người ; tài là cơ sở kinh tế của đất nước , là tiêu chí quan trọng của dân giàu nước mạnh . Do đó người không có của thì rất khó khăn , Nhà nước không có của thì khó mà yên dân lạc nghiệp .

Một người có của hay không , hoặc của nhiều hay ít , khi nào thì gặp vận có của , tìm nó ở phương nào , nguồn của đó ra sao , khi nào thì cầu tài hay đầu tư có lợi , tất cả những điều này đều liên quan ít nhiều đến phát tài , đều được tàng chứa trong Tứ trụ giờ sinh tháng đẻ của mỗi người . Do đó bất kể là đơn vị quốc doanh hay cá nhân , nếu không biết được các thông tin về tài vận , không nắm được thời cơ tài vận mà mở doanh nghiệp một cách mù quáng thì nhất định khó tránh khỏi được hao tài tốn của .

Có xí nghiệp bề ngoài trông có vẻ hưng vượng , tiền vốn hùng hậu , tiền đổ sáng sủa , nhưng khi gặp bại vận thì tiền của cứ đi dần , đến một lúc nào đó tai vạ bất ngờ đổ lên đầu , lúc đó chắc chắn sập tiệm , đóng cửa Có người gia tư hàng ức vạn , của cải dồi dào , nhưng khi rơi vào vận kiếp tài , bại tài thường đúng lúc phát tài rất nhanh , rất lớn nhưng sau đó rất mau khuynh gia bại sản , chuyển thành phá sản . Những ví dụ như thế xưa nay trong và ngoài nước đều có , đặc biệt trong xã hội buôn bán hiện đại , sự chuyển hóa rất nhanh chóng . Cũng có người nhìn thấy người khác làm ăn nên nỗi , tự mình cũng muốn đi buôn nhưng không biết rằng tài vận của mình đã qua nên không thể nào phát tài được nữa . Người xưa có câu : " Có của không bằng sắp phát tài , sắp phát tài không bằng biết giữ của lại " . Cho nên muốn biết được các thông tin về tài vận , phải hướng đến điều may , tránh xa cái bất lợi trước phải dự đoán sau mới hành động . Như thế mới gọi là " tự mình nắm vững vận mệnh của minh ” . Đối với từng người là thế , đối với các xí nghiệp nhà nước lại càng cần phải thế .