Chương 14 tổng kết

Chương 14 ANH CHỊ EM

Căn cứ theo phương pháp cổ: trụ năm là tổ tiên, trụ tháng là cha mẹ, trụ ngày là mình và vợ, trụ giờ là con cái. Anh chị em là một trong lục thàn, nhưng trong Tứ trụ lại không có vị trí. Do đó rất ít học giả về sau không có anh chị em thực chất thuộc cung nào, nên không có cách gì để dự đoán được..

Sách "Tam mệnh thông hội” nói về cách sắp xếp của lục thân trong Tứ trụ rất rõ ràng: "Phàm đoán lục thân thì lấy năm làm cha, lấy thai làm mẹ lấy tháng làm anh em, lấy ngày làm mình và vợ lấy giờ làm con". Như thể rõ ràng trụ tháng là cung anh em và thực tiễn chứng mình rất đúng.

Trong Tứ trụ lấy gì làm cùng anh em, hiện nay trong ứng dụng không thống nhất. Có người lấy thiên can địa chỉ cua tháng sinh làm anh em, có người lấy ngang vai, kiếp tài, bình dương là anh em, có người lại lấy ấn làm anh em. Trong thực tế ứng dụng, tôi lấy trụ tháng làm cung anh chị em, nhưng thiên can địa chi của tháng không nhất định là anh chị em cụ thể. Anh chị em ruột của mình chính là phải lấy ngang vai, kiếp tài, lộc, bình dương làm tiêu chí Vì ngang vai, kiếp tài, lộc, bình dương trong ngũ hành là cùng loại với nhau, lấy thiên can làm tỉ kiếp, địa chỉ làm lộc bình dương. Ví dụ giáp gặp giáp là ngang vai, giáp gặp ất là kiếp tài, giáp gặp dần là lộc, giáp gặp mão là bình dương. Cũng tức là nói, người sinh ngày giáp trong trụ thấy mộc đều là do mẹ nhâm hoặc quý sinh ra, cho nên đều là tiêu chí thông tin anh chị em cả.

Tháng là cung anh chị em. Mệnh nam can tháng là anh em, chi tháng là chị em Mệnh nữ can tháng là chị em, chi tháng là anh em. Thiên can, địa chỉ của trụ tháng đều ở vượng địa thì nói chung anh chị em nhiều, sức khoẻ tốt,

Trong Tứ trụ của một người, có thể có bao nhiêu anh chị em thì tất cả những sách dự đoán về Tứ trụ hiện có đều không bàn luận đến, còn trong thực tế ứng dụng thì người được đoán thường muốn nói: có mấy anh chị em? Rất nhiều dại sự không có cách nào trả lời.

Có bao nhiêu anh chị em? Trong thực tiễn tôi tìm tòi, khám phá ra như sau: nếu trong Tứ trụ mộc là anh chị em thì có bao nhiêu mộc, lại căn cứ mộc đó gặp dất sinh vượng hay tử tuyệt để xác định số lượng anh chị em. Nếu nắm vững được lệnh vượng suy thì độ dự đoán chính xác càng cao, nếu có sai lệch thì cũng chỉ trên dưới một, hai người. Năm 1991 tôi sang Xingapo và Thái Lan không những để giảng bài mà còn có nhiệm vụ khảo sát về kỹ thuật dự đoán qua Bát quái, Tứ trụ và Tướng học. Qua thực tiễn dự đoán chứng minh rằng: phương pháp dự đoán của Trung Quốc và kỹ thuật của nó cũng rất thích dụng và phù hợp ở nước ngoài, những trường hợp tôi đoán đều rất chuẩn. Tuy nhiên, khi đoán về số anh em thì đều có sai số cả. Ví dụ trong Tứ trụ: số anh em mà đoán ở Trung Quốc là 6 người hoặc trên dưới 6 người thì ở các nước Đông nam Á (như Philipin, Inđônêxia, Mianma, Malaixia, Singapo, Thái Lan, Hồng Kông) và Ôtxrâylia, số anh em phải căn cứ kết quả cân đối trong Tứ trụ rồi gấp đôi lên mới đúng. Vì sao số anh chị em ở những nước này lại nhiều gấp đôi so với những người Trung Quốc có Tứ trụ giống nhau? Tôi cho rằng có hai nguyên nhân: thứ nhất là từ địa lý mà nói, điều kiện khí hậu của họ tốt cho nên từ hàn đới chuyển sang ôn đới, á nhiệt đới cho đến vùng nhiệt đới có xu thế tăng lên rõ rệt. Thứ hai là sinh nhiều hay sinh ít là tùy thuộc vào trình độ phát triển của từng quốc gia và chế độ quan niệm ở đó quyết định.

Về nội dung cần dự đoán trên phương diện anh chị em có rất nhiều, ngay cả việc thời gian nào sinh nam, thời gian nào sinh nữ, thai nào là nam, thai nào là nữ, anh em có tất cả mấy người, hiện nay còn mấy người, mấy nam, mấy nữ, v. v.. Trong thực tế, những người có kỹ thuật cao cường đã từng đoán được rất chính xác, nghe nói đó là nhờ dùng "Thiết bản thân số”. Nhưng "Thiết bản thân số dòi hỏi gia truyền để lại bí quyết này. Nói chung những người có sách này cũng không hiểu được sự huyền bí của nó. Do đó trong chương này tôi chỉ có thể nói về số lượng anh em có bao nhiêu theo kinh nghiệm của bản thân để mọi người tham khảo.

I. DỰ ĐOÁN ANH CHỊ EM (1)

Mệnh nam can ngày là âm, can am là anh em trai, can dương là chị em gái. Can ngày là dương, thì can dương là anh em trai, can âm là chị em gái.

Mệnh nữ can ngày là âm, can âm là chị em gái, can dương là anh em trai, can ngày là dương: can dương là chị em gái, can âm là anh em trai.

Lại còn có nam gặp ngang vai là anh em trai, kiếp tài là chị em gái, nữ gặp ngang vai là chị em gái, kiếp tài là anh em trai. Ngang vài nhiều là anh em nhiều, kiếp tài nhiều là chị em nhiều.

Nay bàn về trong Tứ trụ có ngang vai, kiếp tài, lộc, bình dương. Tỉ kiếp gặp nhiều là anh chị em đông đúc.

Tỉ kiếp nhiều mà sinh vượng là anh chị em nhiều, gặp suy là anh chị em ít. Tỉ kiếp đóng ở lộc hoặc gặp quý nhân là anh có em giàu có đầy đủ; tỉ kiếp gặp tướng tinh là anh chị em phú quý. Tỉ kiếp gặp thiên đức, nguyệt đức là anh chị em lương thiện, thật thà.

Tỉ kiến đóng ở trạch mã là anh chị em đi xa.

Tỉ kiếp là dụng thần thì được sự giúp đỡ của anh em. Trụ ngày yếu, trụ tháng ấn vượng là anh chị em nhiều.

Ngang vai gặp lộc là anh em có địa vị cao, gia đình hưng vượng. Tỉ kiếp đóng ở trường sinh là anh chị em khoẻ mạnh, tuổi thọ cao. Thân vượng và có ấn là anh chị em nhiều.

Trụ ngày yếu, mà không có tỉ kiếp thì lấy ấn để tính số lượng anh em. Thân vượng tài yếu là anh chị em nhiều.

Sát vượng ấn phục, ngang vai không có khí là em kính trọng anh, nhưng anh là người bất lực.

Quan vương ấn nhược, tài tinh có khí là anh yêu em nhưng em bất lực. Trụ tháng gặp quan tinh là anh em quý trọng nhau.

Tháng và ngày tương sinh cho nhau là anh em hoà thuận. Trụ tháng gặp trường sinh đế vượng là anh chị em nhiều.

Phụ mẫu hoặc tỉ kiếp gặp trường sinh, đế vượng là anh chị em rất đông. Đối với sinh đôi, sinh vào ngày dương, giờ dương thì anh mạnh hơn em. Sinh ngày âm, giờ âm thì em mạnh hơn anh.

Để sinh đôi, người mệnh dương sinh sau thì khó nuôi hoặc chết trước, người mệnh âm sinh trước thì khó nuôi hoặc chết trước.

Thất sát mà vượng, tỉ kiếp nhiều thì anh em đông mà lại đồng tâm.

Ví dụ 1. Cần tạo.

Tài - Tỉ - Nhật nguyên - Sát

Kỷ mão - Giasp tuất -Giasp Ngọ - Gio canh ngọ

Tháng 7 năm 1987 khi giám đốc họ Mạnh của nhà máy mời tôi đoán vận, tôi thấy trong Tứ trụ ba mộc rõ, một mộc ám thì đoán: "Ông ta có 4 anh chị em. Nên là hai nam hai nữ". Ông ta nói: đúng! Rất chuẩn.

Ví dụ 2. Khôn tạo.

Thực - Quan - Nhật - nguyên Kiếp

Canh tuất - Ất dậu - Mậu tuất - Giờ kỉ mùi

Trong thực tiễn do nhu cầu nghiên cứu dự đoán, tôi có ý tiếp cận với người xuất gia tu hành, đặc biệt là người theo đạo Phật, họ không tin vào đoán mệnh. Tôi nói với họ những người tu hành, những võ sư khí công và những người có công năng đặc biệt do theo học võ thuật lâu đời nên phần nhiều đoán giai đoạn trước khi họ đi tu dễ đúng, còn sau khi đã đi tu thì khó đoán đúng. Sở dĩ như vậy là vì mệnh vận của người tốt xấu chủ yếu do khí âm dương ngũ hành gây tác dụng. Những người tu hành trên, công năng đều tốt cho nên có thể tự điều chỉnh hành vi, làm thông các trở ngại của khí, làm cho trường khí trong thân thể luôn ở trạng thái cân bằng, nên sau khi họ đã đi tu thì rất khó đoán đúng.

Có mấy hoà thượng nghe tôi giảng giải về dự đoán học và vì sao đối với những người có công năng đặc biệt lại khó đoán đúng thì rất tán thành. Và còn đưa ra mấy người nhờ tôi đoán. Khi đó tôi cố ý chọn người cao, tuổi trẻ, có nam, có nữ để đoán những sự việc trước khi họ xuất gia tu hành. tuổi

Người đoán trong ví dụ 2 trên, sinh năm 1970, năm 1982 thì xuất gia. Tôi thấy trong Tứ trụ mậu kỉ thổ rõ và mờ có 8 chữ, lại được hoà trường sinh sinh ra cho nên đoán: có 8 đến 9 người anh em. Quả nhiên là 9 người. Những nhà tu hành có mặt ở đó đều rất kinh ngạc. Tôi nói với họ: con người có mệnh, Tứ trụ là một môn khoa học chân chính, chỉ cần kỹ thuật đoán cao siêu là có thể đoán đúng.

Ví dụ 3. Càn tạo

Tài - Sát - Nhật nguyên - Thương

Kỷ mùi - Tân mùi - Ất hợi - Giờ bính tí

Ông Trần Mưu là người lính già, hiện là cán bộ cao cấp. Vì từ bé ông đã được cha mẹ lấy số , cho nên rất tin vào dự đoán mệnh vận Mùa xuân năm 1998, ông biết tôi nghiên cứu về dự đoán học, muốn thử xem trình độ ra sao, nên đã báo cho tôi ngày giờ sinh nhờ đoán. Tôi thấy trong Tứ trụ, trụ năm ngôi cha mẹ gặp đất trường sinh, giáp ất mộc tuy minh, ám chỉ có bốn số nhưng được ngày, giờ hơi tý thuỷ tương sinh nên anh chị em nhất định nhiều. Do đó đoán: ông có 6 anh chị em. Ông ta nói: Đoán rất đúng, giống tôi đã được đoán hồi nhỏ, có 6 anh em.

Ví dụ 4. Càn tạo.

Tài - Tỉ - Nhật nguyên - Thực

Giáp ngọ - Canh ngọ - Canh tí - Giờ nhâm ngộ

Trong Tứ trụ này canh kim hiện hai lần lại gặp vượng địa nhưng vì can năm giáp mộc, thiên tài ở tử địa lại bị canh kim khắc, chi năm là ngôi mẹ, giáp hoả gặp 3 lần quá vượng nên nhất định là cha mất mẹ đi lấy chồng, do đó đoán: chỉ có hai anh em. Quả đúng thế.

Theo câu nói: "Tỉ kiếp đóng ở trường sinh và vượng địa thì anh chị em nhiêu" thì ở Tứ trụ này đáng lẽ anh em nhiều, nhưng còn phải xem cha mẹ ở đất gì. Phụ mẫu vượng, thân thể còn tốt thì con cái nhiều, phụ mẫu không thuận hoặc sớm suy thì anh em nhất định ít. Do đó khi dự đoán còn phải kết hợp với cá nguyên nhân khác.

Ví dụ 5. Khôn tạo.

Tài - Thực - Nhật nguyên - Tài

Quý tị - Canh thân - Mậu thân - Giờ nhâm tuất

Trên kia đã nói trong ứng dụng thực tế, số anh em ở các nước Đông nam Á nên gấp đôi số có trong Tứ trụ. Kinh nghiệm này tôi đã rút ra được không những đối với Hoa kiều mà đối với người nước ngoài ở các nước đó đều đúng. Ví dụ này là một trong những ví dụ thực tôi đã đoán ở nước ngoài.

Trong Tứ trụ mậu kỉ là anh chị em đã lộ ra và còn ám tàng tất cả 6 người . Nhưng vì trong Tứ trụ thiên tài chính ấn của cha mẹ đều ở vượng địa. Do đó tôi đoán: một bà mẹ sinh 12 người con. Cô ta nói: "Quả đúng thế".

Ví dụ 6. Khôn tạo.

Kiêu - Sát - Nhật nguyên - Quan

Đinh hợi - ất tị - Kỉ hợi - Gio giáp tí

Ví dụ này anh chị em có 5 người, 4 người khác trước sau đều đi Canada. Tức chính ứng với câu: "Huynh đệ gặp trạch mã là chủ về tượng anh em đi xa".

Ví dụ 7. Càn tạo.

Thương - tài - nhật nguyên - Tỉ

Đinh mùi - Mậu thân - Giasp tí - Gio GIáp tuất

Đây là ví dụ đẻ sinh đôi đều là mệnh nam. Người anh trình độ văn hóa cao hơn người em, thông minh hiếu học, thích suy nghĩ nghiên cứu sâu, trong học thuật có ấp ủ hoài bão. Đã từng viết sách và nổi tiếng sớm. Còn người em thì bình thường. Tuy sinh đôi nhưng người sinh giờ dương, ngày dương là anh mạnh hơn em, nếu sinh ngày âm, giờ âm thì em mới mạnh hơn anh được.

II. DỰ ĐOÁN ANH CHỊ EM (2)

Trụ tháng có thương quan là anh em bị thương tổn. Trong Tứ trụ gặp quan sát nhiều là khắc anh chị em.

Trong Tứ trụ gặp thìn tuất sửu mùi nhiều là anh em xa rời nhau, tình thân hờ hững.

Trong Tứ trụ tài nhiều thì ấn bị chết, ngang vai nhiều thì anh em không thân nhau.

Trụ năm gặp sát, trụ tháng gặp thương là anh em không hoà thuận.

Mệnh gặp hoa cái là anh em ít.

Lệnh tháng gặp xung là anh em mỗi người một phương

Quan nhược, thực, thương mạnh lại gặp tỷ kiếp là vì anh em mà liên lụy.

Tài nhược, tỉ kiếp vượng lại còn gặp ấn là anh em bất hoà.

Lệnh tháng nắm quyền quan sát là tổn thất anh em nhiều.

Trong Tứ trụ không có tỉ kiếp và ấn tinh là từ bé đã gặp vận tỉ kiếp, bản thân nhờ anh thi họ hay bạn bè nuôi dưỡng lớn lên. bất hòa hoặc gia đình chia lìa.

Trụ ngày vượng, tỉ kiếp nhiều là anh em

Trong Tứ trụ có tỉ kiếp, bình dương là anh em bất hoà, thường hay cãi nhau.

Tỉ kiếp bị xung khắc là anh em bất hoà hoặc nhiều bệnh tật.

Tỉ kiếp xung khắc dụng thần là anh em gây liên lụy cho mình.

Tỉ kiếp rơi vào không vong là không có anh chị em.

Tỉ kiếp làm kỵ thân là bị anh em làm hại.

Tỉ tiếp đóng ở tang môn, điều khách là khắc anh em.

Tỉ kiếp đóng ở đào hoa là anh em phong lưu hiếu sắc.

Tỉ kiếp nhiều lại không bị chế phục là của nhà ngầm bị tổn thương hoặc anh em vô tình với nhau.

Nam gặp sát vượng hoặc tỉ kiếp là có anh, không có em trai; thái quá, bất cập là cả anh và em đều không có.

Ví dụ 1. Càn tạo.

Quan - Thương - Nhật nguyên - Kiếp

Mậu thân - Giáp tí - Quý hợi - Giờ nhâm tí

"Trên trụ tháng gặp thương quan là anh em có tổn thất". Trụ tháng gặp thương quan, đặc biệt là can tháng gặp thương quan thì chủ về người đó trước hoặc sau khi sinh ra sẽ có tang anh hoặc chị. Cũng có người là tang em trai hoặc em gái, hoặc em trai, em gái gặp tai nạn. Nói chung là em bị ít hơn, anh chị bị nhiều hơn, đó là kinh nghiệm nhiều năm của tôi.

Ví dụ này là Tứ trụ của lão hoà thượng đã hơn 80 tuổi. Vì trên trụ tháng giáp mộc gặp thương quan cho nên vị hòa thượng đó có một người anh bị chết.

Ví dụ 2. Càn tạo.

Sát - Thương - Nhật nguyên - Kiêu

Giáp thìn - Tân mùi - Mậu ngọ - Giờ bính thìn

Ví dụ này trụ tháng có thương quan tuy không có tang anh chị nhưng không có lợi cho em trai. Em trai phạm pháp năm 1991 bị giam. Cho nên trụ tháng gặp thương quan thực tế là em trai bị khắc.

Ví dụ 3. Khôn tạo.

Thương - Tỉ - Nhật nguyên - Tài

Mỉ mão - Bính tí - Bính ngọ - Gio canh dần

Lệnh tháng gặp xung, chủ yếu là chi tháng và chi ngày xung nhau, vì cạnh nhau nên lực xung lớn. Xung tức là động. Cho nên lệnh tháng gặp xung thì anh em người một nơi, rất khó đoàn tụ một chỗ.

Ví dụ này là ngày tháng tương xung cho nên anh em kẻ nam người bác.

Ví dụ 4. Khôn tạo

Ấn - Kiếp - Nhật nguyên - Ấn

Quý mão - Ất Sửu - Giáp tí - Giờ quý dậu

Tứ trụ này tỉ kiếp, bình dương đều có nên không những anh em không hòa thuận mà thường cãi vã nhau, suýt nữa bị bệnh tâm thần.