Chương 14

Chương 14 ANH CHỊ EM

Căn cứ theo phương pháp cổ: trụ năm là tổ tiên, trụ tháng là cha mẹ, trụ ngày là mình và vợ, trụ giờ là con cái. Anh chị em là một trong lục thàn, nhưng trong Tứ trụ lại không có vị trí. Do đó rất ít học giả về sau không có anh chị em thực chất thuộc cung nào, nên không có cách gì để dự đoán được..

Sách "Tam mệnh thông hội” nói về cách sắp xếp của lục thân trong Tứ trụ rất rõ ràng: "Phàm đoán lục thân thì lấy năm làm cha, lấy thai làm mẹ lấy tháng làm anh em, lấy ngày làm mình và vợ lấy giờ làm con". Như thể rõ ràng trụ tháng là cung anh em và thực tiễn chứng mình rất đúng.

Trong Tứ trụ lấy gì làm cùng anh em, hiện nay trong ứng dụng không thống nhất. Có người lấy thiên can địa chỉ cua tháng sinh làm anh em, có người lấy ngang vai, kiếp tài, bình dương là anh em, có người lại lấy ấn làm anh em. Trong thực tế ứng dụng, tôi lấy trụ tháng làm cung anh chị em, nhưng thiên can địa chi của tháng không nhất định là anh chị em cụ thể. Anh chị em ruột của mình chính là phải lấy ngang vai, kiếp tài, lộc, bình dương làm tiêu chí Vì ngang vai, kiếp tài, lộc, bình dương trong ngũ hành là cùng loại với nhau, lấy thiên can làm tỉ kiếp, địa chỉ làm lộc bình dương. Ví dụ giáp gặp giáp là ngang vai, giáp gặp ất là kiếp tài, giáp gặp dần là lộc, giáp gặp mão là bình dương. Cũng tức là nói, người sinh ngày giáp trong trụ thấy mộc đều là do mẹ nhâm hoặc quý sinh ra, cho nên đều là tiêu chí thông tin anh chị em cả.

Tháng là cung anh chị em. Mệnh nam can tháng là anh em, chi tháng là chị em Mệnh nữ can tháng là chị em, chi tháng là anh em. Thiên can, địa chỉ của trụ tháng đều ở vượng địa thì nói chung anh chị em nhiều, sức khoẻ tốt,

Trong Tứ trụ của một người, có thể có bao nhiêu anh chị em thì tất cả những sách dự đoán về Tứ trụ hiện có đều không bàn luận đến, còn trong thực tế ứng dụng thì người được đoán thường muốn nói: có mấy anh chị em? Rất nhiều dại sự không có cách nào trả lời.

Có bao nhiêu anh chị em? Trong thực tiễn tôi tìm tòi, khám phá ra như sau: nếu trong Tứ trụ mộc là anh chị em thì có bao nhiêu mộc, lại căn cứ mộc đó gặp dất sinh vượng hay tử tuyệt để xác định số lượng anh chị em. Nếu nắm vững được lệnh vượng suy thì độ dự đoán chính xác càng cao, nếu có sai lệch thì cũng chỉ trên dưới một, hai người. Năm 1991 tôi sang Xingapo và Thái Lan không những để giảng bài mà còn có nhiệm vụ khảo sát về kỹ thuật dự đoán qua Bát quái, Tứ trụ và Tướng học. Qua thực tiễn dự đoán chứng minh rằng: phương pháp dự đoán của Trung Quốc và kỹ thuật của nó cũng rất thích dụng và phù hợp ở nước ngoài, những trường hợp tôi đoán đều rất chuẩn. Tuy nhiên, khi đoán về số anh em thì đều có sai số cả. Ví dụ trong Tứ trụ: số anh em mà đoán ở Trung Quốc là 6 người hoặc trên dưới 6 người thì ở các nước Đông nam Á (như Philipin, Inđônêxia, Mianma, Malaixia, Singapo, Thái Lan, Hồng Kông) và Ôtxrâylia, số anh em phải căn cứ kết quả cân đối trong Tứ trụ rồi gấp đôi lên mới đúng. Vì sao số anh chị em ở những nước này lại nhiều gấp đôi so với những người Trung Quốc có Tứ trụ giống nhau? Tôi cho rằng có hai nguyên nhân: thứ nhất là từ địa lý mà nói, điều kiện khí hậu của họ tốt cho nên từ hàn đới chuyển sang ôn đới, á nhiệt đới cho đến vùng nhiệt đới có xu thế tăng lên rõ rệt. Thứ hai là sinh nhiều hay sinh ít là tùy thuộc vào trình độ phát triển của từng quốc gia và chế độ quan niệm ở đó quyết định.

Về nội dung cần dự đoán trên phương diện anh chị em có rất nhiều, ngay cả việc thời gian nào sinh nam, thời gian nào sinh nữ, thai nào là nam, thai nào là nữ, anh em có tất cả mấy người, hiện nay còn mấy người, mấy nam, mấy nữ, v. v.. Trong thực tế, những người có kỹ thuật cao cường đã từng đoán được rất chính xác, nghe nói đó là nhờ dùng "Thiết bản thân số”. Nhưng "Thiết bản thân số dòi hỏi gia truyền để lại bí quyết này. Nói chung những người có sách này cũng không hiểu được sự huyền bí của nó. Do đó trong chương này tôi chỉ có thể nói về số lượng anh em có bao nhiêu theo kinh nghiệm của bản thân để mọi người tham khảo.