Chương 13

Chương 13 TỔ NGHIỆP CỦA ÔNG CHA

Tổ nghiệp phần nhiều là chỉ các tiêu chí thông tin thịnh suy của sản nghiệp ông cha. Một người có giàu sang hay không về nguyên tắc không liên quan với sự thịnh suy của sản nghiệp ông cha mà chủ yếu được quyết định bởi tổ hợp sắp xếp. Tứ trụ của mình và sự nỗ lực của mình nhiều hay ít.

Có người sản nghiệp ông cha hùng hậu, nhưng Tứ trụ của mình lại thân nhược không thể thắng tài cho nên không thừa kế nổi sản nghiệp của ông cha, thậm chí ngày càng nghèo đi. Cuối cùng sản nghiệp của ông cha bị tan nát vì tay mình, với người như thế không thể nói là có mệnh phú quý. Ngược lại, có những người đời ông cha nghèo khổ, nhưng tổ hợp sắp xếp Tứ trụ của người đó tốt, chẳng qua vì vận tốt chưa đến nên cuộc sống vẫn còn khó khăn, đến lúc vận tốt đến thì trở thành phố ông giàu có. Người có mệnh như thế gọi là mệnh phú quý. Điều này trong thực tiễn ta bắt gặp rất nhiều.