Đặc tính của ngũ hành

2. Đặc tính của ngũ hành

Mộc có đặc tính mọc lên và phát triển; Hoả có đặc tính nóng, hướng lên trên; Thổ có đặc tính nuôi lớn, phát dục; Kim có đặc tính thanh tĩnh, thu sát; Thủy có đặc tính lạnh rét, hướng xuống dưới.

Học thuyết ngũ hành dùng phương pháp lấy hình tượng để so sánh phân loại, đem các sự vật hoặc hiện tượng cần giải thích chia ra một cách thô sơ thành 5 loại; đem các sự vật và hiện tượng có thuộc tính tương tự nhau quy thành một trong ngũ hành và trên cơ sở thuộc tính ngũ hành này, vận dụng quy luật ngũ hành để giải thích và nói rõ mối liên hệ và biến hóa giữa các sự vật và hiện tượng.