C. Chi tháng nắm lệnh

C. CHI THÁNG NĂM LỆNH

Trong Tứ trụ ngoài nhật chủ ra , cái quan trọng nhất là chi tháng . Chi tháng nắm lệnh hay không quan hệ đến toàn bộ mệnh cục . Do đó ngoài sự tính toán trên , còn phải căn cứ chi tháng nắm lệnh hay không để có sự tăng giảm tương ứng .

Phàm sinh vào thời kỳ ngũ hành chi tháng nắm lệnh , trong Tứ trụ những ngũ hành cùng loại với ngũ hành chi tháng thì độ vượng được tăng lên 1/5 , những ngũ hành bị ngũ hành chi tháng nắm lệnh khắc , độ vượng sẽ giảm đi 1/5 .

Khi chi tháng hợp với các chi khác mà hóa thì ngũ hành mới hóa đó sẽ nắm lệnh , chứ không phải ngũ hành cũ của chi tháng năm lệnh . Nếu hợp mà không hóa thì được ngũ hành của chi tháng cũ vẫn nắm lệnh .

Dưới đây giới thiệu bảng ngũ hành nắm lệnh như sau :

image

Ví dụ . Sinh tháng dần ( sau lập xuân ) thì mộc khí nắm lệnh . Nếu trong Tứ trụ có những can , chi thuộc mộc độ vượng của chúng sẽ được tăng lên 1/5 lần . Những con chỉ thuộc thổ độ vượng sẽ giảm đi 1/5 lần .

Sinh tháng thân ( sau lập thu ) là kim khí nắm lệnh , những con chi trong Tứ trụ thuộc kim thì độ vượng được tăng lên 1/5 lần , những can chi thuộc mộc độ vọng bị giảm đi 1/5 lần .