Bàn về vận

Chương 7 BÀN VỀ VẬN

Trên đây đã nói, thiên can địa chỉ của ngày giờ sinh sắp xếp tổ hợp lại là "Mệnh", thời gian mỗi giai đoạn từ 1 tuổi đến 80 tuổi gọi là "Vận". Hai cái kết hợp lại gọi là "Vận mệnh" của người. Do đó một người không chỉ phải biết mệnh tốt hay xấu, còn phải biết vận khí tốt hay xấu, như thế mới thực sự hiểu được vận mệnh của mình, từ đó mà nắm vững vận mệnh.

Tổ hợp sắp xếp Tứ trụ tốt hay không là điều kiện cơ bản nhất, quan trọng nhất đối với vận mệnh của con người. Song hành vận cũng là điều kiện không thể xem nhẹ. Mệnh tốt còn cần vận tốt. Mệnh không tốt, mà gặp khí vận tốt cũng đạt được cảnh đồng qua, xuân đến, hoa lá tốt tươi. Người có chí lớn mà vẫn không trợ giúp thì cũng khó mà toại nguyện. Do đó gặp vận tốt nó sẽ bổ sung cho những chỗ mà mệnh còn khiếm khuyết. Gặp vận xấu thì nên biết đề phòng, lánh xa việc xấu.

Hành vận phân ra đại vận và tiểu vận.