A. Độ vượng của ngũ hành các thiên can

A. ĐỘ VƯỢNG CỦA NGŨ HÀNH CÁC THIÊN CAN

Trời có 360 độ , tức là một vòng tròn có 360 độ . Mười thiên can chia thành âm dương ngũ hành phân bố khắp trong không gian . Vì vậy lấy 360 độ chia cho mười can , mỗi can được 36 độ . Song trong Tứ trụ vì giữa các can chi chịu ảnh hưởng lẫn nhau , như xung , hợp , khắc , hoặc vì hư phù mà làm tăng hay giảm độ vượng suy của nhau . Vì vậy muốn tính chính xác độ mạnh yếu của thiên can thì phải dựa vào các căn cứ dưới đây :

1 ) Tra xem thiên can đó có chỗ dựa không . Nếu có chỗ dựa thì lấy 36 độ để tính , nếu không có chỗ dựa thì được xem là hư phù , giảm đi 3/4 tức còn 9 độ .

2 ) Tra xem thì II can đó có ngũ hợp không . Nếu có ngũ hợp thì mỗi can bị giảm mất 1/6 tức mỗi can còn lại 30 độ . Nếu hợp mà không hóa ( sẽ giải thích sau ) thì vẫn giữ nguyên 36 độ . Nếu hợp mà thành hóa thì tính theo ngũ hành mà nó hóa thành .

3 ) Lại tra xem can dó có bị khác hay không . Khác gần thì bị giảm mất 1/3 tức là 12 độ , còn 24 độ . Khắc cách ngôi thì giảm mất 1/6 tức còn 30 độ . Khắc xa thì không giảm . Khắc kẹp giữa thì can bị khắc giảm 2/3 tức giảm mất 24 độ , còn 12 độ .

4 ) Lại tra xem ảnh hưởng của địa chỉ đóng cùng trụ đối với thiên can ra sao ,