6. Mười hai chi phối với nhân thể.

6. Mười hai chi phối với nhân thể

Mười hai chi phối với cơ thể là: Tí là tại; sửu là bụng; dần là tay, mão là ngón tay, thìn là vai, ngực; tị là mặt, yết hầu, răng; ngọ là mắt; mùi là sống lưng; thân là kinh lạc; dậu là tinh huyết; tuất là mệnh môn, bàn chân, đùi; hợi là đầu.

Mười hai chi phối với tạng phủ: dần là mật; mão là gan; tị là tim; ngọ là ruột non; thìn, tuất là dạ dày; sửu, mùi là lá lách; thân là ruột già, dậu là phổi; hợi là thận, tâm bào; tí là bàng quang, tam tiêu.