5. Hai mẹ

5. Hai mẹ

Trong Tứ trụ có hai ấn là ứng với hai mẹ. Trong Tứ trụ có cả chính ấn và thiên ấn là chủ về việc cha có vợ cả và vợ kế hoặc vợ cả và vợ lẽ. Tiêu chí này rất linh nghiệm, nhưng phải phối hợp với tướng tay và tướng mặt để xác định. Trong Tứ trụ thiên tài là cha, còn chính tài có phải là bố dượng không? Thì vì trong nghiên cứu còn chưa tìm được kết quả cuối cùng nên chưa dám khẳng định.

Ví dụ 1. Cần tạo (nam)

Tài - Kiếp - Nhật nguyên - Quan

Đinh Sửu- Quý mão - Nhâm thìn - Giờ kỉ dậu

Năm 1991 khi tôi ở Thái Lan, ngài Mã nhờ tôi đoán. Tôi xem trong Tứ trụ thấy một ấn tinh rõ, một ấn tinh mờ, đoán ông ta có hai mẹ. Quả rất ứng nghiệm.

Ví dụ 2. Cân tạo (nam).

Sát - Quan - Nhật nguyên - Quan

Bính thân - Đinh dậu - Canh thìn - Giờ định sửu

Ngài Vương ở Mianma biết tôi đang ở Băng Cốc, Thái Lan tìm đến nhờ đoán. Tôi xem trong Tứ trụ thấy chính ấn chưa lộ, hai thiên ấn ám tàng trong nhật nguyên, liền nói: "Cha ông, ngoài mẹ ông ra còn có hai vợ kế hoặc hai vợ lẽ". "Đúng thế. Điều này cũng đoán được à?".

Vi dụ 3. Cân tạo (nam).

Tài - Kiêu - Nhật nguyên - Thực

Mậu tí - Nhâm tuất - Giap tí - Giờ Bính dần

Cuối tháng 5 năm 1991, trên đường về nước, khi ghé lại Hồng Kông, ngài Mã qua báo chí được biết tôi đang ở đó đã tìm đến nhờ tôi đoán vận hạn. Trong lúc đoán, tôi nói ông ta có hai mẹ. Ông ta cười nói: thầy Thiệu nói đúng quá.

Kiếp - Thực - Nhật nguyên - Thực

Giáp dần - Đinh mão - Ất mão - Giờ định sửu

Hè năm 1991, một nữ kí giả nhờ tôi đoán cho việc hôn nhân, tôi thấy trong Tứ trụ của cô đó có hai thiên ấn mà không lộ, lấy thiên ấn trên trụ năm làm mẹ, thiên ấn trong trụ giờ làm mẹ kế. Tôi nói: "Cô có hai mẹ". Cô ta nhận ngay: "Đúng! Cha tôi ly hôn với mẹ tôi, tôi sống với cha, bây giờ cha tôi lại kết hôn lần nữa".