5. Cá tính người nhật chủ thuộc thổ...

5. Cá tính người nhật chủ thuộc thổ

Thổ vượng quá: u mê chậm chạp. Thổ vượng vừa: không linh hoạt, dễ chuốc lấy những lời chê trách.

Thổ vừa phải: người trung hậu, không phản lại lời hứa, hay tin thần phật, trung hiếu tận tâm. Thổ nhược kim nhiều: giữ chữ tín mà hiếu nghĩa, cương trực nóng này, không kiên trì, ít nhường nhịn.

Thổ nhược thuỷ nhiều: ham thành tích, hám công danh, dễ gặp trắc trở, ít tình nghĩa, qua cầu rút ván. Thổ nhược mộc nhiều: chí lớn nhưng không tưởng, làm nhiều mà hiệu quả ít. Thổ nhược hỏa nhiều: vong ân, vong nghĩa, bằng mặt mà không bằng lòng. Thổ quá nhược: không được lòng người, không hiểu biết công việc, biển lận dối trá.