4. Trụ giờ.

4. Trụ giờ

Trụ giờ trong Tứ trụ ví như quả . Trụ giờ mạnh là quá nhiều chồng chất , vừa ngon vừa đẹp . Trụ giờ suy nhược là quả kém , thậm chí có hoa mà không có quả .

Trụ giờ là cung của con cái , nó không những chủ về vượng suy của con cái mà còn phù trợ cho mình , là quan tả hữu của ngày . Cho nên xưa có câu : " Ngày là hội của tam vương , là tượng của đế vương , giờ là cận thần là chỗ dựa của vua Ngày và giờ là cô đủ vua Lôi , là trời đất hợp đúc " . Qua đó ta có thể thấy tác dụng của giờ trong Tứ trụ cũng rất quan trọng ,

Giờ không những có quan hệ mật thiết với các trụ của năm , tháng , ngày mà còn là chỗ thâu tóm của Tứ trụ hoặc cách cục . Giờ nên mình vượng , kiêng suy tuyệt . Phàm trong cách cực trên trụ giờ có hỉ thần thi đã sinh vượng lại còn thêm tốt , nếu gặp suy tuyệt thì không tốt . Trong cách cục nếu trụ giờ gặp kị thần sinh vượng thì lại càng xấu , nếu suy tuyệt thì lại không xấu

Giờ là quan tả hữu của ngày . Ngày là vua , giờ là thần . Ngày giờ tương sinh , tương hợp là vua tôi hòa hợp . Giờ bổ trợ cho ngày ở chỗ : thứ nhất có thể sinh trợ cho ngày thứ hai có thể trợ giúp hỉ thân hay dung thần trong cách cục thứ ba có thể chế ngự kị thần trong cách cục , nếu không thì không làm tròn vai trò hỗ trợ ,

Trụ giờ sinh vượng là chủ về con cái thịnh vượng , thân thể khoẻ mạnh , đẹp đẽ thông minh , tiền đồ rộng mở . Trụ già hưu tù tử tuyệt thì con cái tai nạn nhiều , hoặc chết yểu . Trụ giờ sinh phù trụ ngày thì con nhiều mà trung hiếu , về già được nhờ , bình yên êm ấm . Nếu trụ giờ xung trụ ngày thì con nhiều nhưng bất hiếu , về già cô độc , tinh thần bạc bẽo .