4. Những cái khác: Phụ gặp kho địa là cha mất trước.

4. Những cái khác: Phụ gặp kho địa là cha mất trước

Kho cũng gọi là mộ. Mộ tức là phần mộ. Nếu cha mẹ gặp phải, đương nhiên là cha mất trước.

Ví dụ 1. Cần tạo (nam).

SÁT - TỈ - NHẬT NGUYÊN - TÀI

MẬU TUẤT - NHÂM TUẤT - NHÂM TUẤT - GIỜ BÍNH NGỌ Tháng năm 1987, có một vị thanh niên sinh năm 1958 đến nhờ tôi đoán. Trong Tứ trụ của anh ta ngang vai nhiều, là tượng khác cha, tài nhiều làm thương tổn ấn tức khắc mẹ, cha lại lâm kho địa tức hồi bé người đó đã khắc cả cha lẫn mẹ, nên là cô nhi. Vì khi cha mất, anh ta chưa bắt đầu đi vào dại vận đầu tiên nên đoán lúc còn nhỏ, khoảng năm 1962, 1963 là cha mất. Anh ta liền nói: cha tôi mất năm 1963, tiếp theo đó thì mẹ bỏ đi. Mẹ của anh ta bị khác chưa đến nỗi nặng, chủ yếu là vì mẹ đi xa. Ví dụ này chính ứng câu: "Tuổi nhỏ mẹ đi xa là vì tài nhiều khắc ấn".

Ví dụ 2. Cân tạo (nam).

Thực - Kiêu - Nhật nguyên - Tài

Mậu dần - Giáp tí - Bính tí - Giờ canh dần

Tháng 8 năm 1984 ông Lý nói với tôi cha ông năm nay đã hơn 70 tuổi, muốn đoán xem còn thọ được bao lâu. Tôi xem Tứ trụ của ông Lý, trong đó có: "Thiên tài bị khắc là cha mất trước", "Kiêu thần đoạt thực thần là cha nhất định chết", sau đó lại xếp đại vận và lưu niên thấy ông Lý năm mậu thìn 39 tuổi là thực vận, lưu niên gặp kiêu thần giáp tý, trong Tứ trụ tiêu thần đoạt thực thần, đại vận và lưu niên đều gặp, thực thần lại gặp can năm nên nói với ông ta phải chuẩn bị sớm, vì cha ông khó qua được tháng 11 năm đó. Cả hai vợ chồng ông Lý nghe thấy ban đầu không tin vì cha ông còn khoẻ, chưa đến nỗi đã nguy hiểm ngay. Về sau quả đúng mồng 6 tháng 11 năm 1984 thì mất.

Ví dụ này chính ứng câu: "Kiêu thần đoạt thực thân là cha nhất định chết".