4. Mười hai chi phối với mười hai giờ

4. Mười hai chi phối với mười hai giờ

image

Giờ tí là giờ canh ba, tức là từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Lúc dự đoán nhất định phải phân biệt rõ giờ sinh ở trong khoảng nào. Mười một giờ còn lại cứ thế tính tiếp. Ở đây cần đặc biệt nhấn mạnh ngày xưa phân giờ tý vào trước nửa đêm và sau nửa đêm. Ngày nay chứng tỏ rằng, sự phân chia như thế không hợp lý mà cũng không có tác dụng trong thực tế. Qua rất nhiều người kiểm nghiệm cho rằng từ 11 đến 12 giờ hôm trước hay từ 0 giờ đến 1 giờ hôm sau thì đều lấy ngày sinh vào ngày hôm sau để định can chi của ngày hôm sau. Khi những bạn nước ngoài dự đoán thì cho dù giờ sinh ở nước nào đều phải đổi thành giờ của Bắc kinh mà dự đoán Tứ trụ, nếu không thì không chuẩn. Phàm gặp lệnh của mùa hạ cũng phải đổi thành lệnh không phải của mùa hạ để tính giờ.