4. Mười can phối với lục thân

4. Mười cân phối với lục thân

Giáp, ất là thanh long, bình định là chu tước, mậu là câu trần, kỷ là phi xà, canh tân là bạch hổ, nhâm quý là huyền vũ.

Lục thần thực tế là tên gọi các ngôi sao trong thiên văn. Thanh long chủ về các việc vui mừng khánh chúc; chu tước chủ về việc thị phi cãi vã, câu trận chủ về lo lắng vì ruộng đất, về giam cầm; phi xà chủ về những việc lo lắng vu vơ, bạch hổ chủ về những việc máu me tang tóc; huyền vũ chủ về những việc ám muội, trộm cắp.