4. Cá tính người nhật chủ thuộc hỏa,

4. Cá tính người nhật chủ thuộc hỏa

Hỏa vượng quá: phong cách mãnh liệt, dễ giận dữ, kiêu ngạo, cố chấp, không nghe lời nói ngay, dễ gây thù chuốc oán.

Hỏa vượng vừa: tính tình đạm bạc, bên ngoài phân minh nhưng bên trong mờ ám, gặp việc thì vội vàng, đầu voi đuôi chuột.

Hỏa vừa phải: phân biệt được đúng sai, thiện ác phân minh, văn võ đều có, ham học hỏi.

Hỏa nhược kim nhiều: ít tự ái, hiếu thắng, hay tranh cãi, dễ chuốc lấy những lời gièm pha.

Hoả nhược thuỷ nhiều: dễ thành công cũng dễ thất bại, nghĩ nhiều thành có hại, hay làm việc tốt, thích được khen.

Hỏa nhược mộc nhiều: thô tục, hay làm uy làm phúc, ít làm thì đỡ sai, làm nhiều hay gây tai hoạ.

Hỏa nhược thổ nhiều: dám nghĩ dám làm, nói hay làm dở, cố chấp, ngoan cố.

Hỏa quá nhược: có tài vặt, gặp việc không biết tính toán, ít thành công.