3. Tuế hợp với can .

3. Tuế hợp với can Năm giáp ở phương kỉ; năm ất ở phương canh,

Năm bính ở phương tân; năm đinh ở phương nhâm,

Năm tuất ở phương quý, vv... Kinh Dịch viết: người tuế hợp với can là sự hợp của âm dương, thiên địa, chủ về giảm nhẹ tai ách, tăng thêm phúc lộc. Tuế hợp với can rất thích hợp ứng dụng cho mệnh cục. Ví dụ nhật nguyên canh kim, trên trụ tháng có quý thuỷ thương quan thì năm đinh Sửu 1997 thương quan gặp quan, không tốt, giường nằm nên đặt ở phương nhâm hợp với can để tham hợp vong khắc, hoá hung thành cát.