3. Trụ ngày

3. Trụ ngày

Trụ ngày trong Tứ trụ như hoa của cây . Nhật trụ thịnh vượng thì hoa nhiều như gấm , nhật nguyên suy nhược thì hoa ít lại không có màu

Lý Hư Trung đời Đường phát minh ra dùng thiên can địa chỉ để cắp xếp Tứ trụ và lấy can ngày làm chủ để dự đoán cát hung cuộc đời . Đến đời Tống , Từ Tử Bình lại phát minh ra trụ giờ . Đến đó thì bao gồm cả bốn trụ , dùng mãi cho đến nay . Nhất là chủ của cả đời người , là mảnh đất cát hung phúc hoạ của cả cuộc đời . Do đó sự : sinh , vượng , hưu , tù , suy , nhược của nhật chủ quan hệ đến vận mệnh tiển đồ suốt cả cuộc đời ,

Nhật chủ sinh , vượng , giống như thân thể người ta cường tráng thì có thể thắng của cải , đề kháng sự sát hại , bảo vệ được lục thân , thông minh , tháo vát , nuôi dưỡng được gia đình , gặp việc phân nhiều biến hung thành cát . Nếu nhật chủ suy nhược , hưu tù thì giống như người yếu , bệnh nhiều , tinh thần bạc nhược , không thể lấy thân che của , chắc chắn là xấu nhiều , tốt ít , việc gì cũng không thành . Tóm lại nhật nguyên trung hòa là quý , nhiều thì tốt , ít thì xấu . Nhật nguyên vượng quá hoặc yếu quá tất sẽ xấu nhiều hơn .

Can ngày là mình , chỉ ngày là vợ ( hoặc chồng ) . Can chi cùng sinh cho nhau thì vợ chồng hoà thuận . Can được chỉ sinh là nam lấy được vợ hiền giúp đỡ , nữ được chồng tốt giúp sức . Chỉ được can sinh , là nam yêu vợ , nữ giúp chồng . Can chi của ngày mà tương xung , tương khắc thì có nguy cơ vợ chồng xa nhau . Nam khắc nữ là không lấy được vợ sớm , nữ khắc nam là không lấy được chồng sớm , tức là tượng hôn nhân muộn . Nếu can chỉ tương khắc nặng thì không ly hôn cũng chết một trong hai. Can chỉ ngũ hành giống nhau là tượng bất hoà .

Can ngày còn phân ra cường vượng hay suy nhược .

Can ngày cường vượng: Tức là can ngày được lệnh , đắc địa , dược sinh , được trợ giúp . Can ngày vượng nhờ chi tháng là được lệnh . Can ngày được các chỉ của năm , tháng , giờ đến sinh là được lộc , nếu gặp mộ kho ( can dư ng gặp kho là có gốc , can âm thì không ) là đắc địa . Can ngày được ấn thụ đến sinh là được sinh . Can ngày gặp tỉ , kiếp là được trợ giúp .

Can ngày suy nhược : Tức là can ngày mất lệnh , không đắc địa . không có trợ giúp , không được sinh là suy và nhược . Nếu nó còn bị hình xung khắc phá thì càng yếu thêm . Can ngày hưu tù ở chi tháng là mất lệnh . Can ngày hưu tù ở các chi của năm , ngày , giờ là không đắc địa Can ngày không gặp ấn thụ là không được sinh . Can ngày suy nhược lại quan sát nặng quá , là can ngày bị khác vô sinh . Thực thương nhiều quá thì can ngày hao tổn cũng gọi là suy nhược . không có ti , kiếp , củng lộc , bình dương gọi là không được trợ giúp .