3. Tam hội cục của mười hai chi

3. Tam hội cục của mười hai chi

Dần, mão, thìn tam hội thành phương đông mộc.

Tị, ngọ, mùi tam hội thành phương nam hoả.

Thân, dậu, tuất tam hội thành phương tây kim.

Hợi, tí, sửu tam hội thành phương bắc thuỷ.

Sức của tam hội cực lớn hơn tam hợp cục vì: khí của nó cùng hội tụ về một phương.