3. Đề cương tháng khắc năm thì cha mẹ khó toàn

3. Đề cương tháng khắc năm thì cha mẹ khó toàn dụ

Cương lĩnh tháng khắc năm là nói tháng sinh khắc mệnh năm. Ví mạnh kim mà sinh vào tháng 4 hoặc tháng 5 tức là hoả khắc năm kim Mệnh mộc sinh tháng 7, tháng 8 là kim khắc mộc.

Mệnh thuỷ sinh tháng thìn, tuất, sửu, mùi là thổ khắc: thuỷ. Mệnh hoả sinh tháng 10, tháng 11 là thuỷ khắc hoả. Mệnh thổ sinh tháng giêng, tháng 2 là mộc khắc thổ.

Cương lĩnh tháng khắc năm thực chất là tháng khắc mệnh năm, tức cha mẹ không toàn vẹn được. Qua thực tiễn tôi tổng kết kinh nghiệm thấy: tháng khắc năm rất ít khi mẹ mất mà phần nhiều cha mất. Về điều này tôi đã tổng kết được hàng trăm ví dụ.

Dưới đây cử một số ví dụ.

Ví dụ 1. Khôn tạo (nữ).

Kiếp - Thực - Nhật nguyên - Quan

Bính thân - Kỉ hơi - Đinh dậu - Giờ nhân dân

Tháng 1 năm 1985 khi đoán cho bà Bành tôi thấy bà ta mệnh hỏa sinh vào tháng hợi thuỷ là tháng khắc năm nên đoán cha bị mất. Bà ta nói bố mất lúc 3 tuổi.

Ví dụ 2. Cần tạo (nam)

Tài - Thương - Nhật nguyên - Kiêu

Nhâm ngo - Kỷ dậu - Bính tí - Giờ giáp ngọ

Đây là Tứ trụ của Giám đốc Đài truyền hình tỉnh. Tôi thấy ông ta mệnh mộc lại sinh vào tháng 8 là kim khắc mộc nên đoán mồ côi cha từ bé. Ông ta rất ngạc nhiên trước lời nói khẳng định của tôi. Vì năm ông lên 3 thì mất cha.

Ví dụ 3. Cân tạo (nam).

Kiếp - Thương - Nhật nguyên

Mậu thìn - Canh thân - Ngày kỉ sửu

Tháng 4 năm 1987, khi tôi đang giảng bài ở Bắc Kinh, có một vị học giả ở Viện khoa học Trung quốc không tin vào Tứ trụ có thể dự đoán cát hung. Vợ ông đã nhiều lần động viên ông nói ra giờ sinh của mình để nhờ tôi đoán và khuyên rằng: người làm công tác khoa học nên xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm đầu, chứ không nên tự mình cho rằng đó là phong kiến mê tín một cách mù quáng như vậy. Lần này, ông ta đã nói cho biết ngày tháng sinh, nhưng không cho biết sinh giờ nào. Tôi thấy tháng khắc năm nên nói: tuy không biết giờ nhưng cũng có thể nói một đôi điều về ông. Cha ông chết trước mẹ và chết rất sớm, e rằng dã chết vào lúc ông còn bé. Ông ta thừa nhận đúng, cha ông chết lúc ông còn chưa biết gì. Về sau ông còn thừa nhận một số mặt mà tôi đã đoán. Cuối cùng tôi căn cứ một số việc lớn đã phát sinh trong mệnh vận để đoán cho ông và giúp ông tìm ra giờ sinh.

Ví dụ 4. Khôn tạo (nữ).

Thương - Tài - Nhật nguyên

Canh thìn - Nhâm ngộNgày kỷ sửu

Tháng 11 năm 1988, khi tôi giảng bài ở Nam Kinh, để tìm hiểu học thuật dự đoán của Trung Quốc, nữ sĩ Lus người Anh đã nhờ tôi đoán vận mệnh. Tuy trong Tứ trụ của bà ta ấy thiếu giờ sinh nhưng tôi vẫn đoán cho bà ta mấy việc. Trong đó, căn cứ vào tháng khắc năm tôi đoán cha của bà mất trước. Vì không có giờ nên phải phối hợp tướng tay và lượng mặt để xác định cho bà mất vào lúc bà trên dưới 35 tuổi. Bà ta liền bảo đúng. Người phiên dịch nói với tôi: ngài đoán rất chuẩn.