3. Cách xác định hỉ thân và kị thần của mệnh cục.

3. Cách xác định hỉ thần và kị thần của mệnh cục

Tứ trụ lấy dụng thần làm trung tâm . Dụng thần có thể trung hòa độ vượng giữa các ngũ hành trong Tứ trụ , ảnh hưởng đến cát hung hoa phúc của mệnh cục . Dụng thần không nên bị tổn thương , nên được sinh trợ Tứ trụ hoặc tuế vận của một người có các thiên can , địa chỉ sinh phù cho dụng thần thì người đó tất sẽ phú quý hoặc trong tuế vận đó sẽ chuyển từ bình thường sang phú quý . Ngược lại , nếu trong Tứ trụ hoặc tuế vận có các can chi khác xung , khắc , hợp dụng thần , làm cho dụng thần bị thương hoặc trở thành vô lực thì người đó khó tránh khỏi tại hoạ . Do đó trong mệnh lý học đặt tên cho những con chỉ có thể sinh trợ , giải cứu dụng thần , hoặc khắc chế kỷ thần là hỷ thần . Những con chi khắc , xung , hợp dụng thần hoặc làm hại hỷ thần thì gọi là kỵ thần

Đại vận lưu niên hành đến vận dụng thần thì cuộc đời vinh hoa phú quý mọi hành đến vận ky thân thì tai hoạ khó tránh , phải đặc biệt cẩn thận . Đại vận gồm 1 can , một chi hợp lại . Một vận 10 năm , thiên can quản 5 năm đầu , địa chỉ quản 5 năm sau . Lưu niên là một con một chỉ hợp lại quản một năm . Nếu tuế vận gặp hỷ thần thì gặp nhiều điều tốt , gặp kị thần thì luôn luôn xấu . Dưới đây sẽ giới thiệu phương pháp xác định hi kị thần cho các vận .

a . Hỉ , vị thần của vận cách chính quan

Nhật chu vượng , trong Tứ trụ nhiều tỉ kiếp thì chọn quan tình làm dụng thần . Vận gặp tài quan là tốt nhất , danh lợi đều có , mọi việc hanh hao tốn rất nhiều . thông . Hành đến các vận ấn kiếp thì phá tài bại nghiệp , gặp hình hại và hao tổn rất nhiều

Nhật chủ vượng , Tứ trụ nhiều ấn tinh , chọn tài tình làm dụng Gặp các vận có tài tỉnh lần thực thân thì tốt đẹp , gặp các vận ấn , tu thì khuynh gia bại sản .

Nhật chủ nhược, tứ trụ nhiều tài tinh thì chọn tỉ kiếp để chế ngự tài, giúp thân làm dụng thần . Gặp các vận tỉ kiếp hoặc ấn lẫn tỉ kiếp sẽ thăng quan phát tài sự nghiệp bốc lên nhanh chóng . Gặp các vận tài quan thì tồn tài , nhiều tai hoạ .

Nhật chủ nhược , Tứ trụ nhiều thực thương thì chọn ấn tinh làm dụng thần . Gặp vận quan ấn , thì cuộc đời phát đạt . Gặp phải vận tài phá ấn thì hung .

Nhật chủ nhược , Tứ trụ quan sát nhiều cũng chọn ấn tinh làm dụng thần . Gặp được vận ấn , tỉ kiếp thì danh lợi đều có . Gặp phải vận tài thì xấu nhất , vận quan sát cũng xấu nhưng còn đỡ hơn .

b . Hi , bị thần của bạn cách thiện , chính tài

Nhật chủ vượng , Tứ trụ nhiều ấn thì dụng thần chọn tài tinh chế ngự ấn tính là tốt . Gặp tài vận là tốt nhất , hoặc tài lẫn thực thương cũng tốt . Vận gặp ấn , tỉ , quan , sát là xấu .

Nhật chủ vượng , Tứ trụ tỉ kiếp nhiều lấy thực thương thông quan sinh tài làm dụng thần , hoặc chọn quan sát chế ngự tỉ kiếp làm dụng thần cũng tốt . Vận gặp thực thương quan sát thì tốt đẹp . Vận gặp ấn , tỉ kiếp là xấu .

Nhật chủ nhược , thực thương nhiều thì chọn ấn khắc thực thương làm dụng thần . Nhưng nếu tài tinh và ấn tinh không làm trở ngại nhau mới tốt . Vận gặp ấn , tỉ là tốt , gặp tai quan thất sát là xấu . Nhật chủ nhược , Tứ trụ tài tình nhiều thì chọn tỉ kiếp trợ thân chế ngự tài làm dụng thần . Vận gặp tỉ kiếp thì tốt , vận gặp tài quan thất sát thực thương là xấu . Vận gặp ấn thì tài và ấn không làm trở ngại nhau mới tốt , nếu tài ấn giao nhau là xấu , cuộc đời gặp nhiều hình hại , hao tôn .

Nhật chủ nhược , Tứ trụ quan sát nhiều thì chọn ấn hoá quan sát làm dụng thần . Vận gặp tài vận thì xấu , có nguy cơ về sinh mệnh, gặp vận quan sát vận xấu nhưng có đỡ hơn .

c . Hỉ , vị thần của bạn cách thiên , chính ẩn

Nhật chủ vượng , Tứ trụ nhiều tài tình thì lấy quan sát xì hơi tài , sinh ấn làm dụng thần . Vận gặp vận quan sát thì tốt , gặp vận thực thần , thương quan là xấu

Nhật chủ vượng , Tứ trụ ấn tinh nhiều thì chọn tài phá ấn làm dụng thần . Gặp vận thực thương tài là tốt , gặp vận quan sát ấn tỉ thì xấu .

Nhật chủ vượng , Tứ trụ tỉ kiếp nhiều có quan sát thì lấy quan sát chế ngự tỉ kiếp làm dụng thần , không có quan sát thì phải lấy tài lẫn thực