3. Cá tính người nhật chủ thuộc mộc .

3. Cá tính người nhật chủ thuộc mộc Vượng quá: tính toán phức tạp, tủn mủn vụn vặt, tính hay thiên lệch, cố chấp đố kỵ, bất nhân. Vượng vừa: Học nhiều thành đạt ít, giao thiệp hạn hẹp, mềm yếu không quyết đoán, thông minh nhưng vô dụng. Vừa phải: phong cách lịch thiệp, cá tính khảng khái, nhân từ trung hậu, tâm tính tế nhị, chu đáo.

Mộc nhược (kim nhiều): ham muốn quá mức, tính tình hay thay đổi, hay làm ít nói, lúc làm lúc bỏ. Mộc nhược (thủy nhiều): phiêu lưu bất định, tính cách tiểu nhân, nói một đường làm một nẻo. Mộc nhược (hoả nhiều): thông minh láu cá, không thiết thực, không biết phân biệt thiện ác, biết sai vẫn làm. Mộc nhược (thổ nhiều): thiện ác phân minh, biết cứng biết mềm, biết ăn nói cảm hoá người. Mộc nhược quá: lời nói và việc làm mâu thuẫn nhau, tự tư tự lợi thấy sai vẫn làm.