2. Vì sao ông ta khóc?

2. Vì sao ông ta khóc?

Vũ trụ là trường điện từ, trường sinh vật và trường phản ứng. Cơ thể con người cũng thế. Khoa học hiện đại đã chứng minh rằng cơ thể con người có trường điện từ, trường sinh vật, tia hồng ngoại và sóng hồng ngoại. Cơ thể người phát và thu thông tin là dựa vào những trường vật chất này làm môi giới để hoàn thành. Khoa học hiện đại tuy chưa kiểm nghiệm được quá trình phát và thu nhận thông tin, nhưng việc phát và thu thông tin của cơ thể người là tồn tại khách quan ngoài ý muốn của ta

Lúc 10 giờ đêm ngày 24 tháng 9 năm 1989, trong số học viên đến học lớp Kỳ môn độn giáp ở Tây An, có ông Lăng đột nhiên khóc rất thương tâm. Các học viên cùng phòng ai cũng kinh ngạc và đều quan tâm hỏi han Xem có việc gì đau buồn mà khóc? Ông Lăng không nói gi, chỉ một mực khóc rất to. Khi ông Hoàng Bình - Hiệu trưởng Trường khí công Bảo Lâm Quảng Châu cũng là học viên đến an ủi, hỏi xem có việc gì cần giúp, thì ông Lăng nói: "Tôi chẳng có việc gì cả, chỉ thấy muốn khóc".

Ông Lang dã trên 40 tuổi, vì sao lại khóc một cách vô cớ, không những mọi người không hiểu mà bản thân ông Lăng cũng không nói được nguyên cớ gì, thật là kỳ lạ! Nhưng rồi mọi người cũng bỏ qua, chỉ khi nào nói chuyện mới nhắc đến, không ai chú ý nữa.

10 giờ sáng hôm sau, ông Lăng bỗng nhận được điện báo của gia đình từ Thượng Hải, báo tin bà mẹ đã mất 10 giờ tối hôm qua, yêu cầu ông về gấp để lo tang. Lúc đó ông Lăng và mọi người mới tỉnh ra, giờ ông Lăng khóc cũng chính là lúc bà mẹ qua đời, phát ra thông tin cho ông. Đại não ông Lăng sau khi tiếp thu thông tin của bà mẹ, vì đau khổ quá nên đã phản ứng thành hành vi mà khóc một cách thảm thiết.

Mươi năm lại đây rất nhiều báo trong và ngoài nước đều đưa nhiều tin tức về mặt này. Khi người thân ở rất xa gặp việc lành hay việc dữ thì người ở đây đều dự cảm được và có những phản ứng khác nhau, có người khóc, có người cười, có người một bộ phận cơ thể đau khác thường... Tất cả những biểu hiện này là dấu hiệu cơ thể con người có chức năng phát và thu thông tin.