2, Tài nhiều là khắc mẹ

2. Tài nhiều lờ khắc mẹ

Trong Tứ trụ ấn là mẹ, tài tinh là kị thần của ấn tinh. Nên có câu: "Tài nhiều sẽ làm tổn thương ấn, tức là khắc mẹ".

Ví dụ 1 : Càn tạo Nam

Ấn - Tài - Nhật nguyên - Tài

Ất hợi - Tân tị - Bính thân - Giờ canh dần

Ngài Vương, cấp Giám đốc sở của tỉnh. Xưa nay ông không tin việc đoán cát hung theo Tứ trụ. Mùa hè năm 1990, khi nói chuyện với cấp dưới về việc tôi nghiên cứu dự đoán Tứ trụ, ông ta thấy rất mới mẻ mà cũng rất hoài nghi, nên nói với cấp dưới rằng: "Anh hãy đưa giờ sinh tháng đẻ của tôi cho ông Thiệu đoán xem có đúng không". Nếu đoán đúng thì tôi phục. Vì cấp dưới của ông này là bạn của tôi. Sau khi tôi biết việc đó vốn không muốn đoán nhưng để tuyên truyền cho tính khoa học của dự đoán, dùng thực tế để nói rõ cho ông ta biết không nên vì mình không biết mà lại thóa mạ những điều quý giá của người xưa để lại. Do đó, tôi đã lấy bút giấy ra đoán. Ông giám đốc sở này đọc những điều tôi viết ra, đặc biệt là nói năm ông lên 7 thì mất mẹ nên rất kinh ngạc và nói với cấp dưới ông ta rằng: "Thần diệu quá thần diệu quát". Vì mẹ tôi mất năm nào trừ người nhà ra, người ngoài không ai biết cả. Vì sao đoán ông ta năm lên 7 mất mẹ? Vì trong Tứ trụ tháng ngày giờ đều gặp tài, không những tài nhiều mà tài còn lâm đất trường sinh trực khắc vào ấn ất mộc của can năm. Lúc 7 tuổi ông có gặp đại vận canh thìn, gặp lưu niên tân tị lại là đất tài nhiều, tài vượng, trụ năm ất Hợi thiên khắc địa xung với lưu niên tân tị nên là tượng mất mẹ. Ví dụ này chính ứng câu: "Tuổi bé mất mẹ chỉ vì tài nhiều khắc ấn".

Ví dụ 2. Càn tạo (nam) Thực - Kiêu - Nhật nguyên - Tài

Mậu Tuất - Giáp dần - Bính tí - Gio Tân mão Tháng 5 năm 1991 khi tôi ở Thái Lan, ngài Lý đã nhờ tôi đoán cho việc buôn bán của ông. Tôi thấy trong Tứ trụ có tài gặp ấn. Lập đại vận, lưu niên lúc 32 tuổi bắt đầu gặp vận mậu thổ thực thần, gặp lưu niên tân mùi, hoả sinh thổ, thổ sinh kim, tài vượng ở lưu niên, tài khắc ấn, ấn nhập mộ nên đoán: tháng giêng, tháng hai năm 1991 sẽ có tang mẹ Riêng về việc này ông ta liền nói: bà mẹ đúng tháng 2 năm nay bệnh rất nặng đã qua đời. Ví dụ này chính ứng câu: "Tài vượng tổn thương ấn nên mẹ bị mất".