2. Sự đồng bộ thông tin của những người cùng gia đình

2. Sự đồng bộ thông tin của những người cùng gia đình.

Trong thế giới bao la cho dù là sự vật gì, có sự sống hay không, hữu hình hay vô hình, điều có quy luật riêng của bản thân, không tồn tại những vật không có quy luật. Người là động vật cao cấp tinh hoa của vạn vật, tất nhiên có quy luật riêng của mình. Đó là điều khẳng định. Trong quá trình nghiên cứu dự đoán thông tin, tôi còn phát hiện thấy, một gia đình cho dù có bao nhiêu con, gia đình có bao nhiêu người, những thông tin của các thành viên trong gia đình đó không những liên quan với nhau mà còn đồng bộ. Sự liên hệ lẫn nhau của thông tin như: Tứ trụ của chồng có thể đoán được cho vợ và con cái; Tứ trụ của con cái có thể đoán ra bố mẹ, anh em. Như vậy ta có thể thấy sự sắp xếp thiên can địa chỉ trong Tứ trụ của một người không những tàng chứa toàn bộ thông tin của người đó, mà còn bao gồm các thông tin của người nhà.

Thông tin người trong nhà không những liên hệ với nhau, luôn luôn liên thông với nhau mà còn đồng bộ. Ví dụ người bố năm 50 tuổi thang quan tiến chức thì trong tiêu chí Tứ trụ của từng người trong gia đình cũng lợi về bố, quyết không thể có Tứ trụ của một người con nào đó biểu thị lúc cha 50 tuổi lại gặp rủi ro. Nếu là năm 50 tuổi, bố anh ta chết, thì nhất định Tứ trụ của mẹ anh ta năm đó gặp vận xấu khắc chồng. Nếu gặp năm chồng mất thì Tứ trụ người :ợ không thể có sao tốt nhất chiếu vào. Trong tổ hợp sắp xếp Tứ trụ của anh em cũng không có lợi cho bố, còn Tứ trụ của bố thì thể hiện những thông tin bị khác mà không có cứu. Đó gọi là sự đồng bộ của thông tin. Dưới đây xin nêu ví dụ để tham khảo.

Ví dụ 1. Tứ trụ của một người là:

Kiếp ( Mậu ngọ ) - Tài( Quý hợi ) - Nhật nguyên ( Kỷ tị ) - Kiếp ( Mậu thìn )

Sinh năm 1918, mất năm 1982 (năm Nhâm tuất) tháng 10 âm lịch. Nguyên nhân là: Tuế vận gặp nhau, lại gặp chi ngày nên xung khắc rất mạnh. Dụng thần ngọ hỏa nhập mộ ở tuất- mộ của lưu niên, bình dương gặp xung khắc.

Ví dụ 2. Tứ trụ của vợ là:

Tài ( Ất Sửu ) - Tỉ ( Tân tị ) - Nhật nguyền (Tân mão) - Tỉ (Tân mão)

Sinh năm 1925. Tứ trụ này chứa thông tin khác chồng: "Thuân âm thuần dương sẽ giữ được ngọn đèn sáng", "nữ mà gặp thuần âm tất sẽ có quả "nhật nguyên tân mão, mão là ngôi chồng của nó, bị ba tân khắc". Còn việc chồng mất năm 1982 là "sao chồng lâm cung tuế vận ở tứ tuyệt, lại còn nhập mộ, nên chồng nhất định qua đời". Thứ nhất: người vợ này lúc 50 tuổi gặp đại vận Đinh hợi chính xung tháng sinh là Tan tị, ở trong ti bình hoả là sao chồng, tị hoả bị hợi thuỷ xung khắc, xung mất Bao chồng là hung; thứ hai: sao chồng bình hoa gặp hợi là tuyệt địa, cũng là xấu; thứ ba: sao chồng bính hoá nhập mộ ở tuất của lưu niên, d. đó chồng mất năm nhâm tuất.

Ví dụ 3. Tứ trụ của con gái đầu là:

Tài ( Bính tuất ) - Kiêu ( Canh tí ) - Nhật nguyên ( Nhâm tuất ) - Кіёр ( Quý mão )

Sinh năm 1946. Người đàn là này là nhâm thuỷ lại sinh vào tháng 12, đúng là đất thuỷ vượng, trụ năm bính hoả là thiên tài, là tử địa của cha. Trong Tứ trụ, tháng ngày giờ đều là vượng thuỷ, vượng thuỷ khắc tử hoả, cho nên bản thân người đàn bà đó tỉ kiếp lâm vượng địa, khắc cha rất rõ.

Ví dụ 4. Tứ trụ của con trai thứ là:

Thực ( Ất mùi ) - Ấn ( Canh thìn ) - Nhật nguyên ( Quý sửu ) - Kiếp ( Nhâm thân )

Sinh năm 1955. Định hoá trong mùi là thiên tài là cha, bị quý thuỷ trong sửu khắc, sửu mùi xung lẫn nhau. Không lợi cho cha. Thuỷ của nhâm quý trong Tứ trụ là tỉ kiếp khắc cha, cho nên việc khắc cha đã được định sẵn.

Con gái trưởng từ 32 đến 41 tuổi hành đại vận thiên tài trong bình, con trai thứ từ 26 đến 35 tuổi hành đại vận thiên tài trong định sứu, là "vào tháng sinh đó thì ngày sinh không nên gặp thiên tài, nếu gặp thì khắc cha". Bính gặp thân là gặp bệnh, đinh gặp sửu là mộ địa, đều là điểm khắc cha. Năm Nhâm tuất (1982), hai chị em đều gặp lưu niên là đất tỉ kiếp khắc cha, hoả của bình định lại nhập mộ ở tuất của lưu niên, nên cha nhất định chất vào năm Nhâm tuất.

Ví dụ 5. Tứ trụ của con trai cả:

Ấn ( Tân mão ) - Tài ( Bính thân )- Nhật nguyên ( Nhâm thìn ) - Quan ( Kỷ dậu )

Sinh năm 1951. Tháng trong Tứ trụ là Bính hoả, là bố gặp đất bệnh không tốt, còn bị vượng thuỷ của ngày xung khắc, "thân vượng, tài nhượt là khắc cha", "can chi của tháng bị khúc làm tổn hại đến cha mẹ", thông tin khắc cha đã rõ ràng, con của ông ta từ năm 24 đến năm 33 tuổi gặp đại vận kiếp tài khắc cha, lưu niên nhâm tuất vừa là đất của kiếp địa, vừa là sao cha nhập mộ, cho nên cha mất vào năm Nhâm tuất.

Ví dụ 6. Tứ trụ của con gái thứ là:

Thực ( quý tị ) - Ấn ( Mậu Ngọ ) - Nhật nguyên ( Tân hợi ) - Thương ( Nhâm thìn )

Sinh năm 1953. Ất mộc trong thìn là cha, trường sinh ở nguyệt nhưng thương quan trong Tứ trụ cũng là tiêu chí thông tin khắc cha. Con gái từ 23 đến 32 tuổi gặp đại vận tân dậu kiếp tài, tức là sao cha ất mộc rơi vào tuyệt địa, cho nên nói "vận gặp tỉ kiếp là khắc cha mẹ", "lại còn gặp lưu niên, thương quan nên khắc cha, hại chồng". Người con gái này lưu niên nhâm tuất chính là thương quan, tiểu vận cũng là thương quan, còn thêm sao cha ất mộc mộ ở tuất cho nên cha mất vào năm 1982.

Những ví dụ tương tự như thế rất nhiều không kể xiết được. Từ đó ta có thể thấy rõ: thứ nhất, tuy năm tháng sinh của người nhà khác nhau, mệnh năm khác nhau, hành vận khác nhau, số con cái khác nhau, nhưng những vấn đề quan trọng nhất trong một nhà thì các thông tin đều đồng bộ với nhau. Đó là một quy luật phổ biến.