2. Sự biến đổi độ vượng của địa chỉ lục hợp cục

2. Sự biến đổi độ vượng của địa chỉ lục hợp cục Lục hợp cục đòi hỏi hai chi gần kề nhau , không thể có một chi xen giữa , đồng thời cũng đòi hỏi bản khí của chi tháng sinh phù cho , hoặc cùng loại với hóa thân của lục hợp và thiên can có dẫn xuất để lục hợp có thể hóa thành . Khi lục hợp được hóa thành thì hai chị đó hóa thành ng . hành mới , có độ vượng là 36 độ .

Ví dụ

image

Tị thân lục hợp , có ngọ tàng bản khí định hỏa và thiên can có bính dẫn hóa . Do đó tự thân lục hợp hóa thành hỏa 36 độ .

Khi trong lục hợp xuất hiện sự tranh hợp thì xem như hợp mà không hóa . Nên cả hai địa chỉ chỉ còn lại bản khí , tạp khí tan mất

Lục hợp cục trong mệnh cục nếu không đủ điều kiện dẫn hóa , khi hành đến vận hoặc năm có đủ điều kiện dẫn hóa thì trong vận hoặc năm đó sẽ được thành hóa và cuộc đời nhất định có những thay đổi to lớn .

Lục hợp cục nếu gặp tam hội cục , tam hợp cục , bán tam hợp cục thì cho dù tam hội cục , tam hợp cục , bán tam hợp cục có thành hóa hay không , lục hợp cục đó không được xem là hợp cục nữa