2. Đoán về sự hưng vượng con cái

2. Đoán về sự hưng vượng con cái

Vi dụ 1. Càn tạo

Kiếp - Sát - Nhật nguyên - Thương

Định tị - Nhâm tí - Bính ngọ - Kỉ hơi

Đối với nam Tứ Trụ có thất sát là sinh con trai, có quan tinh là sinh con gái.Nay quý thuỷ,nhâm thuỷ dẫn đến cung con cái ở trên trụ giờ,lại lâm nguyệt kiến ở đất đế vượng nên không những nhiều con (3 nam,3 nữ) nà thân thể còn khoẻ mạnh,làm ăn nên nỗi,có con vào đại học, có con nhận những chức vụ quan trọng, đều rất tháo vát.

Ví dụ 2. Càn tạo

Kiếp - Ấn - Nhật nguyên - Thương

Tân dậu - Kỉ hợi - Canh tí -Ất dậu

Ất dậu là cung con cái lâm nguyệt kiến vương địa nên con thông minh tuấn tú. Ông này có 1 con trai, 1 gái đều tốt nghiệp đại học, con cái còn đi Mỹ tu nghiệp.

Ví dụ 3. Cán tạo

Quan - Ấn - Nhật nguyên - Kiêu

Bính tí - Mậu tuất - Tân mùi - Kỷ sửu

Cung con cái tập trung ở lệnh tháng, tuất thổ lại vượng địa cho nên sinh được 1 nam, 1 nữ, một đứa tốt nghiệp nghiên cứu sinh, một đứa tốt nghiệp đại học.

Ví dụ 4. Càn tạo

Tỉ - Thương - Nhật nguyên - Sát

Canh thìn - Quý mùi - Canh thân - Bính tí

Đây là Tứ trụ của một vị đại biểu quốc hội, từ tinh bình hoa,thất sát lại gặp tháng mùi có khí, lý thuy thương quan nên sinh con gái chết, VÀO mùa hạ. Cho nên chỉ có 3 con trai không có con gái. Hai con đang học đại học ở Nhật Bản.

Ví dụ 5 Khôn tạo

Ấn - Quan - Nhật nguyên - Tài

Nhâm ngọ - Canh tuất - Ất mão - Mậu dần

Đây là Tứ trụ của người vợ của ông ở ví dụ trên. Tứ trụ này quan tinh kim vượng, lại được nguyệt kiến sinh, nên con trai vượng thông minh, sinh liền 3 con trai.