2. Cách sắp xếp của nữ sinh năm dương.

2. Cách sắp xếp của nữ sinh năm dương Bước thứ nhất. Lập giờ sinh và sắp xếp Tứ trụ. Ví dụ:

image

Bước thứ hai. Tính số đại vận.

Căn cứ nguyên tắc năm dương sinh nữ tính chiều ngược, tức bắt đầu tính từ ngày sinh đếm ngược đến tiết lệnh phía trước, xem tất cả bao nhiêu ngày, sau đó chia cho 3, kết quả phép chia là số của đại vận.

Ở ví dụ trên từ ngày 16 tháng 4 đếm ngược đến 12 tháng 4 (giờ sửu lập hạ), tất cả có 4 ngày, chia 3 được 1, thừa 1 ngày bỏ qua không tính, người con gái này một tuổi đã lập vận.

Bước thứ ba. Sắp xếp vận trình cả cuộc đời.

Năm dương sinh nữ thì xếp ngược, tức là bắt đầu xếp từ can chi của tháng trước tháng sinh, cứ thế đi ngược mà xếp. Em gái đó tháng sinh là tân tị, can chi phía trên tấn tị là canh thìn, nên một tuổi vận là canh thìn.

image

Bước thứ tư. Phối với lục thân.

Xếp xong đại vận, căn cứ lục thân trong Tứ trụ ghi ra lục thân trong vận và lục thân của thiên can ẩn trong địa chỉ, sau đó căn cứ tổ hợp sắp xếp của Tứ trụ kết hợp với can chi của từng đại vận để dự đoán cát hung.