2. Cá tính người nhật chủ thuộc thủy.

2. Cá tính người nhật chủ thuộc thuỷ Vượng quá: đa mưu xảo quyệt, tàn khốc vô tình, hay đặt điều cãi cọ đa dâm, hoang đường. Vượng vừa: lòng hay thay đổi, không thành đạt, nói nhiều mà làm ít. Vừa phải: bản tính thông minh, nhạy bén, học rộng nhiều tài, rộng rãi hào phóng, kế hoạch, tính toán chu đáo. Thuỷ nhược (kim nhiều ): tham lam vô độ, gặp việc ít biết suy nghĩ, tay chân khéo léo, ít tình nghĩa. Thuỷ nhược (mộc nhiều): tính tình lan man, thông minh khéo léo, nhưng thấy lợi thì quên tình. Thuỷ nhược (hoả nhiều): ham mê tửu sắc, tham lam, hay lo, quyết đoán vội vàng nên hay hối hận. Thủy nhược ( thổ nhiều): bề ngoài cứng rắn nhưng bên trong nhu nhược, tín nghĩa thất thường. Thuỷ nhược quá: thay đổi thất thường, nhát gan vô mưu, ít mưu trí, thô tục.