2. Bàn về thiên can địa chi

2. Bàn về thiên can , địa chi

Thiên can , địa chi là các kí hiệu đại biểu cho trường lực trong không gian ở một thời điểm nào đó . Nó có tính định hướng như từ trường . Các đường sức của một can , chi nào đó luôn song song , không giao nhau . Ví dụ phương Tây bắc của người Bắc Kinh khác với phương Tây bắc của người Quảng Tây , nhưng khi gặp thìn tuất tương xung , người Bắc Kinh có thể đi đến Nội Mông , còn người Quảng Tây đi lên phía Tây Tạng hoặc Tân Cương . Nhâm quý tí hướng bắc ; sửu dẫn hướng đông bắc ; giáp ất mão hướng đông , thìn tị hướng đông nam . Tính đính ngọ hướng nam ; mùi thân hướng tây nam ; canh tân dậu hướng tây ; tuất hợi hướng tây bắc ; mậu kỷ thuần thể , tính trung nên hướng không rõ . Tứ trụ có 8 can và chị . Nếu 8 can chi đều khác nhau thì có 8 hướng Kết quả tác dụng của trường lực 8 can chi này sẽ định hướng phương hành vi của người đó . Nếu tác dụng cân bằng thì con chỉ có thể khiến cho một hành thiên lệch nào đó trở về cân bằng , can chi đó sẽ trở thành dụng hay hỉ thần , Cho nên người mà Tứ trụ hoả quá vượng thì trường lực hướng về phương bắc , nên rất tự nhiên đi về phương nam sẽ dễ gặp tai nạn . Như thế mới gọi là nguyên lý “ vật tự theo loại , người tự theo nhóm ” . Nếu trong Tứ trụ có ngọ , gặp năm tí phản ngâm sẽ phát sinh trường lực nam - bắc đối nhau . Vì tí là trường lực vũ trụ , nên lực lớn , suy ra con người tránh trường lực của tý ngọ sẽ vô hại . Đó là nguyên nhân gặp phải phản ngâm thì năm đó di chuyển nhiều so với những năm bình thường là cách hoá giải tốt nhất . Nếu không di chuyển hoặc di chuyển theo phương tí - ngọ mà dụng thần lại nhược thì nguy hiểm chẳng khác gì “ trứng chọi với đá ” , khó thoát khỏi tai ách . Nếu có 2 hoặc 3 tí xung một ngọ , đương nhiên nguy hiểm càng lớn . Ví dụ trong Tứ trụ có mùi hợp chặt ngo thì khó xung khai nên tránh được tại hoạ . Trong Tứ trụ đã có ngọ lại còn gặp năm ngo mà phục ngâm thì càng nặng thêm . Hoặc vì có ngọ mà trường lực tăng thêm , đi về phương nam sẽ khó tránh khỏi tai hoạ . Cho dù kết quả ra sao thì cũng đầu tiên là buồn bực , trầm uất , nặng nề dần . Nếu tổ hợp có cứu thì gặp hung sẽ hoá cát .