1. Trong Tứ trụ tỉ kiếp trùng trùng là khắc cha.

1. Trong Tứ trụ tỉ kiếp trùng trùng là khắc cha

Thiên tài là cha, quý như châu báu, ngang vai, kiếp tài là anh chị em nhiều. Người nhiều, châu báu ít, anh giành tôi đoạt không ai nhường ai, cuối cùng vật quý nát vỡ. Đó gọi là giành giật nhau châu báu hỏng, nên gọi là tỉ kiếp khắc cha

Ví dụ 1 ( Càn tạo ) nam

Tài - Tỉ - Nhật nguyên - Tỉ

Nhâm ngọ - Ất dậu - Kỉ tị - Giờ kỉ tị

Mùa đông năm 1989 có một vị đại tá đến nhờ tôi đoán hậu vận. Xem trong Tứ trụ thấy ngang vai xuất hiện 3 lần. Căn cứ đại vận canh tuất, tiểu vận bính tuất gặp lưu niên là mậu tuất, ngang vai rất nhiều, tỉ tài cũng rất nhiều, trước hết tôi đoán năm 1958 tất sẽ mất cha. Nghe nói thế ông ấy rất kinh ngạc nói: Đúng quá! Năm 1958 cha tôi đã mất. Tứ trụ đoán chuẩn thật.

Ví dụ 2. Khôn tạo (nữ)

Kiếp - Tỉ - Nhật nguyên - Sát

Ất mùi - Giáp thân - Giáp Tí - Giờ canh ngọ

Tháng 4 năm 1991 khi tôi giảng bài ở Thái Lan thì cô Trương nhờ đoán vận. Tôi thấy trong Tứ trụ tỉ kiếp xuất hiện nhiều nên nhất định thiên tài bị khắc, cha mất trước. Lúc sắp xếp Tứ trụ tôi phát hiện lưu niên ất mùi, tiểu vận tân mùi là tuế vận cùng gặp nhau, nếu cô ấy không chết thì cũng chết người khác Lại còn tiểu vận tân kim xung khắc lưu niên ất mộc thuộc về ngôi cha, giáp mộc ngang vai lại khắc thiên tài mậu thổ nhất định mồ côi cha từ bé, do đó đoán sau khi cô ta sinh ra mấy tháng thì mất cha. Cô ta rất kinh ngạc và hỏi thêm xem tôi có đoán được cha mất tháng nào không? Tôi xem trên trụ giờ thấy canh kim tuy có thể chế ngự được ngang vai giáp mộc, tháng 11 là tháng mậu tí, canh kim ở tử địa, tân kim gặp trường sinh khắc ất mộc, ngang vai giáp mộc gặp vượng địa, thiên tài mậu thổ bị khắc không có sinh nên tôi nói: cha cô mất tháng 11 năm đó. Cô ta thừa nhận đúng và tỏ vẻ ngập xin lỗi tôi, mong tôi thứ lỗi. ngượng

Ví dụ 3. Khôn tạo (nữ)

Tài - Tỉ - Nhật nguyên - Kiếp

Bính tí - Nhâm thìn - Nhâm ngọ - Giờ quý dậu

Tháng 3 năm 1989 tôi xem Tứ trụ của cô Trịnh thây tỷ kiếp nhiều lại gặp lệnh tháng khắc năm. Tôi nói: cô khắc cha rất nặng, nếu cha cô không đi xa thì bị chết. Cô ta nói: sau khi sinh tôi, cha mẹ tôi đã xem mệnh nói tôi khắc cha rất mạnh, nên cha tôi đã gửi tôi cho người khác. Mẹ tôi không đồng ý, cha tôi tức và đã bỏ sang Thái Lan. Từ đó đến nay vẫn xa cách nhau mãi và hiện nay cha tôi vẫn còn khoẻ.

Lại có một ông họ Hoàng nói với tôi: anh em ông ta có tất cả 9 người. Sau lúc sinh ông, xem mệnh thì thấy khắc cha rất nặng nên đã gửi ông cho người khác nuôi. Về sau không những cha không bị khắc mà còn được làm tướng, 49 năm về trước đã sang Đài Loan. Vì ông ta khắc cha, nên lúc đi ông đã không được cha mang theo. Đến nay cha ông còn khoẻ mạnh.

Những ví dụ khắc cha mẹ như thế rất nhiều. Thực tế chứng minh rằng một người trong Tứ trụ có tiêu chí thông tin khắc cha mẹ, nếu sống xa cha mẹ thì có thể tránh được sự xung khắc đó.

Trong Tứ trụ có tiêu chí thông tin khắc cha mẹ (hoặc khắc khắc cũng thế, vì sao lúc sống xa nhau lại có thể tránh được sự xung khắc đó? Vì sự sinh, khắc giữa con người với nhau đều là khí âm dương ngũ hành gây ra. Nếu hai người xung khắc nhau thường ở cạnh nhau thì người bị khắc sẽ bị tai hoạ. Nếu cách xa nhau, lực khắc sẽ giảm yếu, nên người bị khắc được bình yên vô sự. Điều này cũng giống như kim loại và các chất hóa học để cạnh nhau, khi đó các chất hoá học sẽ khuếch tán vào không khí làm cho kim loại bị gỉ. Còn nếu đặt xa nhau thì sẽ tránh được hiện tượng đó. con, vợ

Trong Tứ trụ tỉ kiếp nhiều là khắc cha, ngang vai không vượng hoặc không có ngang vai nhưng vận hành đến gặp tỉ kiếp, mà tỉ kiếp không bị chế phục, thiên tài không được cứu trợ thì đều là dấu hiệu khắc cha.