1. Trụ năm

1. Trụ năm

Trụ năm trong Tứ trụ ví như gốc cây . Cách nhìn đối với trụ năm của người xưa không giống nhau . Cách nhìn thứ nhất cho rằng : năm là mệnh , là căn bản , nhấn mạnh nằm trong Tứ trụ là vô cùng quan trọng . Một cách nhìn khác cho rằng năm tốt , không bằng tháng tốt , tháng tốt không bằng ngày tốt , ngày tốt không bằng giờ tốt , tức cho rằng năm không quan trọng , giờ mới quan trọng .

Sự tốt xấu của mệnh người cần phải có sự cân bằng giữa sinh , vượng , Buy , nhược và tổ hợp sắp xếp trong Tứ trụ . Năm trong Tứ trụ là rường cột đứng đầu , không thể xem nhẹ tính quan trọng của nó . Cho nên cách nhìn thứ hai là phiến diện .

Năm là thái tuế , là hoạ phúc một đời của người đó . Năm là gốc của cây , là nền móng của nhà , là nguồn gốc của mệnh . Gốc khô thì cây chết , rễ sâu thì cành lá xum xuê ; nền yếu thì nhà đổ , nền chắc thì nhà vững chãi ; nguồn hết thì mệnh hết , nguồn dồi dào thì mệnh mạnh mẽ . Do đó trong Tứ trụ năm là gốc , tháng là cành , ngày là hoa , giờ là quả .

Trụ năm là do một thiên can và một địa chỉ hợp thành . Nó vượng hay yếu , tốt hay xấu thứ nhất là lấy lệnh tháng để đo lường ; thứ hai là xem quan hệ sinh khắc lẫn nhau giữa can và chi năm ; thứ ba là dựa vào sự sinh khắc chế hóa của tháng , ngày , giờ đối với năm để quyết định .

Can , chi của năm tương sinh hoặc ngang hoà là tốt , nếu được tháng , ngày , giờ đến sinh thì càng tuyệt diệu . Như thế gọi là dưới sinh cho trên , là làm cho con chỉ nắm thêm bền gốc rễ , làm chủ cho sự hưng vượng cả cuộc đời . Tổ tiên có phúc đức , được hưởng nhiều âm phúc của tổ tiên , con cháu hiếu thuận , cha mẹ mạnh khoẻ sống lâu , bản thân người đó có năng lực và hiển đạt . Nếu năm sinh lợi cho tháng , ngày , giờ thì đó là sự dò rỉ tổn thất nguyên khí , làm cho gốc yếu đi , tổ nghiệp sa sút , bất lợi cho cha mẹ . Nếu là tháng , ngày , giờ hình xung , phá hại năm thì không những tổ nghiệp sa sút , bất lợi cho lục thân hoặc mất cha , chết mẹ , bản thân người đó cũng suốt đời khó khăn , mọi việc không thành và không thọ .

Nếu can chi của năm tương khắc lẫn nhau thì bất lợi cho cha mẹ , đại loại như : nhâm ngọ , giáp thân . Can khắc chi thì không lợi cho khắc cạn thì không lợi cho cha . Nếu trong Tứ trụ không có gì chế ngự hoặc giải cứu sự xung khắc đó , thì làm cho lực khắc càng mạnh , cha mẹ chia lìa , hoặc trong hai người chết một .

Người mà can , chi nằm ngang hoà nhau cùng khí thì phần nhiều cha mẹ bất hoà , đại loại như mậu thìn , nhâm tý . Việc nhà sóng gió , gia nghiệp khó khăn . Người mà can chi năm tượng sinh cho nhau thì cha mẹ hoà thuận , gia đình êm ấm , thịnh vượng