1. Sự đồng bộ thông tin của một người

V. SỰ ĐỒNG BỘ CỦA THÔNG TIN

Trong quá trình nghiên cứu dự đoán thông tin, tôi phát hiện thấy thông tin có quy luật đồng bộ. Trong sự đồng bộ của thông tin có thông tin của một người đồng bộ với thông tin của các thành viên trong gia đình.

1. Sự đồng bộ thông tin của một người

Ở Trung Quốc dùng rất nhiều phương pháp để dự đoán thông tin cát, hung, hoạ, phúc của con người. Một người nếu dùng các phương pháp như Tứ trụ, Bát quái, Đại lục nhâm, Tử vi đẩu số, Tướng học, Kỳ môn độn giáp, vv. để dự đoán bản thân, nếu kỹ thuật dự đoán cao cường thì kết quả dự đoán mệnh vận của mọi phương pháp đều như nhau, quyết không thể xuất hiện kết quả trái ngược. Để chứng minh thông tin của một người là đồng bộ, tôi xin nêu trường hợp của bà Lô làm ví dụ.

Trong cuốn sách "Chu dịch và dự đoán học” tôi đã nêu ví dụ về cái chết của bà Lô. Khi đó tôi đã dùng Tứ trụ để đoán tháng 3 âm lịch năm 1987 bà ấy có nạn rất nặng. Bà ta bán tin bán nghi nên đã nhờ tôi dùng Bát quái để đoán lại. Tôi dựa vào giờ sinh của bà ta gieo được quẻ "Tấn" của quả "Lữ". Hào đầu của quẻ "Lữ" là Thìn thổ trì thế, hào ứng là dậu kim. Thái tuế năm 1987 là mão đúng là dậu kim xung khắc thái tuế.

Thái tuế mão mộc lại khắc hào thế thìn thổ. Xung khắc thái tuế là rất xung, thái tuế khắc hào thế cũng là hung. Hào thế thìn thố, đi "Tây bắc là tuất địa, tức phạm vào thìn tuất xung nhau. Nên kết quả nhất trí với dự đoán theo Tứ trụ.

Bà Lô thấy quả ngày giờ sinh, giống như Tứ trụ, nhưng vẫn còn hoài nghi, xin lắc lại quẻ để chứng minh một lần nữa. Bà ta lắc được quẻ "Tốn" của quẻ "Khôn". Hào sáu của quả khôn là dạu kim trì thế, hào ứng quan quỷ mão mộc xung khắc hào thế, hào thế lại hóa quan quỷ mão mộc khắc trở lại. Năm 1987 là năm Mão đúng là lúc quan quý gặp thái tuế mà vượng. Hào thế dậu kin lại xung khắc thái tuế nên là điểm đại hung. Nặng hơn nữa, thổ của khôn hóa thành mộc của tốn khắc tr lại, là tượng càng hung. Sự xung khắc của mão dậu là chính xung, chính xung lực rất mạnh; nên khi đó tôi đã căn dặn bà rất kỹ: cả 3 phương pháp dự đoán đều giống nhau cho nên yêu cầu bà khoảng tháng 3, tháng 4 năm dương lịch 1987 (tức tháng 3 âm lịch) tuyệt đối không được đi về hướng Tây bắc. Về sau vì bà Lô coi thường nên đã bị tai nạn ô tô,

Năm 1987, khi tôi đoán cho một người bằng phương pháp "Tu trụ và phương pháp Bát quái, phát hiện thấy năm 1975 người đó gặp họa bị giam, sau đó lại xem vân tay thấy năm 23 tuổi có dấu vết bị giam. Do đó tôi đoán anh ta năm 1975, vì quan hệ nam nữ mà bị ngồi tù. Anh ta vô cùng ngạc nhiên và thán phục mãi.