1. "Nhắc đến Tào Tháo, là Tào Tháo đến ngay".

1."Nhắc đến Tào Tháo, là Tào Tháo đến ngay"

Trong cuộc sống thường ngày, có lúc ở nhà, có lúc ở cơ quan, hoặc ở nơi công cộng thường xảy ra hiện tượng sau: khi bạn bè ngồi với nhau, trong đó có một người vô tình nhắc đến ai đó, vừa nói xong thì một chốc có người gõ cửa. Mở cửa đúng là người vừa được nhắc đến. Mọi người đều ở lên mà nói: thiêng thật, vừa nhắc tên xong thì anh đến!

"Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo dến". Câu nói của miệng này của dân gian đối với những việc chưa đoán đã biết là từ trong cuộc sống thường ngày mà tổng kết ra. Nhưng tại sao rất ít người nghiên cứu đến hiện tượng kỳ lạ này, mà chỉ biết nó như thế, không ai chú ý hỏi vì sao?

Thực chất, đây là kết quả người nào đó phát ra thông tin và người kia nhận được thông tin. Từ góc độ nghiên cứu thông tin, tôi đã nhiều lần nghiên cứu và điều tra vấn đề này. Kết quả chứng tỏ, khi anh ta đến gần cửa hoặc cơ quan với một khoảng cách nào đó thì đại não của anh ta sẽ phát ra thông tin một cách có ý thức hoặc vô ý thức hướng vào mục | tiêu anh ta cần đến. Thông tin đó được những người bạn đang tụ tập, trong đấy có một người (thông thường có quan hệ mật thiết hoặc trường khí liên thông với anh bạn kia) nhận được, do đó đã bất giác nhắc đến anh ta. Vì vậy mà có hiện tượng "nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến".

Trước đây tôi tưởng rằng chỉ có Trung Quốc mới có cách nói này, thực tế đó không phải là cách nói riêng của người Trung Quốc. Thời gian giảng bài ở Singapo và Thái Lan, tôi được biết ở đó họ cũng có cách nói như thế. Năm ngoái, lúc còn ở Singapo có hôm ông Mã và mấy người bạn của ông cùng đến thăm tôi. Lúc đang nói chuyện, ông Mã đã giới thiệu với tôi ông Trần, người bạn Inđônêxia của ông và nói ông Trần cũng rất hứng thú nghiên cứu vấn đề này. Lời ông Mã vừa nói xong, một phút sau thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Ông Ngụy Văn Tín người Singapo ra mở cửa thì đúng là ông Trần. Ông Mã vừa kinh ngạc vừa phấn khởi reo lên, bắt tay khách và giới thiệu với tôi đây là bạn của ông. Ông Mã, bằng ánh mắt tin tưởng nhìn vào tôi nói: ông Thiệu, nhất định ông có nghiên cứu về vấn đề này, đề nghị ông giải thích cho chúng tôi vì sao lại như vậy? Khi được nghe nói đây là kết quả ứng nghiệm phát và thu thông tin của cơ thể con người thì tất cả họ đều nói: "Có lý! Có lý!"