1. Người hành vận thuận chiều là tốt

III. ĐẠI VẬN VÀ LƯU NIÊN

Mệnh là sự hưng suy của cả đời, vận là cát hung của từng giai đoạn. Lưu niên là chủ thể của một năm. Cho nên sự tương sách, tương khắc, tương xung, tượng hình giữa đại vận và lưu niên đối với vận mệnh của một người mà nói có quan hệ rất quan trọng.

1. Người hành vận thuận chiều là tốt

Mọi vật đều trải qua quá trình từ manh nha đến chết. Quá trình này là mọi vật tuân theo quy luật tự nhiên mà vận động, quy luật đó không nhiễu loạn, cũng không xô lệch. Vận mệnh của một người cũng thế, hành vận cũng thế.

Vận trình một đời của người ta có: Trường sinh, mộc dục, quan đái, lâm quan, đ vượng, suy, bệnh, tử, mộ, tuyệt, thai, dưỡng, tất cả có mười hai đoạn tự nhiên. Nếu hành vận của người nào thuận thì tốt, ngược thì không tốt. Cổ nhân đã tổng kết ra kinh nghiệm quý báu là: "Già sợ đế vượng, trẻ sợ suy, trung niên SỢ nhất: tử, tuyệt, thai".

"Già sợ đế vượng" tức là người già vận gặp vượng là xấu, vận gặp suy bại thì tốt. Người già sau 60, 70 tuổi giống như cây mùa đông rơi vào đất đại bại, cho nên vận hành đến đất đại bại là hợp quy luật tự nhiên. Nếu phản lại quy luật, vận của người già gặp bước trường sinh, đế vượng thì giống như cây mùa đông đâm chồi mọc lá, hoa nở trái mùa là hiện tượng khác thường, cho dù xanh đấy nhưng thời gian không còn lâu nữa, sẽ bị giá rét làm héo tàn nhanh. Nên người già vận gặp trường sinh, đế vượng là tốt ít, xấu nhiều.

"Trẻ sơ suy" là nói, trẻ em mới sinh nên theo quy luật sinh trưởng tự nhiên, gặp sinh trưởng, vận vượng là tốt, vì mầm non ở thời kỳ trưởng thành nên mưa thuận gió hòa, ánh nắng ấm áp lợi cho sinh trưởng. Nếu vận gặp suy, bệnh tử, tuyệt là rơi vào bài vận, như mầm non không có ánh nắng, mưa móc, không lợi cho sự trưởng thành. Do đó tuổi trẻ sợ nhất gặp vận suy, bại.

"Trung niên sợ nhất tử, tuyệt, thai". Tử, tuyệt, thai là sự vật phát triển đến giai đoạn suy bại cuối cùng, mà thời kỳ giữa của sự vật lại nên là thời kỳ sinh vượng tráng kiện. Nếu gặp phải giai đoạn tử tuyệt tất nhiên là sinh mệnh sẽ mau kết thúc, cho nên trung niên sợ nhất vận gặp "tử, tuyệt, thai".

Theo quy luật sinh trưởng chung của con người, vận thuận với lẽ tự nhiên là tốt. Nhưng đó cũng không phải là điều cố định, không thể khác. Có người Tứ trụ quá vượng, gặp được vận suy bại lại có lợi hoặc ngược lại thì nguyên lý cũng là như thế.

Người xưa nói: vận sinh cho mệnh là tốt, vận khắc mệnh hoặc mệnh sinh cho vận thì không có lợi. Vận sinh cho mệnh là lấy nạp âm sáu mươi giáp tí làm chuẩn. Như người sinh năm bính tí, định sửu là mệnh thuỷ, nếu gặp vận mộc mậu tuất, kỉ hợi tức là xì hơi, nếu gặp vận canh tí, tân sửu là thổ thì thổ khắc thuỷ sẽ không tốt, gặp vận nhân dân, quý mão, nạp âm là vận kim, kim sinh thuỷ là tốt. Sách "Tam mệnh thông hội” nói: "Vận xoay vần đến nạp âm và mệnh cùng loại là tốt nhất".

Vận trình của người ta đại để có ba loại: vận tốt, vận xấu và vận trung bình. Ở thời kỳ thanh niên và trung niên vận gặp sinh trưởng tốt sẽ sáng tạo, làm nên sự nghiệp; Vận gặp lâm quan, đế vượng thì sự nghiệp phát đạt, thăng chức, gặp của, sinh con, có nhiều tin vui. Nếu vận gặp suy, bệnh, tử, tuyệt, phần nhiều là thất bại , hao tài, bệnh tật, cốt nhục chia lìa, đam mê tửu sắc, việc gì cũng trắc trở. Vận Xoay vần đến đất thai, dưỡng thì bình lặng yên ổn. Một người trước gặp bại vận, sau sẽ gặp tốt, trước gặp vận tốt sau thường là bại vận Giống như đi đường, có lên dốc phải có xuống dốc, đã xuống dốc tất phải lên dốc.