1. Cá tính người nhật chủ thuộc kim

III. CĂN CỨ SỰ VƯỢNG, NHƯỢC CỦA NGŨ HÀNH ĐỂ XEM CÁ TÍNH 1. Cá tính người nhật chủ thuộc kim Vượng,quá: khắc bạc, khô khan, hay đấu tranh, ham mê sắc dục, vô liêm sỉ, bổ dũng vô mưu. Vượng vừa: con người không biết chừng mực, gặp việc thì hiếu thắng, thấy việc nghĩa thì hay bênh vực, chính trực cứng rắn. Vừa phải: uy vũ không khuất phục, vào việc thì quyết đoán, có tình có nghĩa.

Thuỷ nhiều thì lễ nghĩa bề ngoài, tình cảm không lâu, hay nói rằng, Bề ngoài thì bao dung, bên trong thì dối trí, Mộc nhiều thì phân minh rõ ràng, chính trực, không lạ mắt lồi), được bạn bè ủng hộ tín nhiệm. Hỏa nhiều thì suy nghĩ không chu đáo, cặp việc không biết suy đo11) tính toán; phải trái không phân biệt, ít tình nghĩa, Thổ nhiều thì hay đặt điều cãi vã, ngoan cố, cố chấp, đa nghi, Nhược quá: tính tuy có nghĩa, có đầu nhưng không có đuôi, hay suy nghĩ, nhưng luẩn quẩn việc không thành.