V. VƯỢNG, SINH, SUY, TỬ CỦA KHÍ DO CỬU TINH VẬN HÀNH GÂY NÊN

Tử bạch cửu tinh vận hành theo quỹ tích Lạc thư , sao nhập vào cung giữa là sao nắm lệnh , sao ra khỏi cung giữa là sao thất lệnh , sao sắp nhập vào cung giữa là sao sinh khí . Ngày nay người ta chia 3 loại sao này thành 2 nhóm . Một nhóm là sao sinh vượng , nhóm khác là sao suy tử .

Sao sinh vượng thường gọi là cát tinh , sao suy tử gọi là hung tinh . Vì cứu tinh theo sự chuyển dịch của thời gian mà không ngừng thay đổi vị trí , cho nên mỗi sao đều vừa là cát tinh , vừa là hung tinh . Khi nó ở vị trí sinh vượng là cát tinh , khi ở vị trí suy tử là hung tinh . Dưới đây giới thiệu tóm tắt cát , hung của mỗi sao khi nó ở những vị trí khác nhau .

Nhất bạch thuỷ tinh

Sao này tiên thiên ở khôn , hậu thiên ở khảm , còn gọi là sao Tham Lang . hay là sao Văn Xương . Ngũ hành thuộc thủy , màu đen . màu xanh lam , màu trắng . Trên tinh bàn khi nó ở cung giữa , cung càn , cung đoài là sinh vượng ; trong 4 mùa , mùa đông và mùa thu là sao sinh vượng . Ở những cung khác , mùa khác là sao suy tử . Khi sinh vượng thì vượng định , vượng tài , lợi văn lợi võ , tuổi trẻ đã đỗ đạt cao , nổi tiếng bốn phương , thường sinh con trai thông minh , trí tuệ. Kẻ sĩ gặp sao này tất được quan lộc ; người thường gặp sau này tiến tài , tiến hỉ . Đó là sao tốt nhất trong cửu tinh .

image

Khi nó là bao suy tử thì dễ chuốc lấy tai hoạ vì tửu sắc hoặc vì tửu sắc mà tan cửa nát nhà . Đối với sức khỏe dễ mắc các bệnh hậu thiên về tai , thận , bàng quang , ngọc hoàn , tử cung . Nặng hơn sẽ hình khắc vợ đau mắt , không thọ , hoặc cuộc sống phiêu bạt .

Nhị hắc thổ tinh

Sao này còn có tên là Cự Môn , còn gọi là Bệnh Phù . Ngũ hành thuộc thổ . Màu vàng hoặc màu vàng đen . Trên tinh bàn khi nó ở cung giữa , cung cài , cung đoài là sao sinh vượng . Trong 4 mùa thì tháng 3 , tháng 6 , tháng 9 , tháng 12 là sao sinh vượng . Ở những cung khác và các tháng khác là sao suy tử . Khi nó là sao sinh vượng thì được quyền được của , gia cảnh thịnh vượng , đinh tài lưỡng vượng , phần nhiều thành đạt về mặt võ . Nếu là phụ nữ sẽ là người làm chủ gia đình , có nhiều mưu lược.

Khi nó là sao suy tử thì dễ mắc tai họa vì sắc hoặc bị hoả hoạn , dễ gặp những điều kiện tụng , do đó mà hao tổn tiền tài . Về thân thể dễ bị các bệnh như sẩy thai , đau bụng , các loại bệnh ngoài da , đặc biệt là các bệnh ở bẹn và nách . Nếu nhà ở thì tôi tăm , bí bức , phụ nữ dễ lo âu , dễ trở thành quả phụ hoặc bệnh lâu ngày khó khỏi .

Tam Bích Lộc Tồn 🎄

Sao này còn có tên gọi là Lộc Tổn . Ngũ hành thuộc mộc . Nó màu xanh lục . Trên tinh bàn khi ở cung giữa , cung càn , cung đoài nó là sao sinh vượng . Trong 4 mùa thì mùa xuân và mùa đông là sinh vượng . Ở những cung khác và mùa khác là bao suy tử . Khi sinh vượng thì cửa nhà hưng thịnh , phú quý công danh đều có .

Khi là sao sinh tử dễ gặp kiện tụng , dễ bị cướp bóc , tạo nên bệnh tật và hình khắc vợ , dễ mắc các bệnh về máu , bệnh ở chân . Vì tính hay đấu đá nên dễ mắc kiện tụng .

Tứ lục mộc tinh

Sao này còn gọi là sao Văn Khúc . Ngũ hành thuộc mộc , màu xanh lục tươi . Trên tinh bàn khi ở cung giữa , cung càng cung đoài là sao sinh vượng . Trong 4 mùa sinh vượng ở mùa đông và mùa xuân . Những cung và các mùa còn lại là sao suy tử . Khi sinh vượng thường gặp đăng khoa đỗ đạt , quân tử thì làm quan , tiểu nhân thì được của có thể gặp vợ hiển ( chồng tốt ) , văn chương nổi tiếng . Cũng có thể làm cán bộ nghiên cứu thuật hoặc sáng tác văn học .

Khi là sao này suy , tử dễ gặp bệnh hen do thời tiết hoặc bệnh về máu , hoặc vì tai họa về tửu Bắc mà tan cửa nát nhà . Về thân thể dễ bị bệnh sẩy thai , đau phần lưng trở xuống , dễ bị thương bất ngờ .

Ngũ hoàng thổ tinh 🌎

Sao này còn gọi là sao Liêm Trinh , hay Chính Quan . Bởi vì thiên can của nó là mậu , kỷ nên còn gọi là mậu , kỷ thổ tinh . Vì nó đóng ở chính ngôi thiên tâm nên còn gọi là Đô thiên sát thần . Ngũ hành thuộc thổ , màu vàng . Trên tinh bàn khi đóng ở cung giữa thì uy trấn 8 phương . Trong 8 phương nó không có cung vị cố định , chỉ khi cửu tinh phi hành thì nó mới điền vào những vị trí còn trống . Ví dụ khi Lục bạch kim tinh nhập vào cung giữa , bảy sao : Thất xích , Bát bạch , Cửu tử , Nhất bạch , Nhị hắc , Tam bích và Tứ lục lần lượt đổi chỗ , cuối cùng cũng tốn trống , lúc đó Ngũ hoàng thổ tinh sẽ điền vào , cho nên trên tinh bàn Ngũ hoàng thổ tinh có vị trí đúng vào vị trí tương ứng với số sau khi lấy 10 trừ đi số sao ở cung giữa . Ví dụ 10 - 6 = 4 thì cũng tương ứng với 4 là cung tốn , tức Ngũ hoàng thổ tinh ở cung tốn . Lại ví dụ khi Cửu tử hoả tinh nhập vào cung giữa thì Ngũ hoàng sẽ bổ sung vào cung nào ? 10 – 9 = 1 , tức Ngũ hoàng thổ tinh điền vào cung khảm .

image

Ngũ hoàng thổ ⭐tinh ví như hoàng thổ “ phổ biến khắp trong thiên hạ ” , nó có mặt từ trên cao , hiệu lệnh cho 8 phương , quyền ở trung ương , cho nên các đời Hoàng đế và hoàng tộc đều lấy màu vàng làm màu tượng trưng , gọi là Hoàng long , thân mặc áo hoàng bào . Khi Ngũ hoàng đóng ở cung giữa tức là thịnh vượng , được xem là cát tinh , gặp nó thì đinh ( người 👨‍👩‍👧‍👧) tài ( tiền 💰) lưỡng vượng , sự nghiệp hưng thịnh .

Khi nó bay đến các phương thì biến thành sao đại hung , được gọi là “ Ngũ hoàng đại sát ” , “ Chính quan đại sát ” , “ Mậu Kỷ đại sát ” , “ Đô thiên đại Bát ” , là sát tinh lớn nhất trong thế gian . Nếu gặp phải thái thuế sẽ trở thành tâm sát , thậm chí thất sát thi đại hung , gặp phải nó sẽ hao người tốn của , nhẹ là bệnh tật , nặng thì hao vài ba người . Nếu trước cửa nhà bằng phẳng , ngõ ngắn thì bệnh tật nhiều . Nếu trước nhà có vật cao nhọn , như cột đèn , ống khói , cầu cao , góc nhọn hoặc cổng xong thẳng vào thì dễ bị hại người . Nếu người không bị thì bị mất của . Vì vậy không nên coi thường . Đặc biệt là trước nhà có hòn đá nhọn , cây cổ thụ , hoặc am miếu thì dễ bị hoả hoạn . Nếu trước cửa không có vật gì gọi là hung sát cũng khó tránh khỏi rắc rối , khó khăn , không mắc kiện tụng thì cũng phát tài . Sao này ngoài vị trí ở giữa , hoặc lợi dụng được vượng khí của nó ra , ở các cung còn lại dù là sinh hay khắc đều là hung tướng , xưa nay các nhà Tham dự học đều kiêng kị .

Lục bạch kim🧷 tinh ⭐

Sao này tiên thiên ở cung ly , hậu thiên ở cung càn , còn có tên là Vũ Khúc . Ngũ hành thuộc kim , màu trắng . Trên tinh bàn khi đóng ở cung giữa , cung ly , cung càn hoặc cung đoài đều là sinh vượng ; trong 4 mùa thì mùa thu và đầu mùa đông là sinh vượng . Các cung và mùa còn lại là sao suy tư . Khi sinh vượng thì định nhiều , tài nhiều , thăng quan tiến chức , nhất là võ chức , uy quyền khắp 4 phương , là cát tinh ⭐ thứ 3 trong cửu tinh .

Khi nó là suy tử phần nhiều gặp phải kiện tụng , hoặc rơi vào sự tranh chấp trong quan trường , dễ mắc bệnh đau đầu👨‍🦱 , đau ngực và dễ bị thương vì kim khí 🪓. Đối với gia cảnh mà nói là hình vợ khắc con , dễ gặp khổ nạn , cô đơn . Đối với người đi xa mà nói dễ gặp bất trắc nên hành động phải cẩn thận .

Thất xích kim tinh

Sao này còn có tên là sao Phá Quân , dễ gặp giặc cướp . Ngũ hành thuộc kim , màu trắng . Trên tinh bàn khi ở cung giữa , cung càn và bản cung là sao sinh vượng . Trong 4 mùa thì mùa thu và cuối mùa hạ là sao sinh vượng . Những cung và mùa khác là sao suy

Khi sinh vượng thì vượng đinh , vượng tài , nghề nghiệp vững chắc , nhà phát phúc , tiền đổ võ nghiệp thênh thang .

Khi là suy tư thường gặp cãi vã , kiện tụng hoặc bị giặc cướp , xa quê hương , gặp cảnh binh loạn hoặc lao ngục . Về gia cảnh thì dễ bị hoả hoạn , hao người . Về thân thể dễ bị bệnh đường hô hấp , bệnh ở yết hầu , ở phổi , đặc biệt đối với phụ nữ và trẻ em rất bất lợi .

Bát bạch thổ 🌎 tinh⭐

Sao này còn có tên là Tả Phụ . Ngũ hành thuộc thổ , sắc màu trắng , trên tinh bàn khỉ ở cung giữa , cung càng cung đoài là sao sinh vượng . Trong 4 mùa thì đâu màu xuân và mùa hạ là sinh vượng . Các cung và mùa khác là suy tử . Khi sinh vượng thì gặp được phú quý công danh , gặp nghề làm ra nhiều của cải , về già được yên ổn , thành thơi . Vì bản tính của nó là từ bi , hiếu nghĩa , trung lương cho nên có thể hoá giải điều hung điều sát , nó là cát tinh thứ 2 trong cửu tinh .

Khi nó là suy tử thì dễ bị thương ở miệng , dễ bị bệnh chướng bụng hoặc bệnh ở tay chân , đau gân cốt , đau sống lưng .

Cửu từ hỏa 🔥 tinh ⭐

Sao này còn có tên là Hữu Bật . Ngũ hành thuộc hỏa 🔥 , màu đỏ đậm , đỏ tím . Trên tinh bàn khi nó đóng ở cung giữa , cung càn , cung đoài là sinh vượng . Trong 4 mùa thì mùa hạ và mùa xuân là sinh vượng . Các cung và mùa còn lại là suy tử . Khi là sinh vượng thì phúc phát rất nhanh , vượng định vượng tài , giữ được cơ nghiệp . Có tài về văn chương📗 khóa cử , đi thi đỗ đạt , cho nên còn được cả hiển vinh , đặc biệt là giữ được phúc đức .

Khi nó suy tử thì vì tính cang cường nên dễ bị tai nạn hoả hoạn .

Trong thân thể dễ bị bệnh thổ huyết , phụ nữ khó đẻ , bệnh về tim và huyết mạch , đặc biệt phần nhiều bị bệnh đau mắt .

Sau khi đã biết được cát hung của các khí , chúng ta thử nhìn lại xem thế nào là khí , thế nào là khí trường ?

Ngài Trương Huệ Dân - Chủ tịch danh dự Hội nghiên cứu khoa học khí công Trung Quốc trong hai tác phẩm “ Vũ trụ khí trường dưỡng sinh học ” , “ Trung Quốc phong thủy ứng dụng học ” đã bàn đến 3 vấn đề . Dưới đây xin trích dẫn để độc giả tham khảo .

Thế nào là khí ?

Chữ khí ở thời kỳ cổ đại là một danh từ trừu tượng , có tính khái quát cao . Nó chỉ một loại vật chất mà người thường không thể thấy được bằng mắt . Chúng ta không nên lấy nhãn quan và nhận thức ngày nay để đòi hỏi người xưa một cách nghiêm khắc , trách cứ họ đã đưa ra một khái niệm mơ hồ , mà nên cảm thấy kinh ngạc về nhãn quan thông tin hoàn chỉnh của các tiến triết xưa . Người xưa chia vật chất thành 2 bộ phận : một bộ phận là “ hình ” , có thể nhìn thấy , sờ được . Còn một bộ phận khác là “ khí ” , nhìn không thấy , sẽ không được , nhưng tồn tại một cách khách quan . Hình và khí liên quan chặt chẽ với nhau , chuyển hoá lẫn nhau . “ Tụ ” thì thành hình , “ tán ” thì thành khí . Có hình tất có khí , vạn vật đều do khí tạo thành . Khí mà người xưa hiểu không phải là chỉ những khí thuộc 1 trong 3 trạng thái của vật chất như chất rắn , thể lòng và thể khí , vv .. mà vật lý học hiện đại thường nói đến . Khí mà người xưa quan niệm là “ trạng thái vật chất thứ 5 ” khác với trạng thái rắn , trạng thái lỏng , trạng thái khí và trạng thái ion . Kinh Dịch gọi cái lý biến hoá của nó là “ đạo ” . " Đạo " hình thành tất cả mọi vật . Khái niệm khoa học hiện đại vẫn chưa có khái niệm nào diễn đạt được chính xác nội hàm của nó . Nhà khoa học hiện đại Albert Einstein suốt đời nghiên cứu về “ trường thống nhất " của vũ trụ , tuy chưa có kết quả cuối cùng nhưng khái niệm “ trường thống nhất " cũng đã được đưa ra . Nó gần đúng với hàm nghĩa “ đạo ” mà người xưa nói tới . Song trường không phải tồn tại đơn độc mà bao hàm “ trường của “ hạt ” . Vật chất nguyên thuỷ là sự thống nhất của hạt và trường . Cho nên “ khí ” có thể hiểu là sự tồn tại khách quan phổ biến thống nhất của hạt siêu mịn và trường của nó . Vậy khí trường là gì ?

Khí trường là phạm vi hoặc không gian mà khí vận hành . Khi khí vận hành trong một phạm vi hoặc không gian nhất định thì có đặc điểm là tụ , hoặc tán , động hoặc đứng im . Gặp được môi trường bao bọc thì tụ , gặp phải môi trường có gió thổi thì tán , gặp được dòng sông nước chảy thì đứng im . Khí hoạt động ở một phạm vi không gian nhất định lại được chia thành khí âm và khí dương . Khi khí dương tụ thì sinh khí thịnh vượng ; khi khí dương tán thì suy tư , bại hoại . Khi khí âm tụ thì khí dương suy tán . Khi khí âm suy tán thì khí dương thịnh vượng . Đối với những vật có sự sống mà nói , cái gọi là khí dương là thí sinh vượng , gọi là khí âm là khí suy tử . Chia hai mặt âm dương là hai loại lực có hướng ngược chiều nhau , chúng chỉ xuất hiện trong một phạm vi hoặc không gian nhất định . Sự phân chia khí thành âm dương thực ra không phải cố định mà chúng phát sinh biến đổi tuỳ theo thời gian và môi trường . Âm có thể biến thành dương , hoặc dương biến thành âm , dương mạnh thì âm suy , âm mạnh thì dương suy . Đối với những vật có sự sống tất yếu phải bảo đảm âm dương cân bằng mới giữ được cuộc sống bình thường ổn định , nếu không sẽ sinh ra bệnh tật .

image

Khí từ đâu mà đến ?

Người Trung Quốc cổ cho rằng khí vốn tồn tại trong vũ trụ hỗn độn , nguồn gốc của nó là khí . Bộ phận khí trong nhẹ nổi lên trên là trời ( tức vùng hư không sâu thẳm ) . Bộ phận khí nặng đục chìm xuống dưới là đất ( tức các tinh cầu và vạn vật trên trái đất ) . Cách nói của người xưa chất phác mà đơn giản . Nhưng xem khí là nguồn gốc của vạn vật thì đó là sự chất phác có tính chân lý .

Sự phát triển của vật lý học hiện đại cuối cùng sẽ chỉ rõ bản chất của " khí " và nó là nguồn gốc tạo thành vạn vật . Ngày nay các nhà khoa học đang nỗ lực tìm kiếm đáp án nguồn gốc của " kho " từ hai phương diện . Một mặt là tìm đáp án từ trong vũ trụ hư không vô bờ bến , mặt khác là tìm đáp án trong thế giới vi mô của vật chất .

Về vũ trụ hư không vô bờ bến , các nhà khoa học đã dần dần làm sáng tỏ bí mật nguồn gốc của vũ trụ . Cuối thập kỷ 70 hai nhà khoa học Mỹ là A. Fensiways và W. Jhonson đã phát hiện được phần lớn tạp âm là do tạp âm vị ba sóng dài 7,35 cm , hoặc gọi là bức xạ vi ba . Nó là những vật của vũ trụ từ thời kỳ đầu còn lưu lại . Bức xạ vị này còn bao gồm cả ánh sáng hồng ngoại , ánh sáng thấy được , ánh sáng tử ngoại , tia X , tia Y , vv .. Loại bức xạ vị ba này rất mạnh đủ để khống chế phản ứng nhiệt hạch khinh khí khi hình thành vũ trụ .

Trong không gian đầy bức xạ vi ba , bức xạ này ngoài bộ phận đến từ vũ trụ hư không thì bản thân qua đất cũng chứa nhiều vật chất bức xạ gây ra sóng ánh sáng . Bóng điện , sóng từ , sóng điện từ , sinh vật và ion . Bức xạ vi ba là hình thức vận động do sự kết hợp vật chất giữa “ hạt ” và “ trường . Nó khống chế quá trình sống của tất cả các vật thể sống .

Về thế giới vĩ mô , các nhà khoa học bỏ ra càng nhiều sức lực hơn , đi sâu đến tầng đáy lượng tử , tìm ra kết luận “ tính hai mặt : sóng và hạt " của ánh sáng . Sự nghiên cứu đối với hạt đã đạt đến trình độ hạt Quart . Những năm gần đây các nhà khoa học Liên Xô cũ còn đưa ra luận đoán về “ trường hạt siêu nhẹ ” . Họ cho rằng chung quanh tất cả mọi vật đều có một trường dạng sương mù không thể nhìn thấy được , hơn nữa trường hạt siêu nhẹ giữa vật chất với vật chất , giữa vật chất với con người luôn tác dụng lẫn nhau . Nhận thức về thế giới vi mô của các nhà khoa học đã đạt đến trình độ hạt cơ bản . Vậy hạt cơ bản đã phải là “ khí' chưa ? Đương nhiên là chưa phải . Hạt siêu mịn so với hạt cơ bản còn nhỏ hơn nhiều . Hạt biến thành ngày càng mịn hơn và tiệm cận đến “ hư vô " cuối cùng sẽ đạt đến “ hư không ” , tức là trạng thái “ Đạo ” . Trong thế giới khí hoá thì “ vạn pháp đều không , đạo sinh ra tất cả .