V. MỆNH QUẺ ÂM DƯƠNG KẾT HỢP

Sau khi nhận thức được mệnh số , đại , tiểu vận và mối quan hệ giữa chúng với nhau , ta có thể tiến hành dự đoán khí số . Gọi là dự đoán tức là suy đoán , căn cứ vào mệnh số của con người , lợi dụng sự biến hoá của cửu tinh đại vận và tiểu vận để suy đoán ra cát hung , trong đó bao gồm cả suy đoán nguyệt vận , niên vận , tiểu vận , cả đời người . Kết quả suy đoán là cát hay hung đó chính là khí số , hay gọi là “ mệnh vận ” .

Dự đoán nguyệt vận

Dự đoán nguyệt vận lấy tiết , khí tạo thành tháng làm chuẩn .

Tháng giêng : Lập xuân - Vũ thuỷ ;

Tháng 2 : Kinh trập • Xuân phân ;

Tháng 3 : Thanh minh - Cốc sữ ;

Tháng 4 : Lập hạ - Tiểu mãn ;

Tháng 5 : Mang chủng Hạ chí ;

Tháng 6 : Tiểu thừ - Đại thử ;

Tháng 7 : Lập thu - Xừ thử ;

Tháng 8 : Bạch lộ - Thu phân ;

Tháng 9 : Hàn lộ - Sương giáng ;

Tháng 10 : Lập đông - Tiêu tuyết ;

Tháng 11 : Đại tuyết - Đông chí ;

Tháng 12 : Tiểu hàn - Đại hàn .

Sau khi đã xác định được tháng thì tìm tinh bàn cần thiết , tức là trong 9 tinh bàn , tinh bàn tháng đó ở đâu . Phương pháp tìm tinh bàn là căn cứ bảng các tháng sao nhập giữa trong mục II bàn về mệnh số với niên vận và nguyệt vận . Sau khi tra được sao nhập giữa ta có thể xác định được tinh bàn tháng đó .

Ví dụ . Tháng giêng 1995. Năm 1995 âm lịch là năm Ất hợi . Tra bảng Dần thân tị hợi " , tháng giêng , nam giới sao nhập giữa là Nhị ( tức Nhị hắc thổ tinh ) ,

image

nữ sao nhập giữa là Tứ ( Tứ lục mộc tinh ) . Sau khi biết được sao nhập giữa là có thể sắp xếp tinh bàn . Nhị là dương phải xếp thuận , Tứ là âm phải xếp ngược .

image

Có được tinh bàn rồi , tra " Bảng phối số âm dương " dưới đây .

Trong bảng chỉ có số của sao nhập giữa , không có số của tinh bàn . Điều đó không hề gì , vì tra bàn cửu tinh thì sẽ biết được . Đối chiếu hình vẽ trên đây với bảng sẽ biết được các kết quả sau .

Nam : tháng giêng 1995 , dương là Nhị , âm là Tứ , hợp hai số lại là dương Nhị Âm Tứ.

Nữ : tháng giêng 1995 , âm là Tứ , dương là Nhị , hợp lại thành âm Tứ dương Nhị .

Ta xác định được nam dùng “ Nhị , Tứ " , nữ dùng “ Tứ , Nhị " , lấy mệnh tinh của nam hoặc nữ tương ứng với “ Nhị Tứ ” hoặc “ Tử , Nhị ” để bàn về ngũ hành sinh khắc thì sẽ biết được tháng giêng 1995 người đó gặp cát , hung ra sao .

Ví dụ 1. Nữ sinh năm 1964 , muốn dự đoán vận số tháng giêng 1995. Năm 1964 mệnh nữ thuộc Lục bạch kim . Tháng giêng 1995 tương ứng với “ Tứ , Nhị ” . Âm kim khắc âm mộc và còn khắc ngược thổ , vì đồng âm tương khắc nên hung . Qua đó ta biết được người ấy có cuộc đời gian khó , bôn ba , vì thế mà dễ bị bệnh . Vì bôn ba mưa gió nên có thể bị các bệnh đau đầu , cảm mạo , viêm bụng , cơ bắp đau mỏi .

Ví dụ 2. Nam sinh năm 1938 , muốn tính vận tháng giêng 1995 . Nam sinh năm 1988 là mệnh Bát bạch thổ . Tháng giêng 1995 tương ứng với “ Nhị , Tứ . Bát thổ và Nhị thổ ngang hoà , Bát bạch thực chất là thiếu dương , tuy bị Thứ mộc khắc nhưng thổ mạnh mộc yếu , cho nên ta biết được người đó có sự việc phát sinh đột ngột , có nỗi vất vả vì sương gió , mẹ bị bệnh hoặc em gái , chị dâu bất hoà , nhưng cày cấy được mùa .

Dự đoán niên vận

Dự đoán niên vận đại thể giống như dự đoán nguyệt vận . Trước tiên phải tra “ Bảng cứu khí nam nữ ' để tìm ra mệnh tinh của người đó và sao năm đó , cần phân biệt nam , nữ , ghi lên giấy , sau đó vẽ ra hình niên tinh của nam hoặc nữ . Đối với nam thì về tính bàn phi tinh cửu cung bay thuận , đối với nữ thì bay ngược ( tham khảo tinh bàn ở mục thiên tâm ) . Ở đây xin độc giả nhớ rõ tinh bàn của nam nhất thiết là bay thuận của nữ là bay ngược . Tuyệt đối không được nhầm lẫn nam với nữ . Vì nhầm lẫn thì dự đoán sẽ không chính xác . Sau khi vẽ được hình sẽ tìm ra “ Bố phối của âm dương ” . Xác định tổ hợp 2 sao âm dương , bước cuối cùng là liên kết tổ hợp sao âm dương của mệnh tình với tinh bàn của người đó để dự đoán .

Ví dụ 1. Nam sinh năm 1967 , muốn đoán niên vạn 1994 .

image

Năm 1994 dương Lục Cửu Tinh nhập giữa , dương bố trí thuận , âm bố trí ngược , hai sao giữa hợp thành “ Lục , Cửu ” , thuộc thiên phối chính , có tượng tiểu hung nhẹ . Nam sinh năm 1967 thuộc mệnh Lục bạch kim , gặp dương Lục là phục ngâm , là hung , vừa bị âm hoả khắc nên là tiểu hung . Tổng hợp lại thì năm đó hành vận tiểu hung , ta biết được người ấy không có hy vọng thăng tiến mà ngược lại còn bị giáng cấp bất hoà với cấp trên , sự nghiệp gặp nhiều khó khăn , hoàn cảnh không thuận lợi . Sức khoẻ không tốt , thường bị chứng đau đầu.

Ví dụ 2. Nữ sinh năm 1964 , muốn đoán vận năm 1994 .

image

Năm 1994 âm Lục , dương Cửu nhập giữa , âm Lục bố trí ngược . dương Cửu bố trí thuận . Hai sao giữa hợp thành “ Lục , Cửu ” thuộc thiên phối đảo , là tượng tiểu hung . Nữ sinh năm 1964 thuộc mệnh Lục bạch kim , âm tính . Âm Lục gặp âm Lục là phục ngâm , là hung . Cứu hoả danh nghĩa là dương nhưng thực chất là âm hoả , thịnh dương mà thực âm . Mệnh nữ là âm , Lục kim thực là âm kim , âm hoà khắc âm kim là tượng đại hung . Tóm lại toàn năm hành vận đại hung . Qua đó ta biết được năm đó người này gặp nhiều việc kiện tụng có thể mất quyền mất chức hoặc sự nghiệp khó khăn , quan hệ với cấp trên căng thẳng , tình cảnh bất lợi . Sức khoẻ không tốt , thường có bệnh đau đầu , đau xương hoặc bệnh tim , thậm chí lạc huyết .

Dự đoán tiểu vận ( 20 năm )

Cách dự đoán tiểu vận giống như dự đoán niên vận , then chốt là phải biết được quỹ tích tương ứng của hai loại vận trình âm dương . Xin xem bảng dưới đây .

image
image

Thứ nhất , bảng này ghi rõ dù là đại vận , tiểu vận hay niên vận đều là âm dương tương ứng , có hành dương và có hành âm .

Thứ hai bảng ghi rõ âm dương có thuận , nghịch , dương thuận âm nghịch , âm thuận dương nghịch .

Thứ ba , hai loại chữ số âm dương là căn cứ vào các số tương ứng của bảng “ Phôi số âm dương .

Thứ tư , các đại vận trong bảng là tính từ Hoàng đế nguyên niên đến nay . Mỗi đại vận là 60 năm . Tiểu vận cũng như thế , nhưng một đại nguyên ( 180 năm ) đều sắp xếp theo thứ tự từ 1 đến 9 , chẳng qua thứ tự của âm dương khác nhau mà thôi . Ví dụ : từ năm 1984 đến 2003 trong 20 năm này dương hành theo đại vận 3 , tiểu vận 7 , năm bắt đầu là Thất nhập giữa , tiếp sau đó là đếm ngược theo thứ tự Lục , Ngũ , Tứ , Tam , Nhị ... mỗi tiểu vận 20 năm . Còn hành âm là đại vận 3 , tiểu vận 8 , năm bắt đầu là Bát nhập giữa , tiếp theo là đếm thuận Cửu , Nhất , Nhị . Tam , Tú ... từng tiểu vận 20 năm .

Sau khi biết được mối quan hệ của các số này ta có thể theo phương pháp dự đoán niên vận để đoán tiểu vận cho nam hoặc nữ .

Dự đoán hỗn hợp

Dự đoán hỗn hợp bao gồm hỗn hợp giữa đại vận và tiểu vận , giữa tiểu vận và niên vận , giữa niên vận và nguyệt vận , hoặc là hỗn hợp giữa đại vận , tiểu vận và niên vận , hỗn hợp giữa tiểu vận , niên vận và nguyệt vận . Sau khi chọn xong phương thức hỗn hợp thì lần lượt dự đoán từ lớn đến nhỏ , cuối cùng lập bảng .

Ví dụ . Muốn dự đoán vận trình 20 năm của hạ nguyên vận 7 thì trước hết phải đoán vận trình vận 7 để nói rõ 20 năm đó vận trình của người ấy là cát hay hung , sau đó lần lượt dự đoán từng năm , cuối cũng có thể sắp xếp thành bảng cát hung để biết được tình hình dao động lên xuống của vận trình 20 năm này . Nhưng khi dự đoán cho từng năm thì phải tính thêm yếu tố của tiểu vận vào . Yếu tố này chỉ đóng vai trò ảnh hưởng , không phải là điều kiện chủ yếu , nếu không sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự đoán niên vận .

Trong mục “ Mệnh số với khí âm , dương đã bàn đến phối số âm dương là cửu khí hành thuận , hành ngược trên bàn hậu thiên bát quái , do chúng giao nhau trên các cung mà hình thành . Trên một bàn hậu thiên bát quái có hai bàn âm và dương , vì vậy phối số của âm dương sẽ có 18 cặp ( xem hình vẽ )

image
image

Trên bàn dương Ngũ nhập giữa bố trí thuận và Nhất nhập giữa bố trí ngược . Thiên tâm là Ngũ , Nhất còn tây bắc là Lục , Cửu , chính tây là Thất , Bát , đông bắc là Bát , Thất , chính nam là Cửu , Lạc

chính bắc là Nhất , Ngũ ; tây nam là Nhị , Tứ ; chính đồng là Tam , Tam ; đông nam là Tứ , Nhị . Chín cặp này lấy số dương làm chủ , số âm là khách . Ngược lại , nếu thiên tâm là Nhất , Ngũ thì đông nam là Nhị , Tứ ; chính đông là Tam , Tam ; tây nam là Tứ , Nhị ; chính bắc là Ngũ , Nhất ; chính nam là Lục , Cửu ; đông bắc là Thất , Bát ; chính tây là Bát , Thất , tây bắc là Cửu , Lục . Chín cặp này lấy số âm làm chủ , số dương là khách . Như vậy sẽ hình thành 2 hình bát quái âm dương ngược nhau .

Hai hình này nói lên điều gì ? Nó chứng tỏ vạn sự , vạn vật trong thế gian này là do âm dương tương phản nhau , phương vị giống nhau , vận hành trên những quỹ tích ngược nhau , nhưng là trạng thái âm dương tương thành ( tức tương phối với nhau ) . Tất cả mọi sự vật vừa là âm dương tương phản lại là âm dương tương thành . Trong hình bát quái âm dương , mỗi phương vị hình thành một quả chống , do hai khí âm dương vận hành kết hợp trên những phương vị khác nhau , quả dương có 9 điểm giao nhau , quả âm cũng có 9 điểm giao nhau , âm dương hợp lại gồm có 18 điểm giao nhau . Dùng số để biểu thị 18 cặp giao nhau là .

Quẻ dương :

Lục , Cửu giao nhau ở tây bắc ,

Thất , Bát giao nhau ở chính tây ;

Bát, Thất giao nhau ở đông bắc;

Cửu , Lục giao nhau ở chính nam ;

Nhất , Ngũ giao nhau ở chính bắc ;

Nhị , Tứ giao nhau ở tây nam ;

Tam , Tam giao nhau ở chính đông ;

Tứ , Nhị giao nhau ở đông nam  ;

Ngũ , Nhất giao nhau ở thiên tâm .

Quẻ âm :

Cửu , Lục giao nhau ở tây bắc ;

Bát , Thất giao nhau ở chính tây ;

Thất , Bát giao nhau ở đông bắc ;

Lục , Cửu giao nhau ở chính nam ;

Ngũ, Nhất giao nhau ở chính bắc ;

Tứ , Nhị giao nhau ở tây nam ;

Tam , Tam giao nhau ở chính đông ;

Nhị , Tứ giao nhau ở đông nam ;

Nhất , Ngũ giao nhau ở thiên tâm .

Qua đó thấy rõ : cùng là hai số kết hợp với nhau nhưng vì âm dương ngược nhau nên địa vị chủ , khách cũng đảo ngược nhau . Ví dụ Cửu , Lục của quả dương thì Cửu là chủ , là dương khí , Lục là khách , là âm khí , thuộc quẻ nam , dùng cho nam . Còn Lục , Cửu của quẻ âm Lục là chủ là âm khí , Cửu là khách , là dương khí thuộc quẻ nữ , dùng thích hợp cho nữ . Tuy sự việc phát sinh trên cùng một phương vị phương chính nam ,nhưng mệnh số của nam , nữ và các thời vận hoàn toàn khác biệt nhau . Nam thuộc mệnh Cửu tử hoả lấy âm Lục làm bạn , còn mệnh nữ thuộc Lục bạch kim lấy dương Cửu làm bạn , Về thời vận mà nói dương thuộc Cửu , âm thuộc Lục , nam vận số 9 , nữ vận số 6. Cho nên khi sử dụng hai quả âm dương tuyệt đối không được lẫn lộn . Dưới đây phân biệt bàn về các số kết hợp của hai quê âm và dương , cát hung của vấn đề nhân sự .

Quẻ dương

Lục . Cửu . Là quẻ Thiên hỏa đồng nhân , phương vị Tây bắc , cung Càn , là lão nam phối với trung nữ , thuộc thiên phối chính Lục là chủ , là dương . Cửu là khách , là âm .

Theo mệnh số mà nói , nam mệnh Lục bạch kim , là người có lòng tự tôn , lòng tự tin mạnh , có ý chí vươn lên mạnh mẽ và sẽ được một số người ủng hộ . Mặc dù làm việc dưới tay người khác nhưng vẫn giữ được vị trí độc lập . Vì trong cuộc đời có âm Cửu làm bạn nên bị âm Cửu khắc chế , thể hiện thường vì theo ý của nữ hoặc lời dèm pha của họ mà chịu tổn thất , thiệt thòi . Lục và Cửu thuộc loại phối hợp âm dường nhưng trong hợp có sự chênh lệch , nên chỉ gặp vận tiểu cát Nếu gặp thời sinh vượng thì có thể hành cát vận . Nếu gặp hoả khắc hoặc bị thuỷ khắc ngược thì sẽ gặp hung kiếp .

Theo các vận mà nói , khi Lục bạch nhập giữa thì sẽ có âm Cửu cùng làm bạn , người có mệnh số khác nhau gặp phải sẽ xuất hiện hung cát khác nhau .

Nam mệnh thuộc Nhất bạch thuỷ gặp phải vừa được Lục kim sinh cho , lại khắc ấm hoả nên có thể hành cát vận , Lục và Nhất hợp thành tiến thiên thuỷ , chủ về tài vận tốt , bẩm tính thông minh tháo vát . Vì làm bạn với Ngũ hoàng âm khí , Ngũ hoàng sinh Lục kim nên có lúc bị bệnh đau đầu , đau cổ , đau xương hoặc viêm thận .

Nam mệnh thuộc Nhị hắc thể gặp phải vì bị Lục kim cướp đoạt may nhờ âm Cứu sinh cho , nên chỉ gặp vận tốt một nửa , xấu một nửa . Cuộc sống thành đạt được bao nhiêu là do mình trả giá bao nhiêu quyết định . Trong hai số Lục và Nhị tuy có lộc của cha mẹ nhưng vì cùng dương đạo nên không được cha mẹ cùng phối hợp giúp đỡ , do đó cuộc sống vất vả bận bịu . Nhị hắc tuy được âm hoả sinh cho , nhưng cùng âm khí nên âm khí quá nặng , do đó e rằng phải xuất gia làm tăng lữ hoặc cuộc sống cô độc . Sức khoẻ có thể bị bệnh đường ruột , dạ dày , đau lưng .

Nam mệnh thuộc Tam mộc gặp phải vừa bị Lục kim khắc , lại vừa bị âm Cửu cướp đoạt nên hành vận đại hung . Không những luôn bị đè nén mà còn bị bức vào cảnh khốn cùng , phá tài , thương tật , thậm chí tàn phế . Lại còn vì Tam mộc sinh âm hoả nên mẹ con tương hợp với nhau , bất hoà với bố tạo nên gia đình kém hoà thuận . Tam mộc lấy Tam mộc làm bạn nên phẩm chất mạnh mẽ . Trong giao tiếp xã hội và trong công tác thường mâu thuẫn , căng thẳng . khó hòa hợp ; về sức khoẻ ngoài dễ bị tai nạn ra , có lúc còn mắc chứng đau đầu , chóng mặt ,

Nam mệnh thuộc Tứ mộc gặp phải vừa bị Lục kim khắc lại bị âm Cửu cướp đoạt . Từ mộc thuộc âm , thường mâu thuẫn với người trên hoặc cấp trên , tuy không sâu sắc mà chỉ là những cọ xát nhỏ , cho nên hành vận tiểu hung . Vì bản thân có âm Nhị là bạn cho nên dễ bị người trên lợi dụng , không dễ thăng chức mà chỉ làm cán bộ cấp dưới . Về tính cách , tính tình hoà nhã , ngại đấu tranh . Về sức khoẻ thường có bệnh ở sườn và bắp đùi hoặc viêm ruột , dạ dày .

Nam mệnh thuộc Ngũ hoàng gặp phải , vừa bị Lục kim cướp đoạt nhưng lại được âm Cứu sinh cho nên có lúc được bố mẹ hoặc cấp trên yêu chiều , nhưng cũng có lúc bị bỏ rơi , vận số lúc tốt , lúc xấu . Vì bản thân có bạn là âm thuỷ , nên âm dương tương khắc , do đó mệnh vận thăng trầm khá lớn . Về sức khoẻ thường mắc bệnh đau mắt hoặc bệnh sỏi thận ,

Nam mệnh thuộc Lục kim gặp phải Lục kim là phục ngâm , lại bị âm Cửu khắc . Lục kim gặp Lục kim đáng lẽ là vượng , nhưng vì gặp thái tuế là cần nên tốt chuyển thành xấu . Khi hưng vượng thì tài vận và sự nghiệp đều tốt . Khi gặp hung thường bị kiện tụng hoặc bị tai nạn giao thông , quan hệ với cấp trên không thuận , thường chuốc lấy nhiều phiền phức . Âm cứu và Lục kim là thiên phối chính , cho nên không vì tương khắc mà bất lợi .

Nam mệnh thuộc Thất kim gặp phải , ngang hoà với Lục kim , nhưng lại cạnh tranh nhau nên gọi là “ trâu bò đấu nhau ” . Thất kim bị âm Cửu khắc . Thất kim vốn là tính âm , hiện hành dương đạo nên | biến thành dương , gặp phải dương tính Lục kim tất sẽ dẫn đến đấu tranh lẫn nhau cho nên không tốt mà là xấu , tạo nên quan hệ căng thẳng , đấu đá ngầm , hai bên đều bị tổn thương . Am cửu tương hợp với Thất kim hình thành hậu thiên hoả nên việc đấu tranh càng kịch liệt . Thất kim làm bạn với Bát thổ , tuy có thể cướp đoạt được hoả nhưng tác dụng không nhiều . Về sức khỏe thường mắc bệnh đá đầu và miệng .

Nam mệnh thuộc bát thổ gặp phải , tuy bị Lục kim cướp đoạt nhưng lại được âm cứu sinh cho nên không lợi mà cũng không thiết vận mệnh bình thường . Đối với đại vận mà nói phải lấy lưu niên ở dự đoán cát hung . Đối với niên vận mà nói , phải lấy nguyệt vận đủ đoán cát hung . Tuy quan vận có , nhưng kiện tụng cũng có . Là quan chính trực nhưng thường bị tiểu nhân làm hại , cho nên làm người bình thường vẫn tốt hơn . Bát thổ lấy âm Thất làm bạn . Vì âm Cứu và âm Thất tương khắc nên đó là nguồn gốc được tiểu nhân sùng bái 1 Về sức khoẻ thường bị bệnh răng miệng , viêm khớp vai và khí quản .

Nam mệnh thuộc Cửu tử gặp phải , vừa bị hoả khắc Lục kim , lại 1 bị âm hoả phục ngâm . Cuộc đời vừa có quan vận vừa có tài vận , là 1 vận tốt vừa phải . Vì có Cửu tử tương phục nên gặp nhiều phiền phức do phụ nữ sùng bái mà gây nên . Cửu tử lấy Lục kim làm bạn , Lục kim bị âm hoả khắc nên mất đi vai trò bảo hộ , do đó rất hung . Về sức khoẻ thường có bệnh đau đầu hoặc bệnh trầm cảm .

Ngũ - Nhất . Ngũ là trung thổ , hành dương đạo , bản thân là dương . Nhất hành âm đạo , bản thân là âm . Số năm ở đây là dương đạo , nên gọi là dương Ngũ Dương Ngũ là Bát , quẻ trùng là quẻ Sơn thủy mông , ngôi ở thiên tâm , thuộc hư phổi . Ngũ là chú , là dương , Nhất là khách , là âm .

Theo mệnh số mà nói , nam mệnh thuộc Ngũ thổ thì tính cách rất tự trọng , cố chấp , người tính cách cứng thì rất cứng , mềm thì rất mềm . Ý đã quyết thì khó mà thay đổi . Ít nói , nhưng đã nói là làm , làm không bỏ dở , khi nào thấy sai mới sửa , thường người khác phụ mình , mình không phụ người khác . Trong cuộc đời lấy âm Nhất thuỷ làm bạn , Nhất thuỷ nương tựa vào Ngũ thổ , sống chết vì Ngũ thổ . Nếu được sinh vượng có thể hành cát vận ; nếu bị mộc khắc thì thuỷ sẽ làm cho chết nhanh hơn ; nếu bị kim cướp đoạt thì bị thuỷ làm cho yếu đi .

Theo thời vận mà nói , khi Ngũ hoàng thể nhập vào giữa sẽ gặp âm Nhất làm bạn . Những người mệnh số khác nhau gặp phải thời vận này thì sẽ gặp phải cát hung khác nhau .

Nam mệnh thuộc Nhất bạch thuỷ gặp phải , tuy bị Ngũ thổ khắc nhưng lại được hai âm thuỷ hợp , nên hành vận đại hung , không những sự nghiệp thất bại mà còn hao tốn tiền tài . Về sức khoẻ phần nhiều mắc bệnh viêm thận , đau tai , hoặc ngộ độc thức ăn .

Nam mệnh thuộc Nhị hắc thể gặp phải , vừa hợp với Ngũ hoàng thổ nhưng lại khắc âm Nhất thủy , nên có thể hành cát vận . Về sự nghiệp , nếu kinh doanh địa sản hoặc những ngành liên quan tới thuỷ thổ thì có thể phát đạt , lợi to . Nếu kinh doanh những mặt hàng có liên quan với hoả cũng có thể hưng vượng . Người Nhị hắc cả đời lấy âm Tứ làm bạn , âm Nhất sinh cho âm Tứ , khắc dương Nhị nên thường bị người khác ngầm hại . Về sức khoẻ thường đau ruột , dạ dày , bệnh lâu khó khỏi .

Nam mệnh thuộc Tam mộc gặp phải , có thể khắc Ngũ thổ lại được âm Nhất sinh cho nên hành cát vận . Làm nghề kinh doanh về địa ốc , đổ gỗ , chất đốt , điện tử thì được lợi nhiều . Người này cuộc đời lấy âm Tam làm bạn , bản mệnh âm dương nên lực khắc thổ rất mạnh , lực sinh hoả cũng mạnh , nếu hành thổ vận thì sẽ đạt được thành tựu nổi bật . Về sức khoẻ chú ý đề phòng tứ chi bị thương .

Nam mệnh thuộc Tứ lục mộc gặp phải , vừa có thể khắc được Ngũ thổ , lại được âm Nhất sinh cho , nên hành cát vận . Nếu kinh doanh các nghề địa ốc , trồng trọt , chất đốt , điện tử thì thu lợi rất nhiều . Người thuộc mệnh này cuộc đời làm bạn với Nhị hắc ám khí , là thuỷ phá vỡ thổ , khắc âm Nhất , được tình cảm của trung nữ , nhưng phải để phòng ngộ độc . Về sức khoẻ thường mắc bệnh ngoài da hoặc vùng bụng .

Nam mệnh thuộc Ngũ thể gặp phải , là cùng Ngũ thổ phục ngâm , nhưng cũng có thể khắc thuỷ của âm Nhất , nên hành cát vận . Người này nếu kinh doanh địa sản , dược liệu , ngũ kim sẽ thu được nhiều lợi . Nếu làm các nghề liên quan đến chất đốt , điện tử cũng có thể phát tài . Mệnh này cuộc đời làm bạn với âm thuỷ , có thể khắc âm thuỷ . Nếu dùng thuỷ cướp đoạt kim thì phát tài thành giầu . Về sức khoẻ cần phải chú ý các bệnh ngoài da và bệnh tiêu hoá .

Nam mệnh thuộc Lục kim gặp phải , được Ngũ thổ sinh cho nhưng lại bị âm Nhất cướp đoạt nên hành vận tiêu cát . Nếu theo các nghề về địa sản , ngũ kim hoặc vật liệu xây dựng thì rất có lợi . Mệnh này cuộc đời lấy âm hoả làm bạn . Âm Nhất và âm Cửu là đối địch , cho nên phải tránh xa phụ nữ và tiểu nhân vì dễ bị hại ngầm , chuốc lấy phiền phức . Về sức khoẻ dễ mắc bệnh ở đầu , cổ , bệnh ho hoặc bệnh lao .

Nam mệnh thuộc Thất kim gặp phải , được Ngũ thổ sinh cho tuy bị âm Nhất cướp đoạt , có thể hành cát vận . Nếu làm nghề kinh doanh địa sản , tiền tệ , ngũ kim hoặc vật liệu xây dựng thì sẽ thu được lợi lớn . Mệnh này suốt đời làm bạn với âm khí Bát thổ , đó là cát khí , có tác dụng hỗ trợ cho mệnh này . Gặp vận Ngũ thổ thì âm Bát thổ khắc âm Nhất thuỷ khiến cho Thất kim không bị " tiểu nhân " cướp đoạt . Về sức khoẻ phải chú ý đề phòng ngộ độc thức ăn hoặc bị thương vì đất đá .

Nam mệnh thuộc Bát bạch thủ gặp phải , ngang hoà với Ngũ thổ nhưng lại khắc âm Nhất thuỷ , cho nên hành cát vận . Nếu làm các nghề kinh doanh địa sản , thuỷ thổ , kiến trúc hoặc nghệ thuật thì đều có thành tích . Mệnh này cả đời lấy âm Thất làm bạn , âm : Thất bị âm Nhất cướp đoạt , nên bất lợi , do đó có lúc bị tiểu nhân làm hại , tuy không đến nỗi tổn thất nhưng cũng bị mất danh dự . Về sức khoẻ phải chú ý vệ sinh thực phẩm để đề phòng ngộ độc .

Nam mệnh thuộc Cửu tử hoả gặp phải , bị Ngũ thổ cướp đoạt , lại còn bị âm Nhất khắc nên vô cùng khó khăn , hành hung vận . Sự nghiệp dễ thất bại , của cải dễ tổn thất , tinh thần không phấn khởi . nhiều chuyện rắc rối . Nếu có thể chọn làm nghề về nhà cửa , lâm nghiệp , bồi dưỡng đào tạo thì còn có cơ hội phát triển . Mệnh này cuộc đời lấy Lục bạch âm khí làm bạn , nhưng vì âm Lục bị âm Nhất cướp đoạt , nên thường bị tiểu nhân làm hại . Về sức khoẻ phải chú ý để phòng bị thương chảy máu .

Tứ - Nhị . Thuộc quẻ Phong địa quan , phương vị Đông nam , củng Tốn , trưởng nữ phối với lão nữ là hư phổi . Tứ là chủ , là dương , Nhị là khách , là âm .

Về mệnh số mà nói , nam thuộc Tứ lục mộc là bên ngoài nhu . bên trong nhiều mưu lược , được nhân tâm , dễ được người khác tiếp thu . Nhưng vì nhiều mưu lược nên thường nghi ngờ , quyết sách do dự . Nếu làm bạn thì thường không gây trở ngại cho người khác . làm cấp trên thì thường không hợp lâu với người khác . Chính vì vậy rất khó được nhiều người đồng tâm hiệp lực giúp làm nên việc lớn . Cuộc đời người ấy lấy âm Nhị làm bạn , có tượng em gái và chị dâu bất hoà ngấm ngầm , quan hệ trên dưới không thuận , nội bộ tổn thất , nhân tâm ly tán , nên khó thành sự nghiệp . Tứ và Nhị thuộc âm dương hư phối . Đó là sự phối hợp hung tướng , nếu gặp sinh vượng cũng có thể hành cát vận , nếu bị khắc thi dễ bị bỏ rơi, bị vứt bỏ.

Theo thời vận mà nói , khi Tứ mộc nhập vào giữa , thường làm bạn với âm Nhị Người mệnh số khác gặp phải sẽ xuất hiện những cát hung khác nhau .

Nam mệnh thuộc Nhất bạch thuỷ gặp phải vừa bị Tứ mệc cướp đoạt , vừa bị âm Nhị khắc , nên tài vận không tốt , kinh doanh bất lợi , khó tránh khỏi thất bại . Nhưng vì Nhất , Tứ gặp nhau nên có lợi về văn chương , thi cử . Nhất thuỷ lại gặp âm Nhị khắc , Nhị là nan thần của Nhất , cho nên rất xấu , có thể khiến cho Nhất bạch vì nữ sắc mà gặp nạn Nhất bạch thuỷ lấy Ngũ hoàng thể làm bạn . Ngũ hoàng thổ bạo ngược lên gây tác hại cho Nhất bạch thuỷ . Về sức khoẻ thường bị bệnh thận hư , thậm chí viêm thận , cũng có thể bị bệnh đường ruột , dạ dày , bệnh lâu khó khỏi , hoặc vì thông minh mà chết yểu .

Nam mệnh thuộc Nhị hắc thể gặp phải , vừa bị Tứ mộc khắc , lại vừa ngang hoà với âm Nhị nên mệnh thuộc hung thường . Trong cuộc sống xã hội thường bị lừa gạt hoặc bị đè nén , tự mình cũng cảm thấy bị chung quanh lừa dối , nhưng rất khó sống thẳng thắn Nếu kinh doanh hoặc làm những nghề liên quan tới boả thì có thể thu được lợi nhiều . Nhị thổ cuộc đời lấy âm Tứ làm bạn , nên thường gây ra gia đình bất hoà . Về sức khoẻ thường gặp bệnh đường ruột , dạ dày , hoặc bệnh đau bắp đùi .

Nam mệnh thuộc Tam Imộc gặp phải , ngang hoà với Tứ mộc , lại khắc âm Nhị thổ nên hành cát vận , Tam mộc và Tứ mộc thuộc âm dương chính phổi , là đại bi , đại cát làm việc gì cũng thuận lợi , có người giúp đỡ . Về nghề nghiệp làm các nghề như giáo dục , địa ố , xây dựng , chất đốt , điện khí rất có thành tích và phát tài Tam mộc bản thân âm dương đều có , cứng rắn khó cản trở , nếu được sự giúp đỡ của thời vận Tứ mộc thì có thể tài quý song toàn . Về sức khoẻ phải chú ý bệnh đường ruột , dạ dày hoặc thứ chỉ bị thương .

Nam mệnh thuộc Tứ mộc gặp phải . Tứ và Tứ là phục ngâm , lại thêm âm Nhị cũng là phục ngâm , cho nên mệnh hành cát vận , Tứ là sao Văn khúc , Tứ - Tứ tương hợp với nhau là đại lợi về văn chương , thi cử . Nếu làm nghề giáo dục , văn thư thi tài học hơn người , ở thuật cao nhất đẳng . Nếu làm các nghề trồng trọt , lâm nghiệp cũng có thành tựu . Từ mộc suốt đời ấy âm Nhị làm bạn , cho nên quan hệ trên dưới bất hoà , ngoài hợp nhưng bên trong đấu ngầm . làm cho nhân tâm phân tán , nếu có chức vụ thì cũng khó thành nghiệp lớn . Về sức khoẻ dễ mắc bệnh đường ruột , dạ dày hoặc phần mông đùi .

Nam mệnh thuộc Ngũ hoàng thể gặp phải , vừa bị Tứ mộc khắc . lại ngang hoà với âm Nhị , nên mệnh thuộc hung vận Trong các ngành nghề vừa kể trên , gặp khó khăn trùng trùng vì sự đố kị của quân sự mà chuốc lấy thất bại hoặc phá sản . Làm những nghề có liên quan tới hoả thì có thể thành công và được lợi nhiều . Ngũ thổ cuộc đời lấy âm thuỷ làm bạn , cho nên cần lợi dụng đầy đủ vai trò của âm thuỷ để phát triển mình , tránh tổn thất về sức khoẻ phải chú ý các bệnh ngoài da , bệnh phong , bệnh viêm thận .

Nam mệnh thuộc Lục kim gặp phải , có thể khắc tứ mộc , lại còn được âm Nhị sinh cho , nên đành vận tốt vừa . Nếu làm các nghề về trồng trọt , lâm nghiệp hoặc quản lý giao thông thì tương đối thuận lợi , cũng có thể thu lãi nhiều tiền . Phải chú ý sử dụng nhân tài , n sức phát huy vai trò của các người làm kỹ thuật , lợi dụng tài trí của họ để giúp mình thì cả danh và lợi đều được . Mệnh này được âm Nhị ngầm trợ giúp , vì dương Lục và âm Nhị là âm dương chính phối , nên đại cát , đại hỉ , sự nghiệp thành công . Nhưng vì vợ chồng bất hoà nên cần ứng xử tế nhị Lục kim suốt đời làm bạn với âm Cửu Âm Cửu và âm Nhị thường đấu tranh ngâm với nhau , nên dễ dẫn đến những phiền phức không đáng có . Về sức khoẻ dễ mắc bệnh đau đầu

Nam mệnh thuộc Thất kim gặp phải , có thể khắc Tứ mộc lại được âm Nhị sinh cho , nên hành vận tiểu cát Nếu ở vận này mà làm các nghề về trồng trọt , lâm nghiệp hoặc quản lý giao thông thì tương đối thuận lợi , cũng thu được lãi . Cắn rộng tay sử dụng nhân tài để phục vụ cho mình thì sẽ được lợi nhiều hơn . Mệnh này được âm Nhị ngầm yêu . Dương Thất và âm Nhị là hư phổi , vốn là xấu nhưng Thất và Nhị là cặp số sinh thành , hợp thành hoả tiên thiên , lại được Tử mộc sinh cho nên là cát tướng . Người mệnh Thất kim cả đời lấy Bát thổ am bạn , Bát thổ cướp mất hoả tiên thiên , làm yếu cát tướng , cho nên chỉ gặp được vận tiểu cát . Về sức khoẻ phải chú ý các bệnh về răng miệng , bắp đùi .

Nam mệnh thuộc Bát bạch thể gặp phải , bị Tứ mộc khắc , lạ ngang hoà với âm Nhị cho nên hành vận tiểu hung . Ở thời vận độ không lợi cho các ngành nghề kinh doanh về địa sản , thuỷ thổ . Nếu làm các nghề có liên quan với hoa thì tương đối có lợi . Tong quan hệ giao tiếp xã hội , người này dễ bị lừa đảo , không được cấp trên thế thích , trong quan trường thường bị thất bại . Cuộc đời mệnh này là Thất kim làm bạn . Nửa đầu cuộc đời mình vận chua tốt , nửa sau tốt dần , nếu theo những nghe về học thuật hoặc nghiên cứu sẽ có thành tích . Trong sức khoẻ chú ý đề phòng các bệnh về mũi , về vai.

Nam mệnh thuộc Cửu tử hoả gặp phải , được Tứ mộc sinh cho nhưng lại bị âm Nhị cướp mất . Tứ và Cửu là cặp số sinh thành , cho nên hành cát vận . Gặp thời vận sinh vượng thì học hành , chức tước đều thăng tiến từng bước . Nếu làm những nghề về văn thư hành chính , quân đội , hay liên quan với chất đốt , điện tử đều rất thành đạt . Nếu biết coi trọng nhân tài , phát huy những người có kỹ thuật và văn chương thì thành tích càng tốt hơn . Mệnh này lấy Lục kim làm bạn . Âm nhị sinh Lục kin , cho nên cuộc đời tiền tài không thiếu , cuộc sống dư dật . Về sức khoẻ phải chú ý các bệnh về tim , phổi , huyết áp và đau đầu .

Tam - Tam . Thuộc quẻ Chấn , phương vị chính Đông , cung Chấn , trưởng nam phối trưởng nan , tức là hư phổi . Dương Tam là chủ , âm Tam là khách , thực tế là bản thân âm dương đều có .

Theo mệnh số mà nói , nam mệnh thuộc Tam mộc thì trong ngoài cương trực , người đã yêu thì rất yêu , người đã ghét thì rất ghét , tính cách cực đoan , lòng tự tin cực mạnh , ngang tàng , nếu không làm vua thì làm giặc . Nếu cuộc đời không để lại tiếng thơm muôn đời thì để tiếng xấu mãi về sau , cho nên nếu không làm danh sĩ thì làm đầu đảng . Về mặt quan hệ tốt với người thuận , khinh người phản nghịch , cho nên gặp phải vận sinh vượng thì dũng mãnh tiến lên , không ai cản trở nổi , gặp phải vận xấu thì thất bại nặng nề , trở thành giặc cướp . Loại người này thường không cầu toàn , không do dự , vì bản thân đủ cả 2 phía âm dương nên có ý chí tự mình làm lấy .

Theo thời vận mà nói khi Tam bích mộc nhập giữa là tự đủ âm dương , người có những mệnh số khác nhau gặp phải sẽ xuất hiện cát hung khác nhau.

Nam mệnh thuộc Nhất bạch thuỷ gặp phải , thì bị cướp đoạt nặng nề , làm nghề gì cũng thất bại , ngày càng suy kiệt Nếu làm nghề Ngũ kim , kim loại thì còn tạm sống qua ngày . Mệnh này cuộc đời lấy âm Ngũ làm bạn , thất bại càng nhanh . Về sức khoẻ dễ bị thương bị ngộ độc , viêm thận hoặc tứ chi bị thương bất ngờ , cuộc đời thường gặp hung vận .

Nam mệnh thuộc Nhị hắc thổ , Ngũ hoàng thổ , Bát bạch thổ gặp phải thì bị khắc nghiêm trọng , hành vận đại hung . Làm các nghệ đều gặp khó khăn , thậm chí vì thất bại mà bỏ . Nếu làm nghề có liên quan đến hoá , ví dụ nhiên liệu , điện tử thì còn có đất sống và thu lợi ít nhiều . Trong ba thổ , nếu gặp phải Nhị thổ thì thiệt hại nhiều nhất , tiếp đến là Ngũ thổ , nhẹ nhất là Bát thổ . Về sức khoẻ người mệnh

Nhị thổ dễ khắc vợ , khắc mẹ , chuốc lấy tai hoạ vì sắc đẹp hoặc gặp tai họa bất ngờ do đi thuyền bè . Người mệnh Ngũ thổ dễ bị ngộ độ thức ăn hoặc con cái phản lại . Người thuộc mệnh Bát thổ tứ chi dễ bị thương hoặc đau sống lưng , xương vai .

Nam mệnh thuộc Tam thể gặp phải , là tự mình phục ngân , hành vận hưng vượng , có thể dũng mãnh tiến lên , không ai cản nổi Làm những nghề có liên quan với mộc , thổ , thuỷ thì danh lợi đều hưng vượng . Nhưng vì được âm Tam tôn sùng nên có thể gặp nạn bị cướp . Về sức khoẻ phải đặc biệt chú ý đề phòng chân tay bị thương .

Nam mệnh thuộc Tứ mộc gặp phải , so với Tam mộc còn thuộc về cát vận . Làm những nghề liên quan với mộc , thổ , thuỷ thì danh lợi đều được , đặc biệt có lợi cho thi cử , như tuổi trẻ đi học thì thành tích ưu việt . Tứ mộc cuộc đời lấy Nhị hắc làm bạn . Nhị hắc bị âm mộc khắc tạo thành gia đình bất hoà , thường cãi nhau liên miên . Về sức khoẻ phải chú ý đề phòng bệnh dạ dày , đường ruột và tai nạn tàu xe .

Nam mệnh thuộc Lục kim , Thất kim gặp phải , vừa có thể khắc Tam mộc lại khắc khí âm Tam , nên hành vận tiểu cát . Nếu làm các nghề về kinh doanh địa ốc , xây dựng , lâm nghiệp thì phát tài giầu có , Tiểu làm các nghề khai hoang ruộng đất hoặc ngũ kim , kết quả đạt được cũng rất lớn . Người thuộc mệnh Lục kim còn tốt hơn người thuộc mệnh Thất kim , đó là vì được vợ con giúp đỡ . Người thuộc mệnh Thất kim nếu không hành nghề chính đáng thì có thể trở thành giặc cướp . Về sức khoẻ phần nhiều bị gãy chân hoặc bị thương và tàn phế .

Nam mệnh thuộc Cứu tứ hoả gặp phải , được Tam mộc sinh cho nên có thể hành vận đại cát . Làm nghề gì cũng thuận lợi , danh lợi đều có , cửa nhà hưng vượng . Về quan trường từng bước thăng cấp , quyền hành thuận lợi . Mệnh này lấy âm Lục làm bạn và được âm Lạc trợ giúp , bản thân có lợi . Về sức khoẻ phải đề phòng vì hoả khí quá thịnh mà ảnh hưởng đến tim , hoặc chân tay bị thương , bị bỏng . dễ bị bệnh về mắt .

Nhị - Tứ . Thuộc quẻ Thăng . Phương vị Tây nam , cung Khôn , là lão nữ phối với trường nữ , thuộc hư phổi . Nhị là dương , là chủ , Tứ là âm , là khách . Theo mệnh số mà nói , nam mệnh Nhị hắc thổ bầm tính thông minh , có tài văn chương , nhưng vì bên ngoài nhút nhát rụt rè , bên trong lại muốn tranh đấu , cho nên làm quân sự , tham mưu , cố vấn, trợ lý , để giúp người khác thì thành công , nhưng cuối cùng thường bị lừa gạt , khó đạt được kết quả tốt . Mệnh lý này cuộc đời lấy âm Tứ làm bạn , Tứ là Văn khúc , chủ về tài văn chương , nhưng vì khách khắc chủ cho nên dễ mang họa tranh đấu nội bộ , trong nhà anh em cũng bất hoà , chị dâu em gái tranh giành nhau , mẹ già dễ bị bệnh .

Theo thời vận mà nói , khi Nhị hắc nhập giữa , tất có âm Tứ làm bạn . Đối với nam giới có mệnh số khác nhau sẽ tạo nên hung cát khác nhau .

Nam mệnh thuộc Nhất bạch thuỷ gặp phải , vừa bị Nhị khắc lại bị âm Tứ cướp đoạt mệnh gặp hung kiếp . Nhị là tiêu thần của Nhất khiến cho người có mệnh Nhất bạch thuỷ thất bại về sự nghiệp , tiền tài hao tổn . Nếu gặp tửu sắc , thì khó tránh được hoạ . Mệnh này bị âm Tứ cướp đoạt , tuy có thể một thời thông minh , danh truyền bốn phương , được cấp trên coi trọng , nhưng vì đam mê tửu sắc nên tuổi thọ không cao . Mệnh này cuộc đời lấy âm Ngũ làm bạn , nên phải đề phòng tửu sắc , nhận thức đầy đủ mệnh minh yếu kém , chú ý tìm cách kéo dài tuổi thọ . Về sức khoẻ dễ mắc bệnh hư thận , sỏi thận , đau tay .

Nam mệnh thuộc Nhị hắc thể gặp phải , dương khí phục ngầm , ấm khí cũng phục ngâm , nhưng gặp được Nhị hắc vượng nên vẫn hành cát vận Làm nghề gì cũng có thành tích , đặc biệt là các nghề thiết kế , luật sư , cố vấn thì biểu hiện càng xuất sắc , nhưng vì bị âm Tứ khắc nên dễ tạo thành quan hệ bất hoà với đồng nghiệp , phụ nữ trong nhà hay đấu tranh lẫn nhau . Về sức khoẻ dễ mắc bệnh đường ruột , dạ dày và bệnh ở bắp đùi .

Nam mệnh thuộc Tam mộc , Tứ mộc gặp phải , có thể khắc Nhị thổ và ngang hoà với âm Tứ , cho nên hành vận tiểu cát . Nếu gặp được thời vận thì làm các nghề về địa sản , nhà cửa , chất đốt đều phát đạt . Trong đó người mệnh Tam mộc tốt hơn người mệnh Tứ mộc . Người mệnh Tam mộc bản thân đã đủ âm dương , người mệnh Tứ mộc có âm Nhị làm bạn , tương khắc với Tứ - Nhị , vì là hư phối nên cuộc đời không bằng người mệnh Tam mộc . Về sức khoẻ phải chú ý bệnh đường ruột , dạ dày , đau các chi . –

Nam mệnh thuộc Ngũ hoàng thổ , Bát bạch thổ , ngang hoà với Nhị thổ và bị âm Tử khắc , cho nên hành vận tốt vừa . Nếu làm các nghề có liên quan với thổ , hoả , thuỷ thì đều thu được thành tích , đặc biệt là làm các nghề về địa sản , chất đốt , điện tử thì thành tích nổi bật hơn . Trong đó người mệnh Bát thổ tốt hơn người mệnh Ngũ thổ , mệnh Bát thổ được vợ trợ giúp , còn người mệnh Ngũ thổ vợ con thích chơi bời , háo sắc , có thể gây nên phiền phức . Về sức khoẻ thường bị bệnh đường ruột , dạ dày hoặc đau tứ chi .

Nam mệnh thuộc Lục kim , Thất kim đã được Nhị thổ sinh cho , lại còn khắc âm Tứ nên hành cát vận . Người mệnh Lục kim có cơ hội thăng quan tiến chức ; người mệnh Thất kim nhờ được Thất , Nhị tương hợp thành hoả tiên thiên nên sẽ được phú quý . Hai loại người này của nhà hưng vượng , nghề nghiệp vững chắc , danh lợi đều nổi bật . Người mệnh Lục kim lấy âm Cửu làm bạn , người mệnh Thất kim lấy Bát thể làm bạn , được vợ trợ giúp nhiều , nhưng vì âm khí nặng quá nên dễ đam mê tửu sắc . Về sức khoẻ dễ bị thương tật phần mềm hoặc bị bệnh ở đầu , ở miệng .

Nam mệnh thuộc Cửu tử hoả , bị Nhị thổ cướp đoạt , nhưng có âm Tứ sinh cho nên hành vận lúc tốt , lúc xấu Tết là nhờ âm Tứ sinh cho , xấu là vì bị Nhị thổ cướp đoạt . Vận thế thăng trầm do âm khí quá nặng , thường bịn rịn trong quan hệ nam nữ . Gặp được người vợ tháo vát mới không bị rơi vào vòng tửu sắc . Người mệnh Cửu tử lấy âm Lục làm bạn , khi gặp thời vận Nhị hắc thì uy thế nâng cao , gia đình thịnh vượng . Về thân thể phải chú ý các bệnh ở đầu và phổi .

Nhất - Ngũ . Ngũ hành âm đạo , là âm Ngũ . Âm Ngũ là 2 , thuộc Khôn thổ . Quẻ chồng là quẻ Thủy địa ti Nhất thuỷ ở cung Khảm , trung nam phối với lão nữ , tức là thiên phối . Nhất là chủ , là dương , Ngũ là khách , là âm .

Theo mệnh số mà nói nam mệnh Nhất bạch thuỷ bầm tính thông minh , năng lực tiếp thu mạnh , nhưng vì tính cách hướng nội . nhút nhát , rụt rè , đó là vì trong xã hội người thuộc thổ khá nhiều , người mệnh thủy thường cảm thấy áp lực xã hội rất lớn , nên hành động khó khăn , không dám mạnh dạn tiến lên . Trong giao tiếp xã hội thường hẹp , quan hệ dễ cò kè , không mạnh dạn . Cuộc đời của họ lấy âm Ngũ làm bạn , bị thổ của âm Ngũ khắc nên thiếu dũng khí tiến lên . Trong quan trường khó có chỗ đứng , về lĩnh vực kỹ thuật , ngược lại có khả năng sáng tạo , thường dựa vào sở trường kỹ thuật để sống . cuộc sống của họ thường ở mức trung lưu . Vì sinh mệnh mỏng yêu nên khó chịu được sự va chạm và cọ sát của xã hội .

Theo thời vận mà nói , khi Nhất thuỷ nhập vào cung giữa sẽ có âm Ngũ làm bạn . Người mệnh khác nhau gặp phải sẽ có mệnh vận hung , cát khác nhau .

Nam mệnh thuộc Nhất bạch thuỷ gặp phải , vừa đúng Nhất bạch phục ngâm , ấm Ngũ cũng phục ngâm . Nhất bạch thuỷ đương vượng nên hành cát vận . Đối với người làm nghề kỹ thuật thì tương đổi thành đạt . Nếu làm các nghề buôn bán , dịch vụ , vận đường thuỷ , ngũ kim , tiền tệ thì sự thành đạt càng lớn , nghề nghiệp ổn định , cuộc sống dồi dào . Nhưng vì bị âm Ngũ khắc nên khi chuyển đổi thời vận thì khó tránh khỏi tai ách . Nếu làm những nghề có liên quan đến thuỷ và kim thì còn giữ được lâu dài . Về thân thể , phần nhiều có các bệnh ở tai và bụng dưới .

Nam mệnh thuộc Nhị thổ , Ngũ thổ , Bát thổ gặp phải có thể khắc Nhất thuỷ , lại ngang boà với âm Ngũ nên hành vận tiểu cát . Nếu làm nghề có liên quan đến tài vận thì rất thành đạt . Người mệnh Ngũ thổ có kém hơn , người mệnh Bát thổ tốt hơn . Khí Ngũ âm hung , vì vậy đối với người mệnh Ngũ thổ , Bát thổ thường nhiều bệnh tật , phải chú ý đề phòng các bệnh về đường ruột , dạ dày , ngộ độc thức ăn và bệnh do tửu sắc .

Nam mệnh thuộc Tam mộc , Tứ mộc gặp phải , được Nhất thuỷ sinh cho , lại khắc Ngũ thổ nến hành vận đại cát . Trong quan trường được thăng tiến từng bước, có thời quyền cao , gia nghiệp hưng vượng , gặp nhiều cơ hội tốt . Người làm nghề giáo dục , kinh doanh gỗ lại , nhà cửa thì cơ hội phát đạt lớn . Người mệnh Tam mộc , đề phòng vì tham quyền , tham của quá độ mà chuốc lấy những điều thị phi hoặc bị trộm cướp . Người mệnh Tứ mộc vì cùng cung Nhất và Tứ cho nên quan vận và tài vận đều khá thuận lợi , vì người thuộc mệnh này thông minh , biết tính toán , hành động cẩn thận , nên ít gặp nguy hiểm , nhưng cũng khó tránh khỏi phiền phức do nữ sắc gây n . Về thân thể phải chú ý đề phòng tứ chi bị thương , bệnh ở bắp đùi hoặc gan tổn thương do tửu sắc .

Nam mệnh thuộc Lục kim , Thất kim bị Nhất thuỷ cướp đoạt , nhưng có âm Ngũ sinh cho nên hành vận nửa cát , nửa hung . Đối với người Lục im mà nói , dễ mắc nạn vì tửu sắc , cần đặc biệt chú ý để phòng . Nhưng nhờ Nhất và Lục hợp thành thuỷ tiên thiên nên tài vận tương đối tốt . Đối với người mệnh Thất kim dễ gặp nạn trộm cướp , hoặc cãi vã , nhưng cũng có được ít của cải , gặp vận đào hoa . Về thân thể dễ bị gươm đao đổ máu hoặc bệnh đau đầu .

Nam mệnh thuộc Cửu tử hoả gặp phải , bị thuỷ khắc lại còn bị âm Ngũ cướp đoạt nên hành hung vận . Trên quan trường thì thất thế , buôn bán thất bại , tình trường khó khăn . Tuy có cục Thuỷ hoả

cứu tế nhưng không bình thường . Vì mệnh Cứu hoả có âm Lục làm bạn nên dễ mắc tai họa về sông nước về sức khoẻ dễ mắc các bệnh đau mắt đau tai , đau đầu .

Cửu - Lục là quẻ Hoả thiên đại hữu Phương vị chính Nam , cung Ly , trung nữ phối với lão nam là thuộc thiên phối đảo . Âm Củ là chủ , âm Lọc là khách .

Về mệnh số mà nói , người Cửu hoà khí huyết thịnh vượng , đầu óc thông minh , sức lực dồi dào , tính cách nhiệt tình , hiếu động , hào phóng . Vì làm bạn với âm Lục nên được cấp trên hiểu rõ và nâng đa Gặp thời sinh vượng thì ay nhảy nhẹ nhàng , liên tục thăng tiến . Nếu bị khắc chế thì dễ bị tai hoạ trong quan trường . Loại người này làm việc hào phóng , không sâu sắc , nên dễ bị tiểu nhân làm hại vì thuộc loại thiên phối đảo , nên thường gặp phiền phức trong quan hệ nam nữ Nhưng trong gia đình vợ làm chủ , chế ngự được hoả nên gia đình vẫn giữ được trọn vẹn không đến nỗi bị tổn thất Trong quan hệ xã hội vì nhiệt tình và không tự phụ , nên được đồng nghiệp tín nhiệm và ủng hộ .

Về thời vận mà nói , khi Cửu hoà nhập giữa có âm Lục làm bạn , đối với những người mệnh số khác nhau mà nói sẽ gặp cát , hung khác nhau .

Nam mệnh thuộc Nhất bạch thuỷ gặp phải có thể khắc Cửu boả , lại có âm Lục sinh cho nên hành cát vận . Nếu làm các nghệ như vận tải , thuỷ điện , buôn bán , dịch vụ , chất đốt có liên quan tới thuỷ và hoả thì rất thành đạt Lại nhờ có thuỷ hoá lý tế nên thường có hỉ sự Trong quan hệ xã hội , làm việc thuận lợi , đúng sở trường , được của cải , lại được Nhất và Lục sinh thành trợ giúp . Về thân thể phải chú ý để phòng các bệnh đau đầu , bệnh về tai , mắt và bệnh do tửu sắc .

Nam mệnh thuộc Nhị thổ , Ngũ thổ Bát thổ gặp phải được hoả sinh cho nhưng lại bị âm Lục cướp mất nên chỉ hành vận tiểu cát Nếu làm các nghề về địa sản , gốm sứ , chất đốt , điện tử thì khá phát đạt Trong đó mệnh Nhị thổ kém hơn , mệnh Ngũ thổ và Bát thổ khá hơn , đó là vì được âm Lục hiệp lực về thân thể phần nhiều bị bệnh mắt hoặc bị bỏng .

Nam mệnh thuộc Tam Lộc , Tú Lộc gặp phải bị cứu hoả cướp mất , lại còn bị âm Lục khắc nên hành hung vận làm việc phân nhiều không thuận , bị khổ vì tác phong quan liêu , không những hao của , tốn sức mà rất khó thành công . Trong đó người mệnh Tam Tộc kém nhất , mệnh Tứ mộc khá hơn . Nhờ có Tú , Cửu là các số sinh thành hợp thành kim , nhưng chỉ có lợi cho Cửu tử boả , không lại cho Tứ mộc . Nếu làm các nghề về văn thư , nghệ thuật , trợ lý thì thành đạt . Về thân thể dễ bị bệnh hoi xông đau mắt hoặc tứ chi bị bỏng .

Nam mệnh thuộc Lục kim , Thất kim gặp phải , đều bị Cứu hoả khắc , lại ngang hoà với âm Lục nên hành vận tiểu hung . Nếu làm các nghề có liên quan với kim loại thì thất bại nặng nề , tổn hao tài sản . Nếu làm các nghề có liên quan với địa sản thì hưng vượng nhiều tiền . Người mệnh Lạc kim trong quan trường hay gặp trắc trở , gia đình bất hoà . Người mệnh Thất kim trên thương trường hay bị thất bại , phiền phức , hao của và có thể gặp hoa nữ Bắc . Về thân thể dễ bị bỏng hoặc mắc các bệnh về mắt , huyết , phổi .

Nam mệnh thuộc Cửu tử hoả gặp phải , vì mệnh số và thời vận hợp nhau , tuy thuộc phục ngâm nhưng gặp thời đương vượng thì tốt Nếu làm những nghề về tiền tệ , ngũ kim thường gặp tài vận . Nếu làm những nghề về địa sản , đất đá thì thuận lợi , làm những nghề về lâm nghiệp dễ thăng tiến . Trong quan trường thường hay tranh quyền đoạt lợi , luôn bất hoà nhưng luôn thắng lợi . Trong gia đình vợ làm chủ Về thân thể phần nhiều có bệnh ở đầu , ngực nôn nao hoặc bị bỏng .

Bát - Thất Thuộc quẻ Sơn trạch tổn . Phương vị Đông bắc , cung Cấn . Thiếu nam phối với thiếu nữ , là chính phôi . Bát là dương , là chủ , nhất là âm là khách .

Theo mệnh số mà nói , người này tính cách ôn hoà , nặng về tình cảm , thường vì thế mà thua thiệt . Tính tình rộng rãi , không ở kèo , trong nhà do vợ làm chủ . Trong quan hệ xã hội coi trọng danh dự , có chí tiến thủ , muốn làm ăn to , nhưng thường bị tiểu nhân ám hại nên việc ít thành . Trong mệnh lấy thua thiệt làm chính cho nên ít giấu sang . Cuộc đời phần nhiều trợ giúp người khác , là quý nhân của người khác . Mệnh tinh là các tỉnh , tấm lòng từ thiện , ít thành công trong việc lớn . Cuộc đời được báo đáp muộn .

Về thời vận mà nói , khi Bát nhập giữa tất sẽ lấy âm Thất làm bạn Người có mệnh số khác nhau gặp phải sẽ gặp cát , hung khác nhau .

Nam mệnh thuộc Nhất bạch thuỷ cặp phải , bị Bát thổ khắc , nhưng được âm Thất sinh cho , nên hành vận tiêu cát Bát bạch thổ là cát tinh , tuy bị nó khác nhưng không xấu lắm . Thêm vào đó là được âm Thất sinh cho , nên hành vận tiểu cát . Khi gặp thời vận thị có của , có ruộng . quan vận tốt . Làm các nghề về kỹ thuật , văn thu cũng rất thành đạt . Về thân thể phải chú ý đề phòng các bệnh về tai và bụng .

Nam mệnh thuộc Nhị thổ , Ngũ thể gặp phải , với Bát thổ ngang hoà , nhưng bị âm Thất cướp đoạt nên hành vận tiểu cát . Trong đó mệnh Nhị thể tốt hơn mệnh Ngũ thổ . Trong thời vận này làm việc tương đối thuận lợi . Nếu làm các nghề về địa sản , đất đá ngũ kim thì tương đối thành đạt . Trong quan hệ xã hội cũng hoà thuận và được cấp trên tín nhiệm . Về thân thể cần chú ý đề phòng các bệnh về đường ruột và dạ dày .

Nam mệnh thuộc Tam mộc , Tứ mộc gặp phải , có thể khắc Bát thổ , nhưng lại bị âm Thắt khắc , nên hành vận nửa cát , nửa hung Tam và Bát hợp lại sinh thành mộc , do đó có lợi cho Tam mộc , có thể gặp tài vận . Tứ mộc cũng có chỗ tốt là có thể phát triển về các nghệ văn chương . kỹ nghệ . Còn về mặt xấu là bị âm Thất khắc , nên dễ gặp nạn tửu sắc . Đối với mệnh Tam mộc dễ bị trộm cướp vì có của cải . hoặc bản thân trở thành trộm cướp . Đối với Tứ mộc thì dễ chuốc lấy cãi vã vì nữ sắc . Về thân thể phải chú ý đề phòng bị thương tứ chi do đất đá hoặc tai nạn giao thông .

Nam mệnh thuộc Lục kim , Thất kim gặp phải được Bát thổ sinh cho lại ngang hoà với âm Thất , nên đành vận đại cát . Trong quan trường thăng tiến từng bước , gia nghiệp bền vững , của cải dối dào , gặp thời vận tốt thì giầu sang đều có . Vì Bát thổ là cát tinh phá quý , được nó sinh trợ thì danh lợi đều về . Nhưng do âm Thất tác động nên dễ bị tai họa về tửu sắc . Một khi đổi vận thì thường hao sức tốn của , gặp việc không vui . Về thân thể phải chú ý để phòng bệnh đau đầu hoặc bị thương do đất đá , kim loại .

Nam mệnh thuộc Cửu tử hoả gặp phải , vì bị Bát thổ cướp đoạt nhưng có thể khắc được âm Thất nên hành vận tiểu cát Cứu hoả tuy bị Bát thổ cướp đoạt nhưng không đến nỗi hung vì Bát thổ là các tinh , hơn nữa vì Cửu hoả khắc Thất im cho nên mất rồi lại được , được cát khí cho nên không gọi là hung . Trong quan trường còn dịp thăng tiến . Về của cải thì dư dật Nếu làm các nghề về tiền tệ ngũ kim thì có dịp phát đạt . Về thân thể phải chú ý đề phòng các bệnh ở răng , miệng , tin . Thất - Bát . Là quẻ Trạch sơn hàm Phương vị chính Tây , cu Đoài Thiếu nữ phối với thiếu nam , là đảo phối . Thất là dương , chủ , Bát là âm , là khách.

Về mệnh số mà nói , người mệnh Thất kim là quý mệnh , sống yên vui , là người có mệnh tốt nhất trong nhân gian . Nếu sinh phòng thời , sống gặp vận thì đại phú , đại quý , danh lợi lẫy lừng . Nếu sinh không phòng thời , sống không gặp vận thì cuộc sống vẫn thanh nhàn không đến nỗi phiêu bạt , nghèo hèn . Nguyên nhân là vì Bát thổ cát tinh sinh cho , cuộc đời được các thần chiếu ứng . Loại người này nói chung không thạo ăn nói , không biết nịnh bợ , ton hót , chỉ dựa vào nỗ lực bản thân mà giành được sự tín nhiệm của mọi người . Ngoài sợ bị hoả khắc thì tất cả tiểu nhân đều không thể làm hại được họ . Trong gia đình được vợ hiền giúp đỡ , nên không lo cuộc sống về sau . Nếu gặp việc phiền phức thì cũng chỉ là tạm thời , sau đó sẽ tự nó tiêu tan .

Theo thời vận mà nói , khi Thất kim nhập giữa tất sẽ làm bạn với âm Bát . Người có mệnh số khác nhau gặp phải sẽ có cát , hung khác nhau .

Nam mệnh thuộc Nhất bạch thuỷ gặp phải , được Thất kim sinh cho nhưng lại bị âm Bát khắc , tuy vậy vẫn hành cát vận . Được Thất kim sinh tốt , nhưng tại sao bị âm Bát khắc cũng nói là tốt ? Vì âm Bát là cát tinh , bị cát tinh khắc vẫn là tốt . Người này nếu làm các nghề có liên quan với thuỷ , như thuỷ lợi , giao thông , dịch vụ , buôn bán thì đều có lợi . Trong quan hệ xã hội cũng thường gặp thuận lợi , nhưng phải kiêng kị tửu sắc để để phòng bị tiểu nhân làm hại . Về thân thể dễ mắc bệnh ở miệng , tai .

Nam mệnh thuộc Nhị thổ , Nga thổ , Bát thổ gặp phải , vừa bị Thất kim cướp mất lại ngang hoà với âm Bát nên hành vận tiểu hung . Trong đó người mệnh Ngũ thổ hơi kém , người mệnh Nhị thổ có độ hơn , người mệnh Bát thổ bình thường , nguyên nhân là vì các mệnh thổ khác nhau có bạn khác nhau . Mệnh thổ bị Thất kim cướp đoạt nên hành sự thường gặp phiền phức , bị giáng chức , của cải bị tổn thất . Muốn sáng lập nghề nghiệp thì phần nhiều khó thành công , cho dù làm được cũng khó phát triển , về tinh thần hay gặp chuyện đau đầu . Trong quan hệ thường gặp cãi vã . Về thân thể thường mắc bệnh đường ruột , dạ dày , ở miệng và bắp đùi .

Nam mệnh thuộc Lục kim gặp phải , ngang hoà với Thất kim nhưng được âm Bát sinh cho nên hành vận thứ cát . Thất và Lục ngang hoà , hợp thành “ đao kiếm sát ” . Tuy có thể cùng vượng nhưng đấu tranh lẫn nhau . Tuy việc lớn có thể thành nhưng gặp nhiều phiền phức , nguyên nhân là vì bị âm Cứu tác động . Âm Cứu khắc kim tạo thành Lục im nên không thuận lợi . Nhưng chỉ cần kiên nhẫn hành động thì có thể thành công . Về thân thể phải chú ý để phòng bệnh đau đầu hoặc bị thương vì đao kiếm .

Nam mệnh thuộc Thất kim gặp phải , là gặp đương vượng , tuy là phục ngâm cũng có thể hành vận đại cát . Nếu làm các nghế và tiền tệ , ngũ kim thì thành đạt nổi bật . Trong quan trường từng bước được lên cao . Tuy hay gặp thị phi , cãi vã , nhưng không đến nỗi cản trở danh lợi . Điều quý nhất là có vợ tận tình hỗ trợ , thúc đẩy sự nghiệp thành công . Nhưng phải đề phòng vì nữ Bắc và tiểu nhân mà tổn thất hoặc gặp phải trộm cướp mà mất của . Về thân thể phải chú ý các bệnh về răng miệng và bị thương vì im loại .

Nam mệnh thuộc Cửu tử hoả gặp phải , có thể khắc Thất kim , nhưng bị âm Bát cướp mất cho nên hành vận tiểu cát . Làm các nghề về kinh doanh nhiên liệu , kim loại thì phát đạt giầu có . Trên quan trường cũng có dịp thăng quan tiến chức . Nhưng phải chú ý đề phòng nữ sắc , rượu thịt để tránh tai họa , cũng phải chú ý phòng hoả , phòng cướp để tránh tổn thất của cải Về thân thể ườnng có bệnh đau đầu , bệnh tim hoặc bị bỏng .

Quẻ âm

Cửu - Lục . Thuộc quẻ Hoả thiên đại hữu . Phương vị Tây bắc , cung Càn Trung nữ phối lão nam , thuộc thiên phối đảo . Âm Cửu là chủ , dương Lục là khách Quẻ này so với quẻ dương . Cửu - Lục , ngoài phương vị khác nhau thì các nội dung về mệnh số và thời vận đại thể giống nhau . Độc giả có thể tự mình vận dụng .

Nhất - Ngũ . Ngũ ở đây hành dương đạo , là dương Ngũ Dương Ngũ là 8 , thuộc Cấn thổ , quẻ trùng là quẻ Hoả trạch khuế . Nhất thuỷ đóng ở cung giữa , là trung nam phối với thiếu nam , thuộc hư phối . Nhất là chi , là âm ; Ngũ là khách , là dương . Phối số này tương đối đặc biệt , khác với quẻ dương Nhất - Ngũ Không những phương vị khác nhau mà mệnh số của nam cũng khác . Nhất - Ngũ của nam là thuộc thiên lệch ) phối ( trung nam phối với lão nữ ) . Còn Nhất Ngũ của nữ ngược lại là hư phổi . Về tính cách thì nam là hướng nội . nhát gan , thiếu dũng khí , còn nữ khá hướng ngoại , táo bạo và dùng mãnh , không cam tâm phục tùng , bị động người khác mà tiếp xúc rộng rãi , nỗ lực để thay đổi cục diện cuộc đời . Về mặt thời vận so với Nhất - Ngũ của quẻ dương không khác biệt gì mấy .

Nhị - Tứ Thuộc quẻ Địa phong thẳng . Phương vị Đông nam cung Tốn . Lão nữ phối với trường nữ , thuộc hư phổi Nhị là âm , là chủ ; Tứ là dương , là khách . Về mệnh số và thời vận đại thể tương tự Nhị - Tứ của quẻ dương .

Tam -Tam , Thuộc quẻ Chấn Phương vị chính Đông , cung Chấn , Trưởng nam phối trưởng nam , thuộc hư phối . Tự thân có đủ âm và dương . Về mệnh số và thời vận đại thể tương tự Tam - Tam của quẻ dương .

Tứ - Nhị Thuộc quẻ Phong địa quan . Phương vị Tây nam , cung Khôn , Trưởng nữ phối với lão nữ , thuộc hư phổi . Tứ là chủ , là âm ; Nhị là khách , là dương . Về mệnh số và thời vận tương tự Tứ - Nhị của quẻ dương .

Ngũ - Nhất . Ngũ hành âm đạo , là âm Ngũ Âm Ngũ là 2 , thuộc Khôn thổ Quẻ trùng là Da thuỷ sư . Ngủ đóng ở chính Bắc , công Khảm . Lão nữ phối với trung nam , thuộc thiên phối đảo . Ngũ là chú , là âm ; Nhất là khách , là dương . Phối số này không khác mấy với phối số Ngũ - Nhất của quẻ dương . Ngũ - Nhất của quẻ dương là hư phối , ở đây ngược lại là thiên phối , tức là âm dương tương hợp , chẳng qua chỉ lệch về tuổi tác mà thôi . Ngũ - Nhất của quả âm so với Ngữ - Nhất của quẻ dương , ngoài phương vị khác nhau a , mệnh số cũng có khác biệt . Tính cách của nam là tự trọng , cố chấp , còn tính cách của nữ là cao ngạo , kiêu kỳ . Ý chí của nam là kiên định , không hối hận thì không thay đổi ; còn nữ giới muốn người khác phải khuất phục mình , độc đoán trong gia đình . Nam ít nói , quyết là làm , còn nữ đã nói là phải có mưu kế , chiếm thế thượng phong . Có thể thấy nữ so với nam càng đòi hỏi được tôn trọng , muốn nắm gia quyền , cho nên huôn dẫn đến vợ chồng chia rẽ , đa số là phân ly . Về mặt thời vận , đại thể không khác biệt nhiều với Ngũ - Nhất của quẻ dương .

Lục . Cửu . Thuộc quẻ Thiên hoả đồng nhân Phương vị chính Nam , cung Ly . Lão nam phối trung nữ , thuộc thiên phối chính . Lục là chủ , là âm ; Cửu là khách , là dương . Về mệnh số và thời vận đại thể giống với Lục – Cửu của quẻ dương .

Thất . Bát . Thuộc quẻ Trạch Đơn hàm Phương vị Đông bắc , cung Cấn . Thiếu nữ phối với thiếu nam , thuộc chính phối . Thật là chủ , là âm ; Bát là khách , là dương . Về mệnh số và thời vận đại thể giống với Thất - Bát của quẻ dương .

Bát -Thất Thuộc quẻ Tốn Phương vị chính Tây , cung Đoài Thiếu nam phối với thiếu nữ thuộc đảo phối . Bát là chủ là âm ; Thất là khách , là dương . Về mệnh số và thời vận đại thế tương tự Bát - Thất của quẻ dương .