trang bìa

image

Quyển sách được viết bởi giáo sư Hồ Kinh Quốc người đã bỏ nhiều năm nghiên cứu về văn hóa phương đông . Cách trình bài khoa học và dễ hiểu giúp cho người học mau nắm bắt