IV. BÌNH LUẬN” PHI TÍNH”

Kinh Phòng thời Tây Hán đã biến các quẻ chồng của tiên thiên bát quái thành quẻ biến 1 , quẻ biến 2 , quẻ biến 3. quẻ biến 4 , quẻ biến 5 , quẻ du hổn và quẻ quy hồn . Quẻ trùng của mỗi quẻ gọi là quẻ thuần . Một quẻ thuần thêm với 7 quẻ biến cộng thành 8 quẻ chồng , hợp lại thành một cung . Tám cung tất cả có 64 quẻ .

Cung Càn : càn , cấu , độn , phủ , quan , bóc , tấn , đại hữu .

Cung đoài : đoài , khốn , tụy , hàm , kiển , liêm , tiểu quá , quy muội .

Cung ly : ly , lữ , định , vị tế , mông , hoán , tụng , đồng nhân .

Cung chấn : chấn , dự , giải , hằng , thăng , tỉnh , đại quá , tuỳ .

Cung cấn : cán , bốn , đại súc , tôn , khuê , lý , trung phù , tiệm .

Cung tốn : tốn , tiểu súc , gia nhận , ích , vô vọng , phệ hạp , di , cổ .

Cung khảm : khảm , tiết , truân , ký tế , cách , phong , minh di , sư.

Cung khôn : không phục , lâm , thái , đại tràng , quải , nhu , tỷ .

Tăng Nhất Hành đời Đường điều chỉnh 8 cung , quẻ bạ của mỗi cũng không biến mà chỉ biến quẻ thượng , lấy quan hệ âm dương và quan hệ lục thân của chúng sắp xếp lại thành 8 quẻ chồng là : phục vị , sinh khí , thiên y , diên niên , hoạ hại , lục sát , ngũ quỷ và tuyệt mệnh . Xem bảng dưới đây .

image

64 quẻ của 8 cung trên đây không có ý nghĩa về phương vị mà chỉ căn cứ theo quẻ thượng của mỗi quả chồng để định phương vị một cách khiên cưỡng ( " Bát trạch phong thuỷ " là như thế ) . Điều đó không phù hợp với Dịch lý . Chỉ có vận dụng lý luận “ Phi tinh cửu cung của hậu thiên bát quái , đem những sao khác nhau nhập vào cung giữa để hình thành 8 phương vị , như thế thì 64 quẻ chồng mới có ý nghĩa phương vị.

Tám phương vị mà " Bát trạch phong thủy " sắp xếp , khác với 8 phương vị " Phi tinh phong thuỷ " sắp xếp . Xin xem các hình dưới đây .

image
image
image

So sánh hai bên ta thấy cách sắp xếp của phi tinh hợp lý hơn . Thứ nhất là lấy lý luận " Phi tinh cửu cung " của hậu thiên bát quái làm căn cứ ; thứ hai là nó không cố định trên bàn Nguyên đán ( bàn Ngũ hoàng nhập giữa ) mà lấy các thời vận khác nhau phát sinh biến đổi . Vận 1 lấy Khảm trạch làm vượng ; vận 2 lấy Khôn trạch làm vượng ; vận 3 lấy Chấn trạch làm vượng ; vận 4 lấy Tốn trạch làm vượng ; vận 5 mười năm đầu lấy Tốn trạch làm vượng . 10 năm sau lấy Càn trạch làm vượng ; vận 6 lấy Càn trạch làm vượng ; vận 7 lấy Đoài trạch làm vượng vận 8 lấy Cấn trạch làm vượng ; vận 9 lấy Ly trạch làm vượng .

Nhưng " Phi tinh phong thuỷ " cũng có chỗ cứng nhắc , đó là : sinh khí , thứ sinh khí , sát khí , tử khí , thoái khí vĩnh viễn cố định trên bàn Nguyên đán hậu thiên bát quái . Tức sinh khí vĩnh viễn cố định ở ngôi Càn ( thứ cát ) ; thứ sinh khí cố định ở ngôi Đoài ( tiểu cát ) ; sai khí cố định ở ngôi Cấn , ngôi Khôn , ngôi Chấn ( đều là tiểu hung thoái khí cố định ở ngôi tốn ( không hung , không cát ) . Điều đó không phù hợp với lý luận Dịch học . Nếu thật sự cố định các ngôi sinh khí tử khí , thoái khí trên bàn Nguyên đán như vậy thì Khảm trạch - trạch vĩnh viễn toạ là tử khí , hướng cũng là tử khí , tức vĩnh viễn là hung trạch . Còn Cấn trạch và Khôn trạch cũng vĩnh viễn có toa sát , hướng là sát , tức là vĩnh viễn là sát trạch . Điều đó cũng không phù hợp thực tế . Tuy nhiên " Phi tính phong thuỷ vô cùng coi trọng niêu phỉ tinh bay đến với phương vị trạch tính để phán đoán cát hung . Nhưng phương vị cũ đã định cục cát hung thì cho dù gặp ca nữa cũng khó mà thay đổi được vận mệnh của hung trạch , hoặc cho dù gặp hung cũng khó mà thay đổi được mệnh vàn của cát trạch Mâu thuẫn này lý luận " Phi tỉnh phong thuỷ khó mà giải quyết được một cách thuyết phục .

Trong thao tác thực tế , " Phi tinh phong thuỷ " đặt trọng điểm vào quan hệ giữa phương vị lưu niên phi tinh đến và phương vị của trạch tinh , cho nên rất ít hoặc thậm chí không kiên cố được các phương vị của bàn Nguyên đán đã cố định . Gọi là lưu niên phi tinh , tức là mỗi năm sẽ có một sao nào đó bay vào cung giữa , 8 sao còn lại phân bố trên 8 phương vị . Ví dụ , năm 1994 , Lục bạch kim tinh nhập giữa thì Nhất bạch bay đến ngôi Ly , Nhị bạch bay đến ngôi Khảm , Tam bích bay đến ngôi Khôn , Tứ lục bay đến ngôi Chấn , Ngũ hoàng bay đến ngôi Tốn , Thất xích bay đến ngôi Càn , Bát bạch bay đến ngôi Đoài , Cửu tử bay đến ngôi Cấn . Các sao ở các phương vị sẽ kết hợp với trạch tinh vốn ở một ngôi nào đó để hình thành quan hệ cát hung . Hình dưới đây nói rõ mối quan hệ phi tỉnh năm 1994 với các phương vị của Đoài trạch .

Trạch toạ là Cửu , Bát ; trạch hướng là Ngũ , Tứ ; chính nam là Nhị , Nhất ; chính bắc là Tam , Nhị ; đông nam là Lục , Ngũ : đông bắc là Nhất , Cửu ; tây nam là Tứ , Tam ; tây bắc là Bát , Thất .

image

Năm 1994 , cát hung các phương vị của Đoài trạch là căn cứ vào quan hệ hai sao ( thực tế là hai khí của các phương vị để quyết định . Trạch toạ ( chính tây ) là cát , quan vận và tài vận đều tốt , nhưng phải chú ý có thể mắc các bệnh về mắt và tứ chí . Trạch hướng chính đông ) là tốt vừa , tài vận và quan vận tương đối tốt , nhưng phải chú ý các bệnh ngoài da và chỗ kín . Chính nam là hung , tình cảm vợ chồng không tốt , có thể mắc bệnh về dạ dày , thận . Chính bắc là hung , là hình mẹ khắc vợ , dễ gặp tai nạn bất ngờ về tửu sắc hoặc tàu xe . Đông nam là nửa cát nữa hung , tài vận tốt nhưng sự nghiệp thăng trầm . dễ mắc bệnh đau đầu , đau xương Đông bắc là nửa cát nữa hung , vận thế lúc tốt lúc xấu . Tây nan là cát vừa , tài vận và sức khoẻ bình thường , phải chú ý để phòng tai nạn về thủy Tây bắc là tiểu cát , nghiệp và tài vận bình thường , nhưng vợ chồng dễ lục đục .

Tinh lưu niên có chu kỳ là 9 năm , nhà ở cũng có 9 loại . Nếu mỗi năm xây dựng mối quan hệ cát hung với 9 loại nhà ở thì toàn bộ sẽ có 81 mối quan hệ , tức là có 81 cặp hình vẽ ở trên . Ở đây chỉ có thể nói sơ qua , nếu độc giả hứng thú thì nên tự mình vẽ lấy .

" Phi tinh phong thuỷ còn tồn lại một vấn đề , đó là nhà ở không hợp vận thì làm thế nào ? Nhà ở không hợp vận có 2 loại trường hợp . Thứ nhất là xây dựng ở vận trước nên sang vạn này đã mất vận . Vì dụ : nhà toạ cần hướng tốn xây dựng ở vận 6 , nay là vận 7 đã qua thời ( tức mất vận ) . Thứ hai là nhà hiện nay xây dựng không phải là nhà toạ đoài hướng chấn ( tức đoài trạch ) . Nhà không hợp vận có phải là cát hung của phương vị cũng theo phương pháp đã miêu tả trên đây để phán đoán hay không ? Các thầy " Phi tinh phong thuỷ " chưa đưa ra được câu trả lời rõ ràng .