II. ĐỊNH VỊ KHÔNG GIAN CỦA VẬN HÀNH CỬU TINH

Sự vận hành của cửu tinh được tiến hành theo những phương vị không gian nhất định . Những phương vị không gian này được xác định bằng sao Bắc cực .

image

Sao Bắc Cực còn gọi là Bắc Thời , ở phương chính bắc của quả đất , vĩnh viễn không đổi dời . Người xưa lấy sao này để xác định phương vị của quả đất . Sao Bắc Cực luôn duy trì một cự ly nhất định đối với sao Bắc Đẩu . Đường nối giữa sao Thiên Khu và Thiên Triền trong thất tinh Bắc Đẩu kéo dài thêm khoảng 4 lần sẽ là sao Bắc Cực . Lấy sao Bắc Cực bất động làm trung tâm , thất tinh Bắc Đẩu quay thuận chiều kim đồng hồ quanh sao Bắc Cực một vòng là 1 năm . Khi cán sao Bắc Đẩu rơi vào điểm thấp nhất của mặt đất thì đó là tiết Đông chí . Khi cán của sao Bắc Đẩu lên đến điểm cao nhất của mặt đất thì đó là tiết Hạ chí . Đó cũng là căn cứ dùng để xác định phương vị . Khi cán của sao Bắc Đẩu rơi vào điểm thấp nhất của mặt đất thì phương mà cán sao bắc đầu chỉ là phương chính Bắc . Khi cán sao bắc đẩu lên đến điểm cao nhất của mặt đất thì phương mà cán sao bắc đầu chỉ là phương chính Nam . Khi cán sao bắc đẩu nằm ngang hướng sang trái thì phương mà cán sao bắc đẩu chỉ là phương chính Đông . Khi cán sao bắc đẩu nằm ngang hướng sang phải thì phương mà cán sao bắc đẩu chỉ là phương chính Tây .

Có thể các bạn sẽ hỏi : vì sao phía trên là Nam , phía dưới là Bắc , trái là Đông , phải là Tây ? Các phương vị mà hình vẽ biểu thị theo mặt phẳng trên đây ngược hẳn với phương vị bản đồ ngày nay hay dùng . Đó là do người xưa xem vị trí của hình khác với người hiện đại ngày nay mà gây nên . Người xưa đặt người xem hình vào vị trí giữa hình , dùng phương thức Hoàng đế toạ bắc hướng về nam để biểu thị vị trí địa lý . Khi lưng người hướng về phía bắc , mặt hướng về phía nam thì tay trái là đông , tay phải là tây . Khi tay trái giơ thẳng từ dưới lên , tức quay trái thuận chiều kim đồng hồ , khi tay phải giơ thẳng từ dưới lên tức là quay phải ngược chiều kim đồng hồ . Còn người ngày nay xem hình vẽ là đứng bên cạnh xem , lưng hướng nam.

Mặt hướng bắc cho nên biến thành trên bắc dưới nam, tay trái là tây , tay phải là đồng . Để bảo đảm phương pháp xem hình vẽ thống nhất với người xưa , trong cuốn sách này từ đầu đến cuối lấy trên là nam , dưới là bắc , trái đông , phải tây để biểu thị , vì vậy mong mọi người thông cảm . Các phương vị do Thất tinh Bắc Đẩu quay quanh sao Bắc Cực quy định phản ánh trong 9 số Lạc thư và cửu cung bát quái được biểu thị bằng 8 phương vị khác nhau .

image

Số 3 của Lạc thư và cung Chấn của bát quái là phương chính Đông .

Số 4 của Lạc thư và cung Tốn của bát quái là phương Đông nam .

Số 9 của Lạc thư và cung Ly của bát quái là phương chính Nam .

Số 2 của Lạc thư và cung Khôn của bát quái là phương Tây nam .

Số 7 của Lạc thư và cung Đoài của bát quái là phương chính Tây .

Số 6 của Lạc thư và cung Càn của bát quái là phương Tây bắc .

Số 1 của Lạc thư và cung Khảm của bát quái là phương chính Bắc .

Số 8 của Lạc thư và cung Cấn của bát quái là phương Đông bắc .

Số 5 của Lạc thư và cung giữa của bát quái là Thiên tâm .

image

Tổng hợp 3 loại yếu tố : 9 số của Lạc thư , cửu cung của bát quái và 8 phương vị lại với nhau sẽ thành hình vẽ phương vị Tử bạch cửu tỉnh . Thông thường 8 phương vị được ẩn tàng trong 8 cung . khi vẽ hình không cần thiết phải vẽ rõ ra mà chỉ cần vẽ hình Tử bạch cửu tinh ( hoặc 9 số ) là có thể biết được phương vị .

image

Vì sao Bắc Cực tương đối cố định cho nên người ta lấy sao Bắc Cực làm điểm gốc toạ độ của sự vận hành vũ trụ . Dùng sao Bắc Cực làm trung tâm để quan sát quy luật vận hành của vũ trụ và quả đất , người ta phát hiện thấy phương vận hành của vũ trụ và quả đất ngược chiều nhau . Nguyên nhân là các thiên thể của hệ Ngân hà quay sang trái ngược chiều kim đồng hồ , còn người đứng trên mặt đất ngửa mặt nhìn thiên tượng , chiều chuyển động tương đối của hai bên ngược chiều nhau . Bản thân trục quay của trái đất là chuyển động ngược chiều kim đồng hồ . Còn quỹ đạo của trái đất xung quanh mặt trời là thuận chiều kim đồng hồ

Toàn bộ thiên thể quay thuận chiều kim đồng hồ sang trái . Hà đồ mà người xưa miêu tả đã phản ánh sự vận hành của thiên thể quay trái thuận chiều kim đồng hồ . Mấy nghìn năm nay người ta quen đứng trên quả đất để quan sát vũ trụ vận hành và hình thành quan điểm cố định : khí của vũ trụ quay thuận theo chiều kim đồng hồ là quy tắc vĩnh cửu .

Về sự vận hành của cửu cung cửu tinh Lạc thư thì vô cùng phức tạp , thể hiện thành vô số quỹ tích , trong đó có bay thuận , bay ngược . Số lẻ bay thuận , số chẵn bay ngược . Số lẻ thuộc dương , vũ trụ ở phía trên cũng thuộc dương cho nên số lẻ của Lạc thư là bay thuận , biểu hiện vai trò khí trường của vũ trụ đối với quả đất . Quả đất ở dưới , dưới thuộc âm , số chẵn là ấm , cho nên số chẵn của Lạc thư bay ngược , biểu hiện thành sự biến đổi của bản thân khi trường quả đất . Qua đó có thể thấy toàn bộ khí trường của mặt đất vừa có thành phẩn khí trường vũ trụ , vừa có thành phần khí trường quả đất , là sự thống nhất của hai loại khí trường .

Sự thống nhất của hai loại khí trường biểu hiện thành mối quan hệ nhất sinh nhất thành , tức là thiên Nhất sinh thuỷ thành địa Lục ; địa Nhị sinh hoá thành thiên Thất ; thiên Tam sinh mộc thành địa Bát ; địa Tứ sinh kim thành thiên Cửu ; thiên Ngũ sinh thổ thành địa Thập . Thiền số lẻ , là dương ; địa số chẵn , là âm tạo thành quỷ tích vận hành âm dương thuận ngược của khí trường quả đất .

Số lẻ của hình vẽ này nối liền theo thứ tự quay trái thuận chiều kim đồng hồ , biểu hiện phương vận hành của khí trường vũ trụ . Nếu hai loại khí trường hỗn hợp với nhau , nối tất cả các số Nhất , Nhị Tam , Tứ , Ngũ , Lục , Thất , Bát , Cửu theo chiều thuận lại với nhau thì vừa đúng là “ quỹ tích vận hành của cửu tinh ” . Điều đó chứng tỏ quỹ tích vận hành của cửu tinh ( tức 81 bước " lường thiên xích " ) chính là sự kết hợp hai loại khí trường trong trời đất để hình thành một khi trường thống nhất .

Con người sống trên quả đất biết được khí trường trên quả đất biến đổi theo mùa . Nguyên nhân chủ yếu của sự biến đổi này là do quan hệ giữa quả đất và mặt trời tạo nên . Quả đất quay quanh mặt trời không phải theo hình tròn , cũng không phải là theo đường trục song song mà là quỹ tích hình elíp , độ nghiêng của trục là 66 ° 34 .

Sau khi quay quanh mặt trời một vòng , phía trên và phía dưới xích đạo của nó tạo thành quỹ đạo một vành đai hình tròn người xưa gọi là hoàng đạo . Nếu chia vành đai này thành 24 phản thì sẽ thành 24 tiết , khí thường dùng mấy nghìn năm nay trong nông lịch Trung Quốc . Hai đỉnh của hình một đỉnh là Đông chí , một đinh là Hạ chí . Vì sự biến đổi của mùa tiết mà khí trường ở những khu vực khác nhau trên trái đất cũng phát sinh biến đổi thành mạnh yếu , vượng suy khác nhau . Cho dù là cứu tinh bay thuận hay bay ngược đều chịu ảnh hưởng của mùa tiết . Độc giả xem bảng dưới đây sẽ rõ ,

image

Qua bảng trên ta có thể biết được sự biến đổi khí trường của mặt đất , nó vừa chịu ảnh hưởng của trời đất , vừa chịu ảnh hưởng của mặt trời . Dưới ảnh hưởng của khí trường trời đất , khí trường mặt đất vừa quay thuận chiều kim đồng hồ sang trái vừa quay ngược chiều kim đồng hồ sang phải , thể hiện rõ trạng thái phức tạp của sự vận hành của quỹ tích hình 3. Dưới ảnh hưởng của mặt trời sự vận hành hình này vừa được tiến hành thuận theo đường hoàng đạo , biểu hiện thành trạng thái có tính chất mùa tiết .

Cho dù mối quan hệ giữa vũ trụ , mặt trời và quả đất được thành lập như thế nào và vận hành theo phương thức nào đều lấy sao Bắc Cực làm điểm gốc để xác định phương vị trong không gian .