II. CÁC VÍ DỤ CHỌN TỪ GHI CHÉP NGHIỆM CHỨNG CỦA SÁCH QUẦN

Trước tác đồ sộ do Sách Quần tiên sinh là tác giả và Thẩm Diệt Dân tiên sinh giám định "Khoa học của phương Đông - trạch vận tân án" thành sách vào năm 1927 do "Hải thượng tử trại" xuất bản lần đầu thành 3 quyển : thượng, trung, hạ. Trong sách đã thu thập nhiều tác phẩm của các nhà phong thuỷ phái Huyền không học cận đại, tập hợp nhiều phương án thành công và thất bại. Từ trong nhiều phương án này, đã giải thích lý luận và phương pháp của Huyền không phong thuỷ học, được người đời tôn vinh là Dịch học sống. có thể gọi là của bảu của các nhà phong thuỷ học nghiêm tác để lại cho đời.

Sách đó thực tế là tập hợp những chứng cứ thực của sách "Thẩm thị Huyền không học", là sáng tác của tập thế do con cháu đời sau của Thẩm Trúc Nhưng tiên sinh là Thẩm Diệt Dân thẩm định xuất bản.

Sách này chọn 28 ví dụ trong đó, làm ví dụ chứng minh, cung cấp cho bạn đọc tham khảo, trên mỗi ví dụ chứng minh có ghi thêm "lời binh của tác giả" để tiện việc lý giải của bạn đọc đổi với ví dụ chứng minh này.

Ví dụ 1. Xưởng nhuộm Lão Vĩnh Tân. Nam thị Thượng Hải, vị trí tuy chật hẹp, nhưng buôn bán rất thịnh vượng Đó là một ngôi nhà toạ Canh hưởng Giáp, vận 4 nhập trạch, chỗ ngã ba phương Chấn. Của phương Giáp thu hút vượng khí, cửa sau phương Khôn kiêm được sinh khí. Xưởng này buôn bán phát triển, nổi tiếng bốn phương. là một đường cục hay, nhà tuy nhỏ bé nhưng buôn bán lớn. Số trình bày lần lượt như trong hình.

image

Vi dụ 2. Trạch nhà họ Từ ở ngoài Tiểu Nam môn. Thượng Hải. vận 3 lập, sơn Ất hướng Tân, của khẩu ngoài là sinh khí, cửa khẩu trong là Nhị hắc thoái khí, đồng thời là hung tinh Thất xích đóng. bên ngoài phương cửa khẩu trong có gác chuông nhà thờ nên bất lợi. xem như có tiểu nhân hại ngầm, cần phải mở của ở phương khác đẹp hơn mới trở thành trạch tất. Đứng trên hưởng trạch mà quan sát, có tướng như ngẩng đầu nhìn ra ngoài trời, thấy cao hơn hẳn, có tưởng như bụng phệ có thể lượn vòng trong đó không có trở ngai, cũng có tướng như một ngọn cây lễ loi đứng một chân không vững chắc. Tất cả các giáp giới của ngôi nhà này đều coi như là thuận lợi và hài lòng. chỉ có đứa cháu hư đốn nghiện thuốc phiện, học thái lừa gạt của bọn hạ lưu, hàng ngày tiêu pha đến hơn ba đếng (tiến Trung Quốc xưa), nôi đầu thì vay mượn liêu miên, sau đó là lừa bịp tổng tiền, có khi về quấy nhiễu làm cho cả nhà không yên. Đại khái phía gác chuông nhà thờ có sao Thất xích trong đó đang quấy dùng Thuỷ tinh để hoá giải nó.

Thẩm Diệt Dân tiên sinh phê rằng : Phương Chấn phi tỉnh của sơn phạm Phục ngâm, Chấn là con trường Kẻ lưu manh này trong thứ bậc con cái ất thuộc hàng đấu. hoặc hàng tháng tư, bảy, mười, người đó lắm lời thường đến gây chuyện. Cách Quần là người có đời sống thường nhật khấm khá, người đến vôi tiến và lắm lời gây chuyện chính là đứa cháu nghiện hút thuộc ngành trưởng.

image

Ví dụ 3. Hội đồng hương Tín Dung, ấp 7 Ninh Ba, gần đây mà Tổng bộ tại Nam thị. Thượng Hải cách vách với nhà thuốc Nhật Tân Thịnh. Vận 4 nháp trạch, sơn Nhâm hướng Binh, nhân được vượng khí nhờ ngô nhỏ cực dài ở tại đầu hướng chuyển tới. Ở vận đầu thuộc Trung nguyên, đưng nhiên phát triển rất mạnh. Chuyển sang vậm 5, Từ biến thành thoái khí, ngõ xung thắng, thất bại tiêu tan như mây khói. Trình bày số như trong hình.

image

Nếu như vài năm trước năm 1943 dài khải nhà này thì có thể còn tránh được hại lớn.

Ví dụ 4. Trạch nhà ông Trương Kính Nhân tại Đại lộ phía Đông. Vô Tích, toạ Bính hướng Nhâm xây dựng vào thời kỳ vận 3 sắp qua, đầu vận 4 vào ở tạm thời, tiến bộ và ích lại đặc biệt tốt, hàng năm đều thuận lợi. Duy chỉ có năm Đinh mão (tức 1927) Nga hoàng đến cung Ly, tháng 11 Nhị hắc lại đến Ly, trạch này phòng ngủ của chủ nhà lại nằm ở góc Tây bắc, vừa vận vị trí bếp và hành lang lại thuộc phương Bắc. Phương vừa có Ngô vừa có Nhị nhiều động tác, đột nhiên sinh ra vận rủi ốm đau. Dài nơi ở lên tầng 2 có vun, bếp tạm thời không đun nấu, đợi đến sau mùa xuân mới dùng lại, có thể giải cứu được việc đó.

Trạch này vào năm Mậu thìn (tức 1928). Cầu nhập cung giữa. Từ đến phương Ly. tháng 6 (trong thời gian giữa Tiểu thử và Đại thứ. Cửu cũng vào cung giữa, Tử đến Ly lại thêm sn của trạch hợp thành 4 Văn tinh Tức lục cùng tụ tập, kết thành Tụ khái để Chành tụ tập khôi tinh, tức Văn tinh). Về sau có người hứa : cháu ông ta có hy vọng được cử đi học nước ngoài. Quả nhiên, ngày 11 tháng 6 năm Mậu thìn có người viết thư từ Mỹ về nói "Ngày 3 tháng 7 chắc chắn đứa châu sẽ được sang Mỹ du học, học ngành Luật pháp Quốc tế Sau này sẽ giao tiếp với các nước, rất có thể là người có ích nhiều cho quốc gia".

image

Ví dụ 5. Nhà trọ ông Trập ở Lương Khê, sơn Quý hướng Đinh. vận 4 lập. phía nam giáp nhà cao táng, chấn vượng khí từ phương Khảm về. phía Tây giáp nhà lầu hạn chế sinh khí trên phương Khôn chảy vào, đường cái phía trước dài 12 trượng (một trượng tung đương với khoảng 3.33 m), đường cái phía sau dài khoảng 9 trượng. người qua lại tương đối nhiều. Mới đầu dùng cổng ca à phương Giáp. có một trạm gác ra vào, dẫn tử khí Thất xích vào. Còm phương Ất vấn có cửa ở tường xây cũ không đùng, vì nó mà thường phải chịu cảnh khẩn đốn. Về sau bỏ cổng ở phương Giáp, dùng cống ở phương Ất. Sau khi thông cửa Ất, thu nhận được khí sinh vượng thuần nhất. trong một trăm ngày đã thu được hiệu quả liên tục. trình bày bằng số như hình vẽ.

image

Ví dụ 6. Sông Thái Thương ở Giang Tô là một chợ biển nổi tiếng. Trạch nhà họ Đới nằm về phía nam Đại cầu kiểu sông Lưu Hà, toạ Dần hướng Thân, vận 7 dài đến ở. Phía đổi diện là một khoảng trống có bức tường cũ che chấn khí. Đầu hướng vốn đã có Khôi tinh Nhất bạch hợp với sao Văn xương Tử lục, nay lại còn được song tinh : Vũ khúc, Kim tinh của năm và tháng là Lục bạch cũng đáo hướng. Nhất, Lục hợp nhau biến thành Thuỷ (tiên thiên bát quán sinh ra Từ lục. Tử lục trong quẻ thuộc Tốn. Tốn là gió, là truởng nữ. Nhà họ Đời có trường nữ 12 tuổi sinh năm Đinh tị, tức cô Tích Đồng, vừa khéo là mệnh Mộc Tứ lục có Văn xương chiếu mệnh, vận văn bất đầu, nên mùa hè năm Mậu thìn (1928) trong kỳ thi học sinh Tiểu học sơ đẳng toàn Thái Thương, cô Đới Tích Đồng đã đổ đầu. Theo sao trong Hà đổ Lạc thư đoán rằng : “Nhất, Tứ cùng cung, nhất định phát vinh hiển. nổi tiếng về khoa cử, vì Nhất học là điều vui mừng của Khôi tinh. Tức lục là điều tốt lành của Văn xương, trở về cung vị vốn là tốt đẹp. cùng gặp lại nhau càng tốt hơn. Dịch lý nói : xấu hay tốt, bối tiếc chủ yếu xảy ra ở chỗ "động" (đi động). Chỗ đầu hướng "động. Từ Nhất hợp với nhau nên sinh ra người tài giỏi. Nhất, Lục cùng gặp nhau. thúc đấy "quan tinh" đến, nên tên tuổi vang xa và lại cung chính giữa Nhất, Tử, Thất đều cùng một khí, toạ sơn và đầu hưởng lại vừa khéo đều là Nhất. Tử, Thất, lại thêm bên trái ngôi nhà này chỗ đường cong động được các sao năm, tháng đến. Bên phải của trạch này, trên sông Lưu Hà có ánh nước, được sao Nhất của năm, tháng. Nhất cùng với sao Lục (Thiên tinh) của năm tháng từ trong gió của chỗ trống là đầu hướng thổi đến, Nhất Lục Bát hợp tác vô tư, hoà thành một vùng khí đẹp. Đây thật là một cục đẹp.

Ghi chủ. Năm 1928 (Mậu thìn) Cửu vào cung giữa, Lục đến Thân. Lục đến Thân. Tháng 6 mùa hạ, Lục lại đến Thân.

image

Ví dụ 7. "Ngô gia quán" tại Gia Định, có sơn Nhâm hướng Bính. vận 3 lập, doanh nghiệp phát đạt, hàng năm đều có dư dật,  phòng tài vụ "đắc địa", của trước của sau đều có ninh vượng khí. Bước sang vận 4 sinh khí của đường cái phía trước hoá thành vượng khí, sao phía trên nông đều tốt.

Phương Mùi Kỷ hưng thịnh, đầu hướng là Khôn Nhị, trong vận 3 và 4 còn là nao quan trọng trong quê Tam ban, Nhị thổ đuợc Cửu hoả của vị trí bếp trợ giúp, các sao mộc Tam. Bát, Ta lục (xanh) làm tăng trường hoả lực, gánh vác sảnh Nhị thổ. Khôn Nhị trong quẻ là mẹ già, mẹ già nấm quyến hành và chủ trì kinh tế trong nhà rất đắc lực. Phòng giao dịch của "Ngô gia quán" ở phương Khôn thấp hơn Ly Đoài, hai phương này đồng thời có tháp đứng cao vút, thu hút khí theo gió của nguyên đó mang về, phương Tổn là ngã ba tụ hội nước. nước từ phương Cấn lại gặp Lục, Nhất liên kết với nhau, thật là hết sức tài tình. Sáu mươi năm thuộc trung nguyên có thể hoàn toàn thịnh vượng.

image

Ví dụ 8. Trạch nhà họ Diệp ở phố Nam Thương. Tiểu nam môn. Thượng Hải, sơn Tân hướng Ất, nhà 2 tầng, vận 3. năm Tân dậu (1921) vào ở. Cửa khí Thất xích tử khí động, đinh và tài đều chịu liên lụy. May mà tại cung Ly có Nhất, Lục thuỷ đã lại với nhau, nhờ đó mà được hoá giải. Năm Bính dẫn (1926) Ngũ hoàng đến của khí, mùa hạ người trong nhà, phần nhiều bị ốm đau, kết quả là tháng 7 trạch chủ qua đời.

Năm Đinh mão (1927) sao Văn xương Tử lục đến cửa khí, tháng 2 Nhất bạch đến cửa, tại của khí Nhất, Từ cùng cung. Xem như mệnh được thành công, phúc đã đến trạch này. Người con làm trong Dảng bộ địa phương, nói năng tài hoa, thanh danh nổi trội.

image

Ví dụ 9. Trạch nhà họ Thẩm ở Tiền Châu, Bắc Hương. Vô Tích (nhà hai gian, ba dãy) toạ Tí hướng Ngọ, vận 3 lập. Gần năm mươi năm trò lại đây đã xảy ra nhiều việc, ngoài việc tranh chấp và tổn tài ra, còn mất 3 người liền. Bà nội 81 tuổi sinh vào Hạ nguyên. năm Đinh mài, Lục bạch mệnh kim ; mẹ 45 tuổi, sinh vào Thượng nguyễn Quý mùi Lục bạch, mệnh kim ; con dâu 27 tuổi, sinh vào Thượng nguyên năm Tân Sửu, Lục bạch mệnh kim, đều là mệnh ứng với trạch này khác. Hãy quan sát Thiên tinh sơn bàn của trạch này ắt sẽ rõ.

Trạch này thời gian đầu đã được sửa đi sửa lại nhiều lần, gió từ Trạch trên cao và vượng khí quay xuống nhà lầu, nên gia đình phát triển tốt. Đến năm Quý hợi, Ngũ vào cung giữa. Cửu tử đến Ly. không đứng vững nữa, bắt đầu thoái tài, của mà hai mặt, nhỏ thì gây ra chuyện cãi cọ buồn phiền luôn, lớn thì kiện các nhau ra cửa quan không biết chán.

Trình bày số như trong hình.

Lời bình của tác giả. Trạch này hướng Ngọ, địa bàn là Cầu. Thiên bàn là Thất, Cầu Thất hợp với nhau thành Hỏa của tiên thiên và hậu thiên (bát quái). Của trước mở tại phương Khôn, địa bàn là Nhị. Thiên bàn là Cửu, Nhị Cầu hợp với nhau thành Hoả tiên thiên và hậu thiên. Cửa ngoài của phòng ăn mở tại phương Tốn. Địa bàn là Tử mộc, Thiên bàn là Nhị, sơn bàn là Thất. Mộc sinh Nhị Thất hoà của Tiên thiên. Phương của hướng. phương Khôn, phương Tốn, cả ba phương đều là Hoả, Hoả khắc Kim, cho nên chết liền ba người đều thuộc mệnh Kim lục bạch.

image

Ví dụ 10. Trạch nhà bọ Tôn ở Bắc Hương. Vô Tích. Tí Ngọ kiêm Quý Đinh 5 độ. Trạch cũ là ngôi nhà trệt làm trước thời Càn Long thuộc vận 5; nhà tầng làm sau vào năm 1919, thuộc vận 3. Thời gian thuộc vận 1, vận 2 các mặt về đinh, tài và khoa cử đều lợi. Của trước của sau đều nhận hai luống khí tại Chấn và Tốn, vận 3 có biến đổi. đinh bị suy. Nhà tầng ở quay về phía sau, sơn tinh Ngũ Tử cơ sẽ bị sụt "tay hướng Tam quay lại nên tiến bộ và có nhiều bổ ích. Bước sang vận 4. thoái khí nặng, mà cái mới vươn lên không gấp thời, năm Đinh mão bế cháu mà lòng vẫn chưa yên". Trạch được gió từ trên 516 cuối tháng 9, niên tinh Bát và nguyệt tinh Thất đến phương của đường hầm trong dãy nhà thứ hai xung động. hưởng tinh của vị trí trung tâm của nhà tầng thuộc Cầu Hoả phạm điều hiểm sinh xuất chống chất, vô có sinh ra việc dẫn đến kiện tụng liên miên, gây nên nhiều việc hệ trọng. Năm Mậu thin, niên tính Thất đến phía đường ngầm tại phương Chấn, trong khoảng tiết khí giữa Lập xuân và Vũ thuỷ, giữa Lập đông và Tiểu tuyết, e rằng xảy ra mất trộm ; trong khoảng Tiểu thử và Đại thử còn xảy ra căng thẳng, tranh chấp. Thẩm Diệt Dân tiên sinh phê rằng : Cấn tỉnh Thất nhập vào cung giữa, năm Đinh mão Ngũ hoàng đến đầu hưởng. do đó gây nên điều hệ trọng lớn.

Lời bình của tác giả. Trạch này lập vào thời Càn Long vận 5. hướng tinh là Ngũ, cho nên không nhập tù. Sau khi chuyển vận "Vận 1. 2, đinh, tài, khoa danh đều lợi", chỉ có số của Tiên thiêu" Nhất Lục và Nhị Thất, Lục và Thất là sinh khí của vận 5, cho nên "đều lợi. Của trước của sau đều nhận hai luống khí tại Chấn và Tốn, vận 3 có biến đổi. đinh bị suy. Nhà tầng ở quay về phía sau, sơn tinh Ngũ Tử cơ sẽ bị sụt "tay hướng Tam quay lại nên tiến bộ và có nhiều bổ ích. Bước sang vận 4. thoái khí nặng, mà cái mới vươn lên không gấp thời, năm Đinh mão bế cháu mà lòng vẫn chưa yên". Trạch được gió từ trên 516 cuối tháng 9, niên tinh Bát và nguyệt tinh Thất đến phương của đường hầm trong dãy nhà thứ hai xung động. hưởng tinh của vị trí trung tâm của nhà tầng thuộc Cầu Hoả phạm điều hiểm sinh xuất chống chất, vô có sinh ra việc dẫn đến kiện tụng liên miên, gây nên nhiều việc hệ trọng. Năm Mậu thìn, niên tính Thất đến phía đường ngầm tại phương Chấn, trong khoảng tiết khí giữa Lập xuân và Vũ thuỷ, giữa Lập đông và Tiểu tuyết, e rằng xảy ra mất trộm ; trong khoảng Tiểu thử và Đại thử còn xảy ra căng thẳng, tranh chấp. Thẩm Diệt Dân tiên sinh phê rằng : Cấn tỉnh Thất nhập vào cung giữa, năm Đinh mão Ngũ hoàng đến đầu hưởng. do đó gây nên điều hệ trọng lớn.

Ngôi trạch này, toạ sơn lập hướng đều là kiêm hưởng, cho nên phải dùng quẻ thay (thế quái). Ngũ nhập vào cung giữa không cấn dùng "thế", do đó tinh bàn sắp xếp theo hướng thuận. Còn quẻ thế Tam nhập vào cung giữa thì có "thể" có thể tìm được cho nên sơn tinh Bát đùng Thất (Phá quản) nhập vào cung giữa, các sao biến sẽ phân bố khắp tinh bàn.

image

Ví dụ 11. Nhà ở của ông Uông, gấn Công ty Dệt nhuộm in hoa Minh tinh, Nam thị Thượng Hải, toạ Sửu hướng Mai, đầu vận 4 vào ở, những năm đầu nhờ có thiên tinh lưu niên ứng chiếu, nên cuộc sống yên bình, chủ nhà được bổ nhiệm chức vụ quan trọng trong giới tiền tệ Ngân hàng, chức trọng quyền cao, có uy tín đống thời tiến bộ. hướng nhà suy, âm thần Thất xích kim nấm quyền do mấy năm liển Tuế tinh hướng vào trong. đưa đến thất bại rất hiệu nghiệm, rất nhanh, nó cũng thuộc loại cục rất kỳ lạ, rất có giá trị nghiên cứu. Trình bày số như trong hình. Tầng dưới nhà không hững khí, tầng trên hứng khí tốt. Thẩm Diệt Dân tiên sinh phê rằng: "Cục này toàn cục cũng hợp thành quẻ Tam ban, ở nhà này yên ổn và tốt".

Năm Ất sửu, Tam vào cung giữa, Cửu đến hung, khắc nhập. Ngũ đến lối ra vào, khắc xuất, không hoàn toàn tốt. Năm Bính dẫn, Nhị vào cung giữa, Bát đến hướng, sinh nhập. Từ đến lối ra vào ngang hoà, hoàn toàn tốt. Năm Đinh mão Nhất vào cung giữa, Thất đến hướng. Tam đến lối ra vào ngang hoà. Hướng khắc lối ra vào, có điều hiềm là trong cái thăng tiến nhanh, có ẩn chứa nguy cơ bên trong. Thời gian qua và trong năm Mậu thìn đã gặp phải. Điều này là cán cứ vào hưởng khí của đầu hướng để phán đoán.

image

Ví dụ 12. Nhà thuốc Mỹ Tế tại ngõ Thái Bình ca, Nam thị Thượng Hải, sơn Canh hướng Giáp, đầu vận 4 năm Giáp tí bất đầu hành nghề, vượng khí đến hướng, khí đến từ trong ngô nhỏ ở phía đối diện thuộc phương Mão ất bị nhiều người qua lại làm tản đi. không thu hút được. Duy chỉ có thoái khí Tam bích tại chỗ ngã ba này vi bên Hán Khẩu vỡ nợ mà bị liên lụy, công việc kinh doanh phải đình lại, hơn nữa ngay trong tháng đó bị chủ nợ khởi tố nên phải đóng cửa.

Thẩm Điệt Dân tiên sinh phê rằng : "Sơn Canh hưởng Giáp vốn là vượng hưởng thuộc vận 4. nhưng cửa khẩu đối đi lại) Tổn là tử khí, tháng 6 Tam vào cung giữa, từng chữ trùng lập với của khí, cho nên bị tai hoạ.

image

Ví dụ 13. Ông Vinh Bá Vân ở ngõ Vinh Sơn Nam, Vô Tích xét thấy những năm gắn đây sinh kế của dân ngày càng căng thẳng, mà núi rừng thì bỏ hoang không dùng đến, nên có kế hoạch làm nghề lâm sản. Ông bỏ ra một số vốn và tập hợp dăm ba người, mua mấy mẫu đất ở vùng lần cận, nơi nhân khẩu thưa thết mà đất đai rộng mênh mông, vỡ hoang trồng trọt để trồng cây ăn quả và dựng lên mấy gian nhà tranh để chế biến nông sản. Đấu tiên sản xuất loại thức ăn đồ hộp. xưởng chế biến toạ Càn hưởng Tốn, đầu vận 4 năm Giáp tí xây dựng. Phía trước là một cái hồ bình chữ nhật, có nước được vượng khí, nên có triển vọng phát triển, nhưng niên, nguyệt thiên tinh không đắc lực, vừa mới bắt tay làm thử thi bị thất bại, vì lỗ vốn nên tạm ngừng Tháng 5 năm Ất sửu thì ngừng chế biến thức ăn hộp, còn việc trồng trọt giao hẳn cho nông dân, lấy lợi nhuận, tập trung vào khai hoang, chuyển thành hiệu quả tốt. Trình bày số của nó như trong hình.

Thẩm Điệt Dân tiên sinh phê. Phạm Phản ngâm, Phục Ngâm, lẽ ra là thất bại.

image

Ví dụ 14. Đường phố lớn phía ngoài cửa Tây thành Tùng Giang, năm Quý mão thời Quang Tự sau Lập hạ có một trận cháy lớn, tất cả các ngôi nhà có ký hiệu Thiên can Địa chỉ đều cháy trụi. Hai cung Đoài và Chấn của phố này có 2 bảo tháp lớn, cao sừng sững. Năm Quý mão là Thất xích trực niên, Cửa tử hoả tinh đến phía tháp Đoài. Lập hạ Tiểu mãn là Ngũ hoàng trực nguyệt (tháng). Thất xích lại đến tháp Đoài, Hoả tinh Cửu Thất Nhị cùng hợp tụ tại tháp Đoài. vùng bị lửa áp sát tháp Đoài, đúng dịp hoà hội tụ nên rất nghiêm trọng. Hoà tinh đến khắp nơi, tránh gặp chiếu thẳng tới.

image

Ví dụ 15. Cuối đầu phía Bắc phố Hộ Long trong thành Tô Châu có chùa Báo Ân, trong chùa có tháp cổ có tên là Tháp Bắc Tự, phía tây tháp giáp xuồng làm giấy dấu, toạ Tí hướng Ngọ, vận 3 nhập . trạch, hướng của nó nhận được vượng khí, buôn bán đặc biệt tốt. Tháng 12 năm Quý hợi (1923) đã bị huỷ bởi một trận cháy lớn.

image

Ví dụ 16. Một gia đình ở ngõ 2 phường An Khánh, nơi giao điểm của đường Ái Văn Nghĩa và đường Hách Đức, Thượng Hải, gần đây mới dọn đến, sơn Hợi hướng Tí, vận 4 lập, tháng 9 năm Đinh mão nhập trạch. Sau khi nhập trạch mấy ngày thì bị mất trộm, mất hai hòm đổ vật quý trọng, vì hàng ngày xe diện trên đường Ái Văn Nghĩa chạy làm xung động tại cung Khảm, mọi người trong trạch này thường ngày đều đi ở ngõ sau, dẫn hung khí (khí xấu) của hướng tinh Thất xích (phá quân) vào, trình bày số như trong hình.

image

Ví dụ 17. Trạch nhà ông Thái Trung Nhân tại cảng đậu tàu bãi biển thành phố Thạch Bồ, có toạ hướng Ất tân kiêm Thìn tuất 5 độ, phạm lỗi âm dương lẫn lộn. Năm 1919 vận 3 nhập trạch. Cuối tháng 11 năm Tân đậu, chủ nhà đi dự tiệc, do ăn uống không thích hợp, không ngờ mắc bệnh nặng dẫn đến chết, vợ goá làm chủ. Cậu con trai tiêu pha phung phí, sống không đúng đạo làm con. Trình bày số như trong hình.

Lời bình của tác giả. Cái gọi là “Phạm lỗi lẫn lộn" tức phạm sai lầm “vượt quẻ, hướng". Hướng Tân tại quẻ Đoài, hướng Tuất tại quẻ Càn, hướng Tân kiêm hướng Tuất, tức phương của hướng vắt ngang qua hai quẻ Đoài, Càn, cho nên phạm sai lầm. Phàm kiêm hướng ắt 524 phải dùng sao thế, đáng tiếc là vận 3 của sơn Ất hướng Tân không có sao thế, tức không có quẻ thế, cho nên phạm sai mà không thể đổi lại. Chủ nhà cũ ngôi nhà này ở tầng trên, cửa khí của thang gác (cầu thang) là Tiên thiên Thất Nhị hoả, tiết trộm Mộc khí của Tam Bát thuộc nguyên của trạch. Phía sau “toạ" là biển cả mênh mông, sơn tinh Tam phạm “hạ thuỷ", cho nên tổn thất người và của là điều không thể tránh được.

image

Ví dụ 18. Phòng ngủ ở tầng trên phòng khám chữa bệnh Chu Tấn Khanh tại phía đông đại lộ trong thành Vô Tích, trong năm Đinh mão (1927), phòng ngủ của ông chủ rất bất lợi. Trạch là sơn Bính hướng Nhâm, vận 3 lập, nhà lầu hai gian dọc theo đường phố, hai dãy sau là nhà bình thường kiểu cũ không quy tắc, dãy thứ ba mở rộng về phương Tốn, tra mệnh trạch thì các sao Nhất Nhị Lục đều bị khắc, nên mắc bệnh phối, bệnh dạ dày, bệnh khô thận. Người ở trong ngôi nhà này phần nhiều mắc bệnh phối. Chọn sao Nhất thổ thuộc phương Tốn để hoá giải nó. Người chủ mắc bệnh phối và bệnh dạ dày vì hàn rất nặng. Năm Đinh mão bệnh phát triển nặng mấy lần, đặc biệt là vào nửa cuối tháng 5 và nửa đầu tháng 9 là trầm trọng hơn cả. Vì niên, nguyệt tinh là Ngũ hoàng Nhị hắc tức sao Bệnh phủ cùng đến phương giường nằm tại Càn và chỗ cầu thang động, lại thêm phòng bếp ở phương Bính của phòng khám, niên tinh Ngũ đến đó, cho nên nhiều lần bị bệnh tật quấy nhiễu không gượng dậy nổi.

Chủ nhân là người hết sức trau dối đạo đức, cùng với hai cư sĩ Dào và Láng kết thành bạn thân, cho mãi đến khi chết tình bạn vẫn vô cùng thân mật, thật là một bằng chứng vượt ra ngoài bình thường.

image

Ví dụ 19. Nơi ở của ông Giản Chiếu Nam trên đường Hách Đức, Thượng Hải, còn có tên gọi là "Nam Viên", vận 3 xây dựng, sơn Bính hướng Nhâm, có cửa ra vào của gara ô tô mở tại cung Càn phương Tây bắc, tuy hứng tử khí vào trong nhà không nhiều, nhưng đã làm tổn thương liên tiếp những nhân vật chính, bổng chốc xuất hiện hai đời quả phụ. Trinh bày số như trong hình.

image

Ví dụ 20. Phía Đông ngọn núi Thanh Sơn huyện Văn Xương. Quỳnh Châu, cách núi vào khoảng nửa dặm có một ngôi nhà quy mô to lớn là nhà ở của ông Trương Vạn Thành, cả hai mặt đinh và lộc đều hưng thịnh so với giới doanh nghiệp toàn Quỳnh Châu. Ngôi nhà là nơi tiếp nhận và chuyển đi các nhu yếu phẩm thường dùng hàng ngày đến các Chi nhánh đặt tại các đô thị lớn. Gia đinh có 4 anh em, hơn mười cháu trai, nếu kể cả các cháu gái thì có hơn ba mươi người, khi có khách chúng đến vây quanh đông như bọc sinh tiểu học khi tan học. Chủ nhân dẫn khách đi tham quan kiến trúc ngôi nhà cho tôi người vào cuối cùng. Khách thấy có nhiều người đội nón lá đứng trước phòng bếp, dăm ba người đang đứng chuyện trò với nhau, lại thấy có người từ phía sau nhà đến, đem các loại ngũ cốc có trên hiện trường chọn vào. Phụ nữ vùng này không phân biệt giấu nghèo sang hèn đều ra đồng làm việc. Tất cả phụ nữ ở ngôi nhà này đều ra đồng làm việc là một điển hình tốt cho phụ nữ cả vùng. Ngôi nhà này có chiều rộng 58 thước, chiếu sâu 154 thước, phía sau là ngọn núi Thanh Sơn, toạ tại hai cung Đoài Khôn, đầu hướng là vùng phẳng rộng mênh mông. Phương Cấn có hồ chứa nước, nước từ khe suối chảy ra suốt năm không khô cạn. Phía ngoài khoảng trăm bước trên phương Ất có giếng hình bát giác, trạch toạ Dậu hướng Mão, xây dựng vào Thượng nguyên, vận 3. Năm Canh ngọ (1930), vận 4 sửa chữa lớn. Thời gian xây dựng cách khi sửa chữa lớn vừa đúng 24 năm. Trình bày số như trong hình.

image

Một dải phía bên phải phòng khách mới làm thêm vào năm Canh Ngọ, sơn tinh Tam Bát, Mộc đến hai cung Khôn Đoài, được ngọn núi vống lên, hướng tinh của trạch cũ là Tam bích. Một con đường từ ngoài dẫn vào, đường trong đi lại trên phương sinh khí Tử lục, trạch trước và sau đều có tài lộc, sau khi sửa lại thì hành vận theo mệnh trạch mới, nhân đinh vẫn vượng, sơn tinh vẫn là Tam Bát, Mộc đến chỗ ngọn núi vống lên. Trong vận 4, lục (xanh) Tam Bát, Mộc là cùng một khí thông nhau, cho nên nhân đình vẫn thịnh, tài lộc những năm gần đây hơi giảm sút. Duy chỉ có trên Ngũ có thuỷ (nước), trong vòng 30 năm từ nay về sau vẫn có tăng tiến, phòng khách rất đẹp. các phòng có ghi ký hiệu là tốt nhất.

Ví dụ 21. Nơi ở của hai ông Trịnh Kiện Lư và Trần Kiện Tranh tại áo Môn, ngày 8 tháng giêng năm Nhâm thân (1932) thuê nhà nhập trạch. Đối với trạch này, đây là năm có thể ở được, tháng giêng sẽ phát tài, vui vẻ. Vốn là khi chiến sự ở Thượng Hải căng thẳng. bạn bè thân thích ở Thượng Hải đến lánh nạn tại đây, ông Trịnh phải chu cấp tất cả cho họ, tự nhiên phải tốn tiến của vì vui vẻ. Tra trạch mệnh, vì số độ kiêm bị vượt quá, nên vượng khí đi mất, biến thành thoái khí, nhưng năm Nhâm thân không đáng ngại., có thể gặp bao nhiêu điều tiến bộ. Vì niên tinh Tử đến hướng, trong ngang hoà được nhập khí vào, nhưng đáng tiếc là phòng khách ở tầng dưới lại dẫn hoả khí của Tiên thiên và Hậu thiên (Bát quái) vào, tiết trộm Mộc nguyên, giữa chủ tinh với chủ tinh tước đoạt lẫn nhau cho nên không tăng ích lợi, lại thêm niên khách tinh đến "nối giáo cho giặc", nên bị phá bại không ít. Tầng dưới bất lợi, tầng trên rất tốt, chỗ động ở phía sau gặp khôi tinh Nhất bạch, Nhất đến phương Càn kim, Lục bạch Vũ khúc, vô cùng lợi, lại còn được niên tinh Lục bạch Vũ khúc đến theo lối động này, nên trong cả năm có nhiều việc vui mừng, của sau Tam Bát hoá Mộc, liên tinh thu hút nguồn nước (thuỷ) Nhất bạch. làm cho chủ nhân đại phá hỷ tài. Năm Dậu trạch này xấu, tháng 5 và tháng 8 phát bệnh nặng hoặc dẫn đến thương vong nhân khẩu và tháng 8 phát bệnh năng hoác đin đế nghe nói ông chủ cho thuê nhà đòi trả gấp, nhưng ông Trịnh nhiều lần trì hoãn chưa dọn trả.

image

Lời bình của tác giả. Năm Quý dậu xấu, vì niên tinh Ngũ đến lối đi cầu thang, tháng 5 và tháng 8, Ngũ hoàng và Nhị hắc đều đến lối cầu thang, xuất hiện hiện tượng Hoàng chồng chất và Nhị Ngũ chồng nhau, nên mắc bệnh nặng, thậm chí tổn thương đến người.

image

Ví dụ 22. Hiệu buôn đồ ăn uống Mỹ Trân tại đường Tân thị thị trấn Na Đại phía Tây đảo Hải Nam thuộc sở hữu của Văn Xương Vương Kính. Ông Vương tự tay sáng lập cửa hàng này. Đây là đại bản doanh của ông. Cửa hàng toạ Tốn hướng Càn, một gian hai dãy, nhà 2 tầng. Nhị Thất là Hoả thuộc Tiên thiên, hai tầng hai dãy là số đều thuộc Hoả. Hình dạng của cư trạch dài và sâu tạo thành hình Mộc, sơn Tốn trong quẻ thuộc Mộc, phía sau hạn chế khí từ hộ sau thẳng tuột dẫn vào. Mộc Hoả tương sinh. Tầng trên ba gian, tầng dưới hai gian lớn, tất cả là 5 gian. Số 5 (Ngũ) thuộc Thổ, Mộc Hoả Thổ tạo thành sinh cục. Nhà ở, cửa hàng, cửa hiệu được cục đó là rất tốt, trạch hoàn toàn mới, cho phép trong năm Nhâm thân (1932) là năm đầu tiên “đắc lợi". Cẩn chú ý là năm Nhân thân nên đi lại ở phía sau nhiều. Đồng thời trong các tháng : tháng giêng, tháng 7, tháng 10 năm Nhâm thân có thể thu được cả hai mặt danh và lợi.

Chín năm luân chuyển, những năm tháng tốt cửa sau nên đi lại nhiều hơn, năm tháng xấu cửa sau nên đóng kín có thể sẽ tự hoá giải.

image
image
image

Ví dụ 23. Chợ Xưsin ở Indonexia là nơi Công ty dàu mỏ Bidaxi khai thác, để làm vừa lòng mọi người ông chủ đã đặt một Câu lạc bộ nhân tại chợ gần nơi ở của công nhân và nơi giao thông thuận tiện, bên trong có Kịch viện và hơn mười quán cà phê, cách tường phía Nam kịch viện có một quán cà phê, vị trí rất đẹp, hoàn thành năm 1927. Từ nửa sau năm Đinh mão (1927) đến nửa đầu năm Canh ngọ (1930), trong vòng không đấy ba năm, đã 6 lần thay chủ, các ông chủ từng người đều gặp thất bại liên tiếp, kiệt quệ nên rút khỏi. Thực chất là do nguyên nhân gì? Trinh bày số như trong hình.

Ngôi quán cà phê này sơn Canh hướng Giáp kiêm Dần thân 5 đội vận 4 xây, sơn tinh Lục, hưởng tinh Nhị "Thế mà không thể", vẫn dùng sao gốc để suy đoán. Ngã tư đường tại phương Tổn, người qua lại nhộn nhịp, bụi sau xe bốc lên. Bại theo chân hành khách ngang dọc mang đến đều tập trung chỗ ngă tư đường này. Trong mới trường đó, khí tốt (cát khi) ở đây sẽ giáp người ta bùng lên ; nhưng sao xấu (hung tinh) vừa đến thì ngay tức khắc tiêu tan. Tường Đại Hồng tiên sinh trong Thiên nguyên Ngũ ca" có nói : "Hướng thủ nhất tinh tai phúc bính, khứ lai, nhị khẩu sinh tử môn" ở nói : sao à đầu hướng nấm quyền sinh tai biến và phúc lộc, cửa đi và của đến là hai cửa sinh, tử). Cửa khẩu có liên quan với mệnh mạch sinh tử. Lời nói đó đáng được suy ngẫm

Bây giờ xin hãy xem tướng trạch của quán cà phê và hình trạch mệnh, phương Tốn là cửa khẩu cắt nhau (tức chỗ ngã tư trong hình). vô hình trung là hướng tinh Tam bích đến. Tam Bích là Lộc tồn Mộc tinh, trong thời gian 20 năm từ sau năm Giáp tí 1924 đến năm 1943, là sao thoái khí. Trên cửa khẩu quan trọng, quan hệ đến sự sinh từ, quyền lớn lại rơi vào sao thoái khí thì làm sao mà không bại được. Lại thêm tướng trạch phía trước cao phía sau thấp, từ khí của Cửu tử quay xuống khoảng trống ở phía Tây, tiết trộm nguyên khí của sao Mộc ở đầu hướng. Cửu là dục Hoả (hoả đấy ham muốn). Sắc dục nghiêng về thuộc tính của nó, huống hồ niên tinh của năm Đinh mão là Nhất bạch quản lý công việc, Cửu hoả rơi vào cung Tốn, tiết khí thoái khí của Mộc tinh Tổn, Tam đã cùng lại thêm kiệt càng trò nên ghê gồm. Niên tinh của năm Mậu Thìn Nhị thổ đến phương phía sau, tiết khí của Cứu hoả, Cửu hoả lại tiết khí của hướng tinh Tử , mắc phải lỗi lắm lớn của sinh xuất chống chất, tổn thất lớn là điều càng không cần phải nối. Năm Kỷ tị Nhất bạch. Thuỷ đến phương phía sau, lại tiết khí của hợp tinh Tứ Cửu tại sơn hướng, trong hồ đổ đã vứt mất nguồn sống. Lại là năm sao Thất xích, Kim ở cửa khẩu ngã tư đến nơi động nhất, cãi nhau tranh chấp luôn luôn xảy ra. Trong năm Canh ngọ niên tinh Cửu đến phương sau, thế hoả hững hực. Mộc tinh ở đầu hướng không khác gì như cây đơn độc chịu hai lưỡi rlu chặt, khó mà tự đứng vững. Trạch này tuy hướng nhận vượng khí, vì Đoài tiết, Tổn thoái nên nguyên khí bị tổn thương lớn, lại thêm niên tinh "nổi giáo cho giặc", cho nên trong 3 năm đã diễn ra cảnh sáu lần thay đổi chủ quán.

image

Ví dụ 24. Tại đầu ngõ Tiểu Thương trong Tư Môn, Tô Châu có một Tu viện sơn Dậu hưởng Mão kiêm Tân ất 2 độ, ngày 24 tháng 4 năm 1928 (Kỉ tị) vào ở Cửa sau cách hào thành 60 bước, trên phương Nhất Lục Bát có nước, của khẩu ngoài nhận được sinh khí, nên trong hơn ba mươi năm không phải lo lắng thiếu thốn lương thực. Nhưng thời gian ở lâu, có nhiều khó khăn trở ngại ập đến, đặc biệt là vào tháng 2 và tháng 11 là nghiêm trọng nhất, những người sau đó vào ở đều bị bệnh tật. Người ở phòng B thường ốm đau nặng nhất. Hơn thế phòng này còn có người bị tổn thương về mất, thậm chí mà loà. Trình bày số như trong hình.

Kết cấu của ngôi trạch này không lại cho kinh doanh. Ba khu sâu kín A. B. C không đồng nhất nhưng cũng không khác nhau mấy, các bị chiếu sáng và thay đổi không khí không có điều gì đáng phần nàn, lại thêm địa điểm yên lặng, đối với người tu hành là rất thích hợp. Ba người ở chung, cùng chí hướng tu hành có thể gọi là rất hợp. Vậy mà vì sao sau khi vào ở, chỉ sang năm sau đã gặp phải khó khăn trắc trở, xẩy ra có người bị tổn hại mắt, mặc dù không phải lo âu thiếu thốn lương thực. Điều đó có thể biết rõ từ trong trạch mệnh và trạch vận.

Cửa khí ở phía trước nằm tại góc Cấn của trạch, hướng tinh Ngũ quản về tài lộc đến theo phương đó, Ngũ ở trong vận 4 là sinh khí, là khí tăng tiến, sinh khí đến cửa khẩu thì nguồn trợ giúp lương thực tự nhiên sẽ hết. Duy chỉ sinh khí phát triển chậm mà vượng khí phát triển nhanh. Nay vượng khí của hướng tinh trạch này là Tứ lục lại quay sang sơn ở phía sau, mặt sau lại không có cửa thu vượng khí này, nên cũng có nghĩa như không. Vì vậy mà không có tiến bộ đáng kể, nhưng lại sinh ra có người bị mù loà. Sơn tinh chủ quản về nhân định (người), sơn tinh Cửu tử bay đến cửa khẩu ngã ba đường tại phương Cấn, Ngũ thổ cùng đến. Cửu tử trong quẻ thuộc Ly, Ly là hoả sáng, trong thân thể thuộc mắt, tại cửa khẩu ngã ba đường Ngũ thổ cùng đến là biểu tượng quét bụi đất vào mắt, cho nên có ứng nghiệm này. Việc xấu này sinh ra vào khoảng tháng 4, tháng 10 năm họ nhập trạch. Năm vào ở là Kỷ Tị, niên tinh Bát vào cung giữa, Nhị đến Cấn.

image

Ngày 24 tháng 4 còn trong kỳ Tiểu mãn, nguyệt tinh cũng là Bát vào cung giữa, Nhị đến cung Cấn, hai sao Nhị hắc, Bệnh phù lại đều đến cửa khẩu Cấn, hoặc chậm thì đến tháng 10 cũng phát sinh, vì tháng 10 Nhị vào cung giữa, Ngũ hoàng đến cửa khẩu Cấn, Nhị Ngũ cùng đến cho nên phát sinh hoạ rất nhanh. Sau khi vào ở, năm sau gặp ngay trắc trở lớn là do trạch hướng Đông, năm Canh ngọ (1929 - 1930) Thất vào cung giữa, niên tinh Ngũ hoàng đến hướng, niên tinh Ngũ hoàng là kẻ hành bệnh, tính rất bạo ngược. Niên tinh Ngũ hoàng đến hướng, cả năm không yên ổn. Theo tướng trạch ở phía đông, trong năm canh Ngọ, đặc biệt là các tháng 2, 5, 11 là thời kỳ buồn phiền nhất. Đại sư Viên Tín ở phòng B nghe nói mà rợn tóc gáy. Một vị sư ở phòng A mắt đã bị hỏng, ứng nghiệm như thần. Hỏi từ nay về sau sẽ ra sao ? Trả lời là : Cứ 9 năm một vòng tuần hoàn, trong 9 năm tốt xấu đều có, măm tháng gặp phải sẽ không giống nhau. Muốn biết thật tỉ mỉ xin hãy tự mình tìm hiểu.

Ví dụ 25. Ngôi trạch ông họ Chu tại Quảng Châu, vợ ông là Lương Thị, vốn là bậc tiền bối kỳ cựu trong những người tốt nghiệp khoa sản. Bà đã từng đi khắp nhiều đô thị lớn ở miền Bắc Trung Quốc, là người lịch duyệt phong phú, nói thông thạo tiếng phổ thông (tức tiếng Bắc Kinh). Bà có tài nói năng, vốn là người đảm trách công việc mà thời đại mong đợi. Gia đình này rất chú trọng làm kinh tế, đã thuê một gian phòng ở phía trước nhà tầng tại nơi yên tĩnh của tỉnh lỵ, sửa chữa các đồ vật nhỏ tinh xảo, thu thập tất cả vật phẩm dùng hàng ngày đều có đắn đo cân nhắc, không lãng phí diện tích. nơi ở chỗ nào cũng có dụng ý kinh tế. Ngôi trạch này toạ Ngọ hướng Tí kiêm Đinh quý 6 độ, tháng 11 năm Tân mùi vào ở. Tháng 3 năm Nhân thân, Cửu vào cung giữa, Ngũ đến cửa cầu thang (lối lên xuống cầu thang) xung thẳng vào gian bếp, cả nhà mắc bệnh cấp tính. Tháng 6 trong thời kỳ Tiểu thử, Đại thử, cô con gái lớn của ông Chu mắc bệnh sưng mắt mãn tính lâu ngày chưa khỏi. Sau Lập thu, nguyệt tinh Nhất bạch đến cửa khí, Nhị hắc Bệnh phù của tháng trước đi, cho nên bệnh tình mới được giảm dần.

Trạch này ứng nghiệm rất rõ, năm 1932 có thể phát lộc nhanh chóng. Tháng 2, 4, 7, 9, 11 năm Nhâm thân rất thuận lợi. Tháng 2 và tháng 11 có cơ hội đặc biệt. Tháng 8 năm Giáp tuất, tháng 4, 6, 8 năm Bính tí có cơ hội. Tháng 4, 7 năm Mậu dần có cơ hội lớn. Tháng 6 năm Kỷ mão có cơ hội, tháng 2, 11 năm Tân tị có cơ hội lớn. Tháng 5, 8 năm Quý mùi có cơ hội. Duy chỉ có tháng 6, 9 năm Đinh sửu và tháng 6, 9 năm Canh thìn phát bệnh nặng, nếu vào đúng thời gian đó dùng phòng khách làm phòng bảo hiểm thì có thể giữ được bình an.

Lời bình của tác giả. Ngọ tí kiêm Đinh quý 6 độ, áp dụng “kiêm hướng thế quái", tháng 6 năm Nhâm thân, niên tinh Ngũ hoàng và Nguyệt tinh Ngũ hoàng đến cung Khảm, Cửu Ngũ cùng hợp với nhau gây ra con gái trưởng của ông Chu bị bệnh đau mắt. Tháng 8 năm Giáp tuất (1934), niên nguyệt tinh đều là Tam nhập vào cung giữa, Tứ đến cửa khẩu cầu thang, cho nên có cơ hội đặc biệt. Năm Bính tí Nhất vào cung giữa, Lục đến cung Khảm, tháng 4 Nhất đến Khảm, tháng 6 Bát đến Khảm, tháng 8 Lục đến Khảm là ba cát tinh Lục Bát Nhất đến hướng. Năm Kỷ mão Thất vào cung giữa Tam đến khảm, tháng 6 Bát đến Khảm là ngang hoà và cát tinh đến hướng. Năm Tân tị Ngũ vào cung giữa, Nhất đến Khảm, tháng 2 Lục đến cung Khảm, tháng 11 Lục đến Khảm là Nhất bạch thuỷ đến hướng. Năm Quý mùi Tam vào cung giữa Bát đến Khảm, tháng 5 Lục đến Khảm, tháng 8 Tam đến Khảm là cát tinh và hướng. Các năm ở trên đều là khí tương trợ với Tứ lục đến hướng, cho nên có cơ hội tốt. Còn năm Đinh sửu Cửu vào cung giữa, Ngũ đến Khảm, tháng 6 Ngũ đến Khảm, tháng 9 Nhị đến Khảm, năm Canh thìn Lục vào cung giữa, Nhị đến khảm, tháng 6 Ngũ đến Khảm, tháng 9 Nhị đến Khảm, đều là Nhị, Ngũ hoặc suy bệnh tinh đến hướng trùng lên nhau, cho nên sẽ phát bệnh nặng.

image

Ví dụ 26. Trụ sở Tổng phát hành Trung Hoa thư cục tại giao điểm đường Tứ Mã và đường Hà Nam, Thượng Hải là một địa bàn từ đông sang tây dài khoảng trăm thước, chiều nam bắc khoảng 50 thước, toạ Nam hướng Bắc, vắt ngang kéo dài theo chiều đông tây, trạch toạ hướng Bính nhậm kiêm hướng Ngọ tí. Dùng “thế tinh" trình bày số. Năm 1915 (Ất mão) xây dựng, tháng 9 năm 1916 hoàn thành. Cửa lớn hướng Bắc nằm ở vị trí chính giữa của trạch, cầu thang lượn cong đón cửa lớn đi lên, cửa nách ở đầu phía đông, thành một hàng với “Thương vụ ấn thư quán", nằm bên trái Thương vụ. Năm 1917 (Đinh tị) Nhị vào cung giữa, Thất đến hướng, năm sau Mậu ngọ Nhất vào cung giữa Lục đến hướng. Khách tinh Thất Lục kim tiết khí của chủ tinh Nhị thổ, cho nên liên tiếp nhiều năm bất lợi, dẫn tới tổn thất nặng nề. Năm 1926 (Bính dần) lại Nhị vào cung giữa, Thất đến hướng, năm 1927 (Đinh mão) Nhất vào cung giữa, lại Lục đến hướng, hai năm này lại là khách tinh Thất Lục tiết nguyên khí của chủ tinh Nhị thổ. Nhưng hai năm này chỉ là cạnh tranh kịch liệt trong nghề với nhau, giá bán tuy thấp, nhưng doanh số lại tăng và không có tổn thất lớn. Là dùng vượng khí Tứ lục tại phương Cấn, đang tại chỗ ánh nước của dòng sông dài 40 dặm tại cửa khẩu Ngô Tùng, lại là chỗ ngã tư đường và Tứ trong vận 3 là sinh khí nhưng lực kém cho nên cũng khác nhau. Về sau đem cửa thuộc phương Khảm dời về phương Càn, được những cái tốt của Nhất Lục dổn dập. Phòng Kế toán ở tầng trên lại dời về phương Khôn vừa đúng thu nhận được vượng khí Tứ lục của phương Cấn. Phòng Trưởng phòng dời về vị trí Càn, mở cửa phương Cấn cũng thu nhận được vượng kbí của Tứ lục phương Cấn, trong vận 4 có triển vọng thăng chức nhanh. Trong 40 năm thuộc vận 5 và 6 đều tốt.

image

Ví dụ 27. Viện Phật học Mân Nam xây dựng kế sau Viện Phật học Vũ Xương, do chùa Nam Phổ Đà. Hạ Môn tỉnh Phúc Kiến thiết lập. Bắt đầu làm từ năm 1925, địa chỉ của Viện tại phía trước Lầu Phật nằm chùa Nam Phổ Đà. Cửa khí phía trước tại phương Ly. của khí sau tại phương Sửu, trạch mệnh và trạch hướng của Viện trình bày bằng số như trong hình. Thử quản sát cửa khẩu trước và sau trong hình “trạch tướng". đường chấm chấm là tuyến đường thường đi qua lại. Đối chiếu với hình “trạch mệnh" có thể thấy cửa khẩu ngoài thu hút sinh khí Ngũ thổ vào, cửa khẩu trong thu hút vượng khí Bát Tứ, chỗ động thoả đáng, cho nên hàng năm tiêu pha hơn bốn ngàn quan kim mà vẫn không cảm thấy thiếu. Năm 1927 (Đinh mão), niên tinh Nhất vào cung giữa, Ngũ đến cung Ly, Tứ đến Cấn, của khẩu trong, ngoài và các phương khác đều là một khí ngang hoà. Vừa đúng mùa xuân năm đó, một vị sư mới đến, nhân lúc Pháp sư Thái Hư đi Xinhgapor truyền bá rộng rãi Phật học, đã dấy loạn trong chùa. Năm Đinh mão khi phong trào dấy lên của Viện lớn quá, không có cách gì đối phó nổi, Nhà đương cục đã mời Pháp sư Thái Hư quay về giải quyết, vì công việc còn dở dang không thể quay về, Pháp sư đã cử hai đại biểu đến chùa Nam Phổ Đà, thay đổi chế độ “phương trượng" thành chế độ “uỷ viên". Ý kiến này không được đa số người thông qua, cuối cùng phải tìm phương pháp khác mới có kết quả. Năm 1927 giáp tiết Lập xuân năm 1928, nhờ niên tinh Cửu, nguyệt tinh Ngũ vào cung giữa. niên tinh Tứ, nguyệt tinh Cửu đến cửa khẩu ngoài, Tứ Cửu hoá Kim, tiết giảm khí của chủ tinh Ngũ thổ ở Cửa khẩu ngoài, cho nên vào thời gian này thành lập “Hộ pháp đoàn" để duy trì và lập lại trật tự trong chùa. Nhưng sau khi Chùa yên ổn trở lại thì lại gặp không ít tổn thất, đó là do ảnh hưởng của sự tiết giảm khí ở trên.

image

Ví dụ 28. Trịnh Châu Hà Nam là thành phố buôn bán nổi tiếng ở Khai Phong, cũng là một Trung tâm kinh tế quan trọng của cả nước. Sản phẩm bông của các miền được thu thập về đây, trở thành thế giới hoàng kim nho nhỏ của miền Trung. Từ năm 1919 (Kỷ mùi). sau khi xây dựng xưởng dệt Dự Phong ở phía Đông chợ, tình hình buôn bán của thành phố trở nên phát triển sôi động. Phía trước xưởng có một hiệu buôn bán nhỏ ứng vận nên phát triển, đặt tên là Nguyên Đại, người quản lý có tài, đặc biệt là tiếp cận với phía xưởng dệt, được phân công đem bán các loại vải thừa lẻ, thu được món lợi lớn, giống như “ở gần chùa được ăn lộc phật". Sản phẩm trong xưởng này có đến ba phần mười do hiệu buôn kia tiếp nhận. Việc buôn bán của nó rất lớn, thu lợi nhiều. Nhưng mở hiệu buôn bán được hơn mười năm, có mấy việc lớn đáng làm tư liệu nghiên cứu, tóm tắt như dưới đây :

Một tai nạn hoả hoạn xảy ra sau tiết Hàn lộ tháng 9 năm Quý hợi (1923). Một vụ mất trộm xảy ra sau tiết Tiểu mãn tháng 4 nhuận năm Giáp tí (1924) tổn thất tiền mặt hơn một ngàn quan kim. Một việc nửa là năm Đinh mão (1927) phía xưởng dệt bị ảnh hường của thời cuộc phải nghi sản xuất kéo dài, hiệu Nguyên Đại không có hàng để bán, đồng thời phải đóng cửa nghỉ. Trình bày số như trong hình.

Sơn Tý hướng Ngọ, vận 3. Sau khi bị cháy vào cuối thu năm Quý hợi, lập tức làm mới lại, nhưng vẫn dùng vận 3 lập mệnh.

Năm Quý hợi 1923, niên tinh Ngũ hoàng vào cung giữa, Cửu tử đến phương Ly, tháng 9 sau Hàn lộ, nguyệt tinh Tam bích vào cung giữa, Thất xích đến phương Ly. Cửu Thất là Hoả tinh thuộc Hậu thiên (Bát quái) tụ hội. Niên tinh Cửu, nguyệt tinh Thất đến phương Ly, hướng có hai ống khói lớn cao ngút trời, lại thêm động cơ trong xưởng tại phương đó ngày đêm vận hành làm vang động cả bầu trời, trong 30 ngày trong kỳ Sương giáng năm đó là khoảng thời gian niên, nguyệt Hoả tinh bay đến, cho nên hoả hoạn ập theo, thực khó mà tránh nổi.

Năm Đinh mão 1927, niên tình Nhất bạch vào cung giữa, Ngũ hoàng đến phương Ly. Mùa hạ năm đó phía xưởng dệt bị ảnh hưởng của thời cuộc, đúng tết Đoan Ngọ tuyên bố ngừng sản xuất, hiệu buôn Nguyên Đại vốn liếng có hạn, một khi không có hàng để bán, cũng đành phải tuyên bố đóng cửa nghỉ kinh doanh. Đại khái là sau Tiểu thử năm đó Tam bích vào cung giữa, viêm tinh Thất xích đến phương Ly, gặp ngày giờ Nhị hắc, Cửu tử đến phương Ly, hợp thành Hoả tinh Tiên thiên và Hậu thiên (Bát quái), tiết ra nguyên khí của chủ tinh Tam bích mộc ở phương Ly, Hỏa tinh Nhị,Thất, Cửu, Thất lại bay đi sinh ra khách tinh Ngũ Hoàng thổ, sinh xuất hướng ra ngoài chồng chất, khí hoàn toàn không có nên đẫn đến phải đóng cửa nghỉ. Sau dịp này, cửa hàng không buôn bán vải thừa nữa, không thuê người giúp việc nữa. Vì sơn tinh Tam bích quản về nhân khẩu (người), một khi chuyển sang vận 4, Tam trở thành thoái khí, cho nên không có người làm nữa, duy chỉ có cái tên hiệu Nguyên Đại vẫn tồn tại trên danh nghĩa, chi làm nghề mối lái về vải thô để kiếm lời thôi.

image

Năm Tân mùi giặc Nhật bắt đầu gây hấn với Trung Quốc, kinh tế tuyệt giao, công nghiệp dệt của Trung Quốc bước vào thời kỳ phát triển sôi động, hiệu Nguyên Đại cũng nhờ đó thu được lợi lớn. Tháng 12 việc buôn bán đặc biệt vượng do niên tinh Nhất, nguyệt tinh Thất sinh nhập chồng chất.