I. MỐI QUAN HỆ GIỮA VƯỢNG TINH VÀ PHI VƯỢNG TINH

Bất cứ một tinh bàn nào , sao nhập vào cung giữa đều là vượng tinh nắm lệnh , 8 sao còn lại gọi là phi vượng tinh . Mối quan hệ giữa hai loại sao là mối quan hệ tương sinh , tương khắc của ngũ hành .

Tương sinh là :

image

Thuỷ sinh mộc - Nhất bạch thủy sinh Tam bích mộc , Tứ lục mộc .

image

Mộc sinh hoả - Tam bích mộc , Tứ lục mộc sinh Cửu tử hoả .

Hoả sinh thổ - Cửu tử hoả sinh Nhị hắc thổ , Ngũ hoàng thổ , Bát bạch thổ .

Thổ sinh kim - Nhị hắc thổ , Ngũ hoàng thổ , Bát bạch thổ sinh Lục bạch kim , Thất xích kim . Kim sinh thuỷ - Lục bạch kim , Thất xích kim sinh Nhất bạch thuỷ .

Tương khắc là :

image

Thủy khắc hoả - Nhất bạch thuỷ khắc Cứu tử hoả .

Hoả khắc kim - Cửu tử hoả khắc Lục bạch kim , Thất xích kim .

Kim khắc mộc - Lục bạch kim , Thất xích kim khắc Tam bích mộc , Tứ lục mộc .

Mộc khắc thổ - Tam bích mộc , Tứ lục mộc khắc Nhị hắc thổ , Ngũ hoàng thổ , Bát bạch thổ . Thổ khắc thủy - Nhị hắc thổ , Ngũ hoàng thổ , Bát bạch thổ khắc Nhất bạch thủy .

Từ đó có thể thấy quan hệ giữa vượng tinh và phi vượng tinh tuân theo quy luật ngũ hành tương sinh , tương khắc . Ngoài ra còn có hiện tượng phản tương sinh , phản tương khắc , tức là “ khắc ngược , kháng lại , lấn át .

“ Khắc ngược ” nghĩa là gì ?

image

Mộc khắc ngược thủy - Khi Tam bích mộc , Tứ lục mộc sinh vượng sẽ hút làm cho thuỷ suy nhược .

Thuỷ khắc ngược kim - Khỉ Nhất bạch thủy sinh vượng sẽ khắc ngược làm cho kim suy yếu . Kim khắc ngược thổ - Khỉ Lục bạch kim , Thất Xích kim sinh vượng sẽ khắc ngược trở lại làm cho thể suy yếu .

Thổ khắc ngược hoả - Khi Nhị hắc thổ , Ngũ hoàng thổ , Bát bạch thổ sinh vượng sẽ khắc ngược hoả suy yếu giống như dùng cát dập lửa

image

Hoả khắc ngược mộc - Khi Cửu tử hoả sinh vượng sẽ khắc ngược làm cho mộc suy yếu và bị cháy rụi giống như hiện tượng cháy rừng

image

“ Kháng lại ” nghĩa là gì ?

Hoả đốt khô thuỷ . Khi Cửu tử hoả vượng quá thì Nhất bạch thủy không những không dập tắt được , ngược lại còn bị đốt khô , thậm chí còn trợ giúp hoả .

image

Kim kháng hoả - Khi Lục bạch kim hoặc Thất xích kim vượng quá thì không sợ hoả khắc giống như khi luyện kim ( rèn luyện kim loại) Kim quá lớn mà hỏa quá nhở thì hỏa không làm hại được kim mà còn giúp kim trở nên cứng cỏi .

image

Mộc làm mẻ kim - Khi Tam bích mộc , Tứ lục mộc vượng quá ( tức cứng rắn quá ) thì kim không những không khắc được mộc mà ngược lại mộc còn làm mẻ kim ( ví dụ như dao bị mẻ ) làm cho kim không sử dụng được .

Thổ kháng mộc - Khi Nhị hắc thổ , Ngũ hoàng thổ , Bát bạch thổ vượng quá , cứng quá thì mộc không những không khắc được thổ . ngược lại còn bị thể chế ngự không phát triển được ,

Thủy kháng thổ - Khi Nhất bạch thủy vượng quá ( như nước lụt ) thổ không những không khắc được thuỷ mà còn bị thuỷ chìm ngập , đẩy trôi .

“ Lấn át " nghĩa là gì ?

Thuỷ lấn át mộc - Khi thủy quá nhiều không những không thể sinh mộc mà ngược lại làm mộc suy yếu , thậm chí bị chết .

Mộc lấn át hoả - Khi mộc vượng quá nhiều quá không những không thể sinh hoạ mà ngược lại sẽ dập tắt hoả .

Hoả lấn át thổ - Khi hoả vượng quá không những không sinh thổ mà ngược lại còn đốt cháy cả thổ .

Thổ bao bọc lấy kim - Khi thổ quá nhiều thì chôn vùi kim trong dat dá . Kim làm bốc hơi thủy - Khi kim vượng quá không những không thể sinh thủy mà còn làm cho thủy bốc hơi . Lục bạch kim là càn , là mặt trời , 7 mặt trời sẽ làm bốc hơi nước .

Những điều trên đây chứng tỏ quy luật ngũ hành sinh , khắc không phải là cái gì máy móc , hình thức mà rất chặt chẽ , bền vững . căn cứ vào địa vị thực tế và sức mạnh yếu cụ thể của hai mặt trong một mâu thuẫn để biến đổi . Quan điểm cho rằng quy luật sinh khắc của ngũ hành có tính tuần hoàn là quan điểm hoang đường không dựa trên sự hiểu biết cụ thể và thoát ly thực tế , là quan điểm không chính xác .

Dưới đây sẽ lấy hình vẽ phi tinh của những năm khác nhau để phân tích tóm tắt mối quan hệ biện chứng của ngũ hành sinh khắc .

Ví dụ 1. Bảng năm 1990 phi tinh Nhất bạch nhập vào cung giữa .

image

Trong bảng Nhất bạch là sao nắm lệnh , là vượng khí , chứng tỏ thủy thịnh vượng .

1 ) Nhị sinh Nhất vượng , Nhị hắc thổ không khắc được Nhất bạch thủy . Nhưng Nhị ở ngôi sinh khí , do đó không đến nỗi bị thủy chìm ngập mà ngược lại trong quá trình khắc thủy , Nhị hắc thổ được lợi .

2 ) Tam sinh Nhất vượng , Nhất bạch thủy sinh cho Tam bích mộc . Khi này Tam bích mộc đang ở ngôi sinh khí đáng lẽ được lợi lớn , nhưng vì mùa thu là mùa mộc tử vong cho nên mộc thu được lợi không nhiều .

3 ) Thất sát Nhất vượng . Thất xích kim bị Nhất bạch thủy khắc ngược . Thất thuộc sát khí , lại ở mùa hạ và mùa thu nên tương đối hoạt bát , do đó nó đã làm ô nhiễm Nhất bạch thủy . Khí của Nhất bạch thủy vốn là cát khí , nay bị ô nhiễm nên trở thành tà khí , tức là trở thành giặc cướp hoặc quân dâm đãng .

4 ) Ngũ tử Nhất vượng . Ngũ hoàng thổ không khắc nổi Nhất bạch thủy , nhưng vì thổ mùa hạ cũng rất hoạt bát cho nên không những thủy không chìm ngập nổi mà ngược lại trong quá trình khắc thủy thổ được lợi , làm tăng thêm từ khí của Ngũ hoàng . Vì năm 1990 thái tuế ở phương Ly ( ngọ ) cho nên làm cho tai ách càng nặng thêm , khiến cho khí của Ngũ hoàng thổ từ tử khí biến thành khí đại hung , Nhất bạch thủy cũng biến thành thủy bị hung sát . Gặp phải trường hợp này là gặp phải đại họa , hao người , tốn của , nát nhà .

5 ) Cửu thoái ( Suy) Nhất vượng . Vượng thủy khắc Cửu hoả . Mùa xuân và mùa hạ khí của Cửu tử hoả 🔥 tương đối hoạt bát nên tuy bị thủy💧 khắc nhưng không đến nỗi bị dập tắt mà chỉ tổn thương nguyên khí .

6 ) Bát sát Nhất vượng . Bát bạch thủ không khắc nổi Nhất bạch thủy 💧. Bản khí của Bát bạch thủ vốn là cát khí , cho nên trong quá trình khắc thủy , thổ được lợi ,

7 ) Tứ tử Nhất vượng . Thủy sinh Tứ lục mộc 🎄. Tứ lục mộc ở đây thuộc tà khí , nhưng được Nhất bạch cát thuỷ sinh cho , hai khí hợp lại với nhau thành vận khí quan lộc , tức là chỉ thành quan nhưng bất nhấn . |

8 ) Lục sát Nhất vượng . Lục kim sinh Nhất thuỷ , kim bị thuỷ khắc ngược . Khí Lục bạch kim vốn là cát khí , nhưng mang tà sát , thường gặp phiền phức kiện tụng . Nhất và Lục tương hợp với nhau tạo thành khí tài vận , tuy là được của nhưng không trong sạch ,

Ví dụ 2. Bảng năm 1991 phi tinh Cửu tử nhập vào cung giữa .

image

Trong bảng Cửu tinh là sao nắm lệnh , là vượng khí , chứng tỏ hỏa🔥 thịnh vượng .

1 ) Nhất sinh Cửu vượng . Thuỷ không khắc nổi hoả . Thủy ở ngôi sinh khí lại gặp mùa thu , mùa đông tương đối hoạt bát cho nên hoả không đốt được thủy , vì vậy Nhất bạch thủy trong quá trình khắc Cửu tử hoả 🔥 đã được lợi .

2) Nhị sinh Cửu vượng . Hoả có thể sinh thổ 🟤. Nhị hắc thổ ở ngôi sinh khí vào mùa thu tuy khô táo nhưng không đến nỗi bị đốt cháy . Trong quá trình hoả sinh thổ được lợi .

3 ) Lục sát Cửu vượng , tức hoả khắc Lục kim 🧷 . Lục kim ở ngôi sát khí lại là mùa hạ và mùa thu chưa được sinh vượng cho nên bị hỏa 🔥 khắc chết . Gặp trường hợp này dễ bị mất chức , dễ gặp các bệnh về phổi , về hệ hô hấp . Năm đó lại gặp thái tuế nên càng khó tránh khỏi kiếp số .

4 ) Tứ tử Cửu vượng , Tứ Lục mộc 🎄 sinh Cửu tử . Tứ lục thuộc khí tử lại rơi vào mùa hạ nên tử khí càng thịnh , khiến cho Cửu tử hoả càng vượng , Tứ , Cửu tương hợp với nhau e rằng sẽ gặp hoạ về quan hệ nam nữ .

5 ) Bát thoái Cửu vượng . Vượng hoả sinh thổ 🟤 . Bát là thoái khí , lại ở vào giữa mùa xuân và mùa hạ tương đối hoạt bát , bản thân lại là cát khí được vượng hoả trợ giúp cho nên tất yếu định tài lưỡng vượng

6 ) Thất sát Cửu vượng . Vượng hoả 🔥 khắc Thất kim 🧷. Thát xích là sát khí lại ở vào mùa xuân là nhập tù gặp hoả nên bị khắc chết . Thất , Cửu tương khắc e rằng sẽ có tai hoạ vì hỏa hoạn hoặc vì dâm đãng mà hao tổn tiền tài .

7 ) Tam tử Cửu vượng . Tam mộc 🎄 sinh vượng hoả . Tam mộc là khí hung sát , lại rơi vào thời kỳ mùa đông và mùa xuân là thời kỳ manh nha , mộc sinh vượng hoả 🔥, thế hoả càng thịnh cho nên thế hoả hung sát càng vượng , tức là có thể gặp tai hoạ vì tửu sắc hoặc nhà cửa bị cướp bóc .

8 ) Ngũ sát cửu vượng , vượng hỏa 🔥 sinh suy sát thổ 🟤. Ngũ hoàng là khí suy sát , tuy mùa đông thể tù được vượng hoả sinh cho , nên không đến nỗi suy sát , dễ gặp bệnh ở bụng , ở mắt hoặc sinh con đần độn .

Ví dụ 3. Bảng năm 1992 phi tinh Bát bạch nhập vào cung

image

Trong bảng sao Bát bạch nắm lệnh là vượng khí , chứng tỏ thổ thịnh vượng .

1 ) Cửu sinh Bát vượng , Cửu hoả 🔥 sinh vượng thổ 🟤. Cửu là sinh khí bị vượng thổ cướp trộm , tuy sinh nhưng không phải là cát . Khi hoả gặp mùa thu và mùa đông là bại hoạ nên bị tổn thất mà không có ích .

2 ) Nhất sinh Bát vượng , vượng thổ khắc nhược thuỷ . Nhất bạch thuỷ tuy là sinh khí nhưng ở mùa thu khô ráo cho nên khí suy yếu lại gặp thổ đến khác , nếu không từ thì cũng bị bình . Nhưng Bát bạch thổ là cát khí , Nhất bạch cũng là cát khí , cả hai khí Nhất , Bát tương hợp với nhau , ngược lại sẽ sinh tài và quý chứ không đến nỗi suy tử .

3 ) Ngũ sát bát vượng , vượng và sát tương hợp với nhau . Ngũ hoàng là sát khí , gặp phải mùa hạ và mùa thu tương đối hoạt bát , Bát bạch thổ khí lại làm tăng thêm cái hung cho nó , còn thêm thái tuế gặp khôn nên sát khí biến thành khí đại hung . Gặp phải trường hợp này e rằng có nạn chết yểu , nhẹ thì hệ tiêu hoá bị bệnh hoặc tứ chị mắc bệnh phong thấp , đau xương cốt .

4 ) Tam tử Bát vượng . tử mộc khắc vượng thổ . Tam mộc thuộc tử khí , là khí hung sắt , ở vào mùa hạ khí này càng thịnh , khí hung sát thịnh khắc khí Bát bạch vượng . Khí Bát bạch vượng được lệnh nên không sợ bị khắc , ngược lại còn khiến cho hung khí Tam mộc càng mạnh thêm . 5 ) Thất thoái Bát vượng . Thất tinh trộm mất Bát khí . Khí Thất thoái tạm thời không suy , sát , lại ở mùa hạ và mùa xuân là mùa rơi vào tù từ , nhưng nhờ được Bát bạch sinh trợ nên bản tính của nó không giảm sút , do đó sợ gặp tai nạn bị cướp bóc .

6 ) Lục sát Bát vượng , vượng thổ sinh Lục kim . Lục kim ở ngôi sát khí , nhưng mùa xuân là tù , sát khí không lộ ra . Nhờ được Bát bạch sinh trợ , hai cát khí tương hợp với nhau . Gặp được trường hợp này thì quan vận hanh thông , tài vận cũng tốt , chỉ tiếc là thiếu nhân nghĩa , thiếu trong sạch .

7 ) Nhị tử Bát vượng , hai thổ ngang hoà . Nhị hắc thổ ở vào ngôi tử khí , lại ở mùa đông và mùa xuân , tử khí bị hư tù nên không có hại . Nhưng nhờ được Bát bạch vượng khí trợ giúp nên bản tính của nó lộ ra , tán phát bệnh khí làm nguy hại đến sức khoẻ . Gặp trường hợp này dễ bị bệnh về dạ dày và đường ruột .

8 ) Tứ sát Bát vượng . Tứ mộc khắc vượng thổ . Tứ mộc là sát khí ở mùa đông khá hoạt bát . Tứ mộc khắc Bát bạch vượng thổ , tất nhiên gỗ cứng cũng không thể khắc nổi đất cứng , nhưng trong quá trình khắc vượng thổ , Tứ mộc được lợi .

Ví dụ 4. Bảng năm 1993 phi tinh Thất xích nhập vào cung giữa

image

Trong bảng trên Thất Xích là sao nắm lệnh , là vượng khí , chứng tỏ kim thịnh vượng .

1 ) Bát bạch thổ ở vị trí sinh khí nhưng vào mùa thu và mùa đông là mùa hưu , tù , bản thân là cát tinh , nay bị Thất kim khắc trộm nên cát khí của nó giảm xuống .

2 ) Cửu sinh Thất vượng cho nên Cửu hoả khắc vượng kim . Cửu hoả là sinh khí , mùa thu đã nhập tử không còn hoạt bát nữa , nhưng Cửu và Thất hợp với nhau , Thất là kim lại là hỏa tự thiên , cả hai là hỏa tiên thiên và hoả hậu thiên tương hợp , nên hỏa khí rất mạnh , cộng với thái tuế năm đó là Đoài ( dậu ) càng khiến cho thế hoả mạnh hơn . Một khi gặp phải dễ có hoả hoạn , tổn thất người của , hoặc giả bị tai họa do đường công danh mạng lại vì hỏa có ảnh hưởng đến công danh .

3 ) Tứ sát Thất vượng , vượng kim khắc Tứ mộc . Tứ mộc là sát khí , lại ở mùa hạ và mùa thu là mùa mộc hưu tù , nên sát khí vốn đã yếu , nay lại bị vượng kim khắc chế , khó mà thoát được .

4 ) Nhị tử Thất vượng , tức Nhị thổ sinh vượng kim . Nhị hắc thể là thổ tử khí , ác bệnh rất mạnh , lại gặp được mùa hạ hoạt bát , vì vậy bệnh tật càng nhiều . Nay Nbị thổ sinh cho lượng kim , khiến cho vượng kim cảm nhiễm bệnh nặng . Nhị và Thất tương hợp , thành hoả tiên thiên . Hoả này vừa độc vừa thịnh , gặp phải dễ bị tai hoạ hoặc bệnh tật liên miên .

5 ) Lục thoái Thất vượng , kim kim ngang hoà . Lục là thoái khí , lại gặp mùa xuân và mùa hạ nên rơi vào tù tử , vốn tác dụng không bao nhiêu . Nhưng nay được Thất kim hỗ trợ , nên tỏ ra có tính ngang tàng . Còn Thất kim là đao kiếm , cho nên Lục và Thất gặp nhau sẽ trở thành sát phạt mạnh mẽ . Gặp phải thi trong ngoài tranh đấu lộn xộn , thị phi bất thường .

6 ) Ngũ sát Thất vượng , tức là Ngũ hoàng thổ sinh cho vượng kim . Ngũ hoàng là sát khí , bản thân đã có sự sát hại rất lớn , lại vào mùa xuân nên thổ vô cùng hoạt bát . Ngũ hoàng còn gọi là hoả Liêm Trinh , nay sinh ra hoả tiên thiên cho Thất kim . Hoả của thiên địa tương hợp với nhau thì khó mà không sinh tại hoạ , hoặc mắc các chứng bệnh về phổi , thận .

7 ) Nhất tử Thất vượng , tức vượng kim sinh Nhất thuỷ . Nhất bạch thủy là thủy tử khí , thủy ác sát , lại rơi vào mùa đông và mùa xuân nên từ vượng chuyển thành hưu , nay được vượng kim sinh cho

nên khí ác sát càng thịnh . Gặp phải e rằng sẽ trở thành gian phu dâm dật .

8 ) Tam Bát Thất vượng . vượng kim khắc Tam mộc . Tam mộc là sát khí lại gặp được mùa đông nên bắt đầu hoạt bát tuy còn chưa thịnh . Nay bị vượng kim khắc e rằng khó đứng vững .

Ví dụ 5. Bảng năm 1994 phi tinh Lục bạch nhập vào cung giữa .

image

Trong bảng Lục bạch là sao nắm lệnh , vượng khí , chứng tỏ kim thịnh vượng .

1 ) Thất sinh Lục vượng , hai kim ngang hoà . Thất xích là sao sinh khí lại rơi và mùa thu mùa đông nên từ vượng chuyển thành hưu , nay được Lục bạch vượng khí tương trợ trở thành hoạt bát . Nhưng vật tượng của Thất xích là giặc , là thị phi , nay lại gặp thái tuế là càn ( Tuất ) cho nên có tượng gặp giặc đông , hoặc tranh cãi nhau luôn .

2 ) Bát sinh Lục vượng , vượng kim khắc ngược Bát thổ , Bát bạch thổ ở ngôi sinh khí , lại là cát khí , nay mùa thu là mùa hưu tù , vốn đã không hoạt bát , lại còn bị Lục kim khắc ngược nên trở thành suy nhược . Nhưng Bát bạch và Lục bạch đều cùng cát khí , hai cái tương | hợp với nhau nên Lục bạch trở nên sinh vượng , thành khí sinh tài sinh quý .

3 ) Tam sát Lục vượng , vượng kim khắc Tam mộc , Tam mộc tuy là sát khí , nhưng vào mùa hạ , mùa thu là mùa mộc hưu tù , vốn đã không hoạt bát , nay lại bị Lục kim khắc sẽ biến thành suy tử .

4 ) Nhật tử Lục vượng , vượng kim sinh Nhất thủy . Nhất thủy là tử khí , là thủy ác sát lại gặp mùa hạ nên rơi vào tù , vốn không hoạt bát . Nay nhờ kim vượng sinh cho mà trở lại hưng thịnh . Nhất và Lục tương hợp với nhau thành thủy tiên thiên là cùng loại , cho nên Nhất thủy từ tử thủy trở thành cát thủy . Gặp phải thì quan lộc đều được .

5 ) Ngũ thoái Lục vượng , Ngũ thổ sinh vượng kim . Ngũ thổ tuy là thoái khí , nhưng tính sát bình thường , nay lại bị Lục bạch tương sinh làm cho thoát khí nên hung tính giản nhiều . Nếu không gặp thái tuế thì không trở thành bạo ngược mà chỉ là sinh ra sát khí mà thôi .

6 ) Tứ sát Lục vượng tức là vượng kim khắc Tứ mộc . Từ mộc là sát khí lại gặp được mùa xuân sinh vượng trở thành rất hoạt bát , nhờ có vượng kim khắc nên sát khí giảm đi nhiều .

7 ) Cửu tử Lục vượng , Cứu hoả khắc vượng kim . Cứu hoả là tử khí , vốn có lực hung sát lại gặp được mùa xuân nên từ tử khí trở thành sinh khí , bắt đầu có sát khí , nay khắc Lục kim nên nó càng mạnh lên nhiều . Gặp phải trường hợp này có nguy hiểm bị tổn thất vì hoả .

8 ) Nhị sát Lục vượng tức là Nhị thổ sinh vượng kim . Nhị là sát khí lại là khí bệnh tật , mùa đông nhập tù nên sát khí không mạnh lắm , lại bị Lục kim khắc ngược , Lục là ông già , Nhi là bà già , phụ mẫu âm dương tương hợp nên không bạo ngược mà trở thành yên ổn .

Ví dụ 6. Bảng năm 1995 phi tinh Ngũ hoàng thổ nhập giữa .

image

Trong bảng Ngũ hoàng là sao nắm lệnh , là vượng khí , chứng tỏ thổ thịnh vượng .

1 ) Lục sinh Ngũ vượng tức Ngũ hoàng sinh Lục kim . Lục kim ở ngôi sinh khí , được Ngũ hoàng thổ sinh . Đồng thời Lục kim rơi vào mùa thu và mùa đông là từ vượng chuyển thành hưu , có hơi hoạt bát nay lại được vượng khí sinh cho nên càng hoạt bát hơn . Năm đó là năm trực thái tuế , được thái tuế giúp sức càng trở nên hoạt bát . Gặp được tất tài lộc sẽ lưỡng vượng . Nhưng vì Ngũ hoàng có tiềm ẩn tai hoạ cho nên khi bị Lục kim khắc ngược Ngũ hoàng thổ khí tất cũng sẽ gặp tai hoạ .

2 ) Thất sinh Ngũ vượng tức là Ngũ hoàng sinh cho Thất kim . Thất kim ở ngôi sinh khí lại gặp mùa thu là mùa kim vượng , nên rất hoạt bát . Song Thất kim là khí phá hoại , tuy sinh mà không thể khống chế được , lại được Ngũ hoàng sinh cho , nên thường nảy ra lòng cướp đoạt , phương vị này cũng thường gặp trộm cướp .

3 ) Nhị sát Ngũ vượng , lưỡng vượng ngang hoà . Nhị ở bản ngôi là sát khí toàn âm , tuy mùa hạ và mùa thu là mùa hưu tù nhưng nhờ được Ngũ vượng tương trợ nên trở thành thịnh vượng . Nhị là sao về bệnh tật , khí vượng tất sẽ sinh bệnh nhiều . Ngôi này là ngôi suy nhất của năm .

4 ) Cửu tử Ngữ vượng tức là Ngũ hoàng khắc ngược Cửu hoả . Cửu hoả là tử khí , là tai hung ác sát , lại gặp được mùa hạ nên ngọn lửa càng mãnh liệt . Nhưng vì bị Ngũ thổ khắc ngược , nên khí thể giảm yếu , không đến nỗi hoành hành bạo ngược . Ngũ vốn là hoả Liêm Trinh , chỉ vì đóng ở ngôi giữa nên là cát , chỉ bị khắc ngược mà không được tương trợ , cho nên Cửu tử hoà không thành bạo ngược .

5 ) Tứ thoái Ngũ vượng , tức là Tứ mộc khắc Ngũ thổ . Tứ mộc là thoải khí , nhưng mùa xuân và mùa hạ là mùa vượng khí nên còn rất hoạt bát . Nó khắc Ngũ thổ nên có lợi cho bản thân .

6 ) Tam sát Ngũ vượng . Tam mộc khắc Ngũ thổ . Tam là sát khí lại gặp mùa xuân nên vượng , do đó sát khí càng thịnh . Nay khắc Ngược cho bản thân càng được tăng lên nhiều .

7 ) Bát tử Ngữ vượng , hợp với nhau thì cả hai đều vượng . Bát ở ngôi tử khí , rất dễ mắc bệnh ở vùng miệng , xương tay , mặt tốt của nó một mặt bị giảm đi , nhưng nay lại gặp được Ngũ khí tương trợ nên tính hung ác vẫn lộ rõ .

8 ) Nhất sát Ngũ vượng , tức là Ngũ thổ khắc Nhất thủy . Thay là sát khí lại gặp mùa đông vượng nên sát khí càng mạnh . Nhờ có thể khắc nên không còn bạo ngược .

Năm đó Ngũ hoàng nhập vào cung giữa các sao sẽ trở về ngôi của mình , vượng suy cát hung của mỗi sao sẽ căn cứ theo : động tĩnh , bốn mùa và bản tính của nó để phán đoán . Theo một tình thì vượng suy cát hung sẽ biến đổi theo mùa , đối với các cung đối nhau thì vượng suy ngược lại với nhau , mộc vượng thì kim suy , mộc có thể khắc được kim ; kim vượng thì mộc suy , kim sẽ khắc chết mộc . Thuỷ vượng thì hoả suy , thuỷ sẽ dập tắt hoả ; hoả vượng và thuỷ suy thì hoả sẽ đốt khô thủy . Theo mặt động của nó thì vượng suy cát hung sẽ biến đổi theo vị trí của tinh bàn , khi tỉnh bàn ở ngôi sinh vượng thì khí của nó là cát , tính chất là cát ; khi ở ngôi suy tử thì khí của nó là hung , tính chất là hung . Cát hung nói ở đây là nói về sự : sinh , tử , vượng , suy đối với một tượng vật nào đó chứ không phải chỉ về tính chất xã hội của tượng vật đó . Về vấn đề cát hung ở phần dưới sẽ được phân tích tỉ mỉ hơn .

Sự phân tích trên đây xuất phát từ mối quan hệ ngũ hành sinh , khắc biện chứng của bảng phi tinh từ Nhất nhập vào cung giữa cho đến Ngũ nhập vào cung giữa . Độc giả có thể lấy đó để tham khảo rồi tự mình phân tích và suy ra bằng các phi tanh từ Tứ , Tam , Nhị , nhập vào cung giữa . Khi đọc các ví dụ trên có bạn có thể sẽ hỏi : Năm 1990 Nhất nhập vào cung giữa thì Nhất là vượng khí , đến năm 1991 biến thành sinh khí chứ không phải là thoái khí . Tương tự , năm 1991 Cửu là vượng khí , đến năm 1992 là sinh khí chứ không phải là thoái khí . Vì sao vậy ? Đó là vì thời gian để thuận chiều về phía trước còn vận tình thì đi ngược chiều về phía sau . Trong mục “ Bay thuận và bay ngược ” của cuốn sách này ở phần trước đã nói : các vận tình của đại vận ( 60 năm ) sẽ đi thuận theo chiều thuận với thời gian . Vận tinh của tiểu vận ( 20 năm ) cũng đi theo chiều thuận với thời gian . Nhưng vẫn tinh của niên vận lại đi theo chiều ngược so với thời gian . Vận tinh của nguyệt ( Tháng )vận cũng đi theo chiều ngược so với thời gian . Vận tinh của nhật (ngày)vận và vận tinh của thời vận càng đặc biệt hơn , vừa đi theo chiều thuận lại vừa đi theo chiều ngược . Nếu không chú ý thì sẽ nhầm lẫn ngay . Mong các bạn chú ý phân biệt rõ ràng .