I. GHI CHÉP NGHIỆM CHỨNG CỦA CHƯƠNG TRỌNG SƠN

Chương Trọng Sơn (còn có tên là Chương Phủ) người Vô Tích tỉnh Giang Tô, là đệ tử của Ngô Môn. Họ Nhân đời Thanh gia đình cất giữ “Âm dương nhị trạch lục nghiệm" (ghi chép nghiệm chứng âm trạch và dương trạch), được coi là của báu gia truyền, không dễ dàng để cho người khác xem. Mùa hè năm Quý Dậu (1873) thời vua Đồng Trị. Thẩm Trúc Nhưng (Còn có tên là Thẩm Thiệu Huân) người vùng Tiền Đường cùng với học trò là Hổ Bá An đến Võ Tích đã dùng khoản vàng lớn biếu hậu duệ của Chương Trọng Sơn để mượn đọc. Hai người trong một ngày đêm cố hết sức chép lại mang về, qua nghiên cứu, chỉnh lý rồi biên nhập vào sách "Thẩm thị Huyền không học", sau đó để lại cho đời. Bây giờ đem một bộ phận dương trạch nêu ra dưới đây để bạn đọc tham khảo.

Hình 1. Trạch nhà họ Đào, sơn Sửu hướng Mùi, vận 5 lập.

image

Thuyết minh. Trên hướng có nhà đổ nát và sông nước, mở cửa tại phương Tốn, phía trước nhà có ngã ba sông ngòi, phương Đoài có sông ngoài kéo đến tận trước cửa tại phương Tốn tụ lại.

Lời đoán của họ Chương. Sau khi vào ở ngôi nhà này, tài và đỉnh đều rất tốt, vượng tinh đáo hướng. Đến hai vận 6 và 7 người bị ốm thường hay mơ nhìn thấy nữ quỷ, vì nguyên nhân trên hướng nhà có lầu cao thấp không đều.

Lời phê trước. Trên hướng có nhà bị đổ nát cao thấp không đều. ánh nắng bị che khuất, khí sắc trong nhà là chúa tể của phúc họa. tối tăm lạnh lẽo gọi là tử khí, cho nên vượng vận vừa qua, Nhị là quẻ âm, Ngũ là nữ quỷ, tự nhiên sẽ có ứng nghiệm người bị ốm thường mơ thấy nữ quỷ!

Lời phê của tác giả. Trước cửa tuy có nước tụ nhưng là sát thuỷ. Nếu mở cửa tại Thìn, Tứ bay vào cung giữa, bay ngược, Ngũ “đáo môn", sát thuỷ biến thành vượng thuỷ. Hướng của và hướng nhà là một thứ khí cùng nguyên, đại vượng. Chuyển đến vận 6, đại bại. Vận 7, mở cửa tại Đinh, Thất có thể đến cửa Đinh, cùng được vượng khí. sẽ không còn gặp quỉ trong mơ nữa.

Hình 2. Một trạch nào đó. Tý Ngọ kiêm Quý Đinh, vận 5 lập.

image

Thuyết minh. Phương Đoài của trạch này có chỗ thăm dò ngẩm, vận 7 gặp quỷ, vận Tám thì hết, từ đó ta thấy chỗ thăm dò ngầm tất sẽ xuất quỷ, không cẩn phải gò bó quy định Nhị Hắc là quỷ, cửa của nhà này mở tại phương Tốn.

Lời đoán của họ Chương. Sau khi ở ngôi nhà này sẽ sinh quả phụ, nam giới (đinh) từ trung niên trở lên bị khắc tử, vì lý do Khôn thổ khắc Khảm thuỷ, điều này đoán từ hướng nhà, không đoán từ hướng cửa.

Lời phê trước. Ngôi nhà này khi bắt đầu xây không phải không hợp vận, nhưng Thìn ở phương Tốn phạm lỗi Thuỷ gặp Thổ khắc, cho nên nhiều lần gây tổn thất đối với người đứng tuổi, ắt là do phương có nhà lân cận làm trở ngại che khuất ánh nắng, bị khắc rất ác liệt. Nên mở cửa, thông khí của Nhất Tứ với nhau.

Hình 3. Trạch một nhà nào đó là Nhâm Bính kiêm Hợi Tị, vận 5 lập.

image

Thuyết minh. Cục này dùng phép “thay quẻ", không dùng Nhất Cửu mà dùng Nhị Thất, tức Nhị thay Nhất vào cung giữa, Thất thay Cửu vào cung giữa.

Lời đoán của họ Chương. Ngôi nhà này sau khi vào ở, quả phụ sẽ làm chủ nhà. Vì Nhị là quả tú, Thất Ngũ vào cung giữa. Thất là thiếu nữ, cho nên chủ yếu là vợ làm chủ gia chính.

Lời phê trước. Nhị Hắc đáo hướng là goá chồng, cùng đến với Lục thì goá chồng mà đắc thắng, vì lý do Lục là quan tinh, có thuỷ (nước) lại càng nghiệm. Cả hai trạch cùng đoán là cục theo hướng liệt vào hàng đầu tại cung giữa, phù hợp với việc trình bày chọn nghiệm. Phàm là đoán hướng suy hoặc hướng vượng bị hung hình xung chiếu, đều nên chọn cách này, thế là đồng thời trình bày rõ cả cung giữa.

Lời phê của tác giả. Cục này nếu không kiêm hướng thì là cục "thượng sơn hạ thuỷ". Hiện đã dùng kiêm hướng vẫn chưa thấy có gì tốt hơn. Nếu hai phương Thìn Mùi có sông nước, dùng phương pháp của thành môn mở cửa thì có thể chuyển suy thành vượng. Cái vượng của phương Thìn có thể kéo dài đến tận cuối vận 6.

Hình vẽ 4. Trạch một nhà có toạ hướng Tân Ất kiêm Thìn Tuất, vận 5 lập.

image

Thuyết minh. Cục này dùng quẻ thế, phương của hướng không dùng Tam mà dùng Nhị vào cung giữa. Phương của sơn không thể thay, vẫn là Thất vào cung giữa.

Lời đoán của họ chương. Nhà này sau khi ở sinh nhiều nữ mà ít nam, đẻ liền mấy đứa con gái mà chỉ sinh được một trai. Phương Khảm có đường, nếu vợ sau đẻ con sẽ thông minh, vợ đầu sinh con thì ngu đần, vì lý do Nhất Lục đến Khảm. Người vợ sinh con gái khí bị suy, vì quẻ dương Lục sinh nữ.

Lời phê trước. Cục này không đáng thế mà lại dùng “thể" (thế quái), nên khí tự suy. Khí suy vốn là sinh nữ, quẻ dương cũng như thế. Nay hướng và sơn của cung giữa đều là quẻ âm, hiện rõ cảnh tượng là nhiều nữ. Đẻ liền mấy con gái là vì sơn và hướng đều gặp Cửu đến. Chỉ sinh có một con trai là vì vận tinh “Tam đáo hướng", Chấn là nam, đó là lý do. Cửu Ngũ đến sơn, hoả viêm thổ táo (lửa nóng đất khô), cho nên sinh ra đứa trẻ đần độn. Ý chỉ bí mật viết "Hoả kiến Thổ nhi xuất ngu độn ngoan phư" (Hoả gặp Thổ nên xuất hiện người ngu đần", tuy dù là gặp đương nguyên cũng ứng nghiệm, huống hồ ở đây là hướng suy !

Lời phê của các tác giả. Cục này không dùng kiêm hướng, vốn dùng Tân Ất là vượng sơn vượng hướng. Cũng không đến nỗi lắm gái ít trai như thế.

Hình 5. Trạch có sơn Tý hướng Ngọ kiêm Quý Đinh, vận 6 lập.

Thuyết minh. Cục này không nên dùng kiêm, mặc dù Tí Ngọ và Quý Đinh đều là âm tính. Nếu chỉ kiêm 1 - 2 độ thì còn có thể được. Nếu kiêm 3 độ trở lên, thì phải dùng thế. Cục này không có sao thế (thế tinh), cho nên không nên kiêm hướng.

Lời đoán của họ Chương. Ngôi nhà này tài khí vượng lớn, đình khí cũng đẹp, bởi vượng tinh đáo hướng, trên hướng có nước (thuỷ). Song phương Thìn Tốn là Nhất, Nhị, bên ngoài tường có mộ, bên trái như xuất hiện thư sinh hủ bại.

Phương Mùi Khôn có ngôi nhà, cửa nằm ở vị trí của Tứ Bát, bên phải cũng như xuất hiện một thư sinh hủ bại. Vì Nhất là Khôi tinh, Tứ là Văn Xương đều bị Thổ ép. Nếu không có phần mộ và ngôi nhà thì quá lắm cũng chỉ xuất hiện người có học thôi !

Lời phê trước. Nhìn đó ta biết khi có Nhất Tứ đóng, bất kể là sơn hay hướng phi tinh, về hình thức hay thực chất đều không nên chịu chèn ép. Nếu phạm phải thì sẽ biến từ Văn chương xuất sắc trở thành thư sinh hủ bại. Xung chiếu càng xấu hơn.

image

Hình 6. Trạch một nhà có toạ hướng : sơn Tý hướng Ngọ, vận 6 lập.

image

Thuyết minh. Cục này phương của hướng có ngôi nhà nóc nhọn xung chiếu. Cửa mỏ tại Chấn Tốn, phạm quẻ hỗn tạp.

Lời đoán của họ Chương. Cung đối của trạch này có ngôi nhà nóc nhọn xung chiếu, nên con giữa làm chủ, vì Khảm vào cung giữa, Khảm là con trai giữa. Song luôn luôn bị quan địa phương ngắm hại, cục này tuy thuộc hướng vượng, nhưng vì có nhà nóc nhọn xung chiếu, trên hướng là Lục mà Lục là quan tinh cho nên bị như thế.

Lời phê trước. Nóc nhọn xung chiếu, quan tinh cao vút, cho nên luôn luôn bị quan địa phương ngầm hại. Trên hướng Vượng thần bay đến toà nhà cao ở cung đối, phạm thượng cũng chính là phá tài. Lục là con trưởng, nhưng con trưởng không đủ năng lực, cho nên con thứ làm chủ gia đìinh, tức nghiệm với chọn Khảm bay vào cung giữa ! (Phàm có xung chiếu cần phải kết hợp với cung giữa để phán đoán).

Lời phê của tác giả. Cửa mở tại hai phương Ất, Thìn, phạm vượt quẻ (xuất quái), Nhị Tam phạm "đấu ngưu sát", tuy con giữa làm chủ gia đình, nhưng vợ chồng thường luôn luôn cãi nhau, cũng là lý do sinh ra kiện cáo.

Hình 7. Trạch của một nhà có toạ hướng là Tý Ngọ kiêm Nhâm bính. vận 6 lập.

image

Thuyết minh. Cục này hai phương sơn và hướng không có sao thay thế (thế tinh), dùng kiêm là âm dương lẫn lộn. Phương Tốn Nhị là thần gây khó dễ cho Nhất.

Lời đoán của họ Chương. Hướng của trạch này được Lục Bạch, song Càn đáo hướng. Càn là hàng đấu của dương, toạ Tỷ hướng Ngọ là trạch Khảm của vận bàn Bát quái. Dương Lục là sinh khí của Khảm trạch, Kim sinh thuỷ. Cửa bên mở tại hai phương Chấn, Tốn để đi vào nhà, phương Tốn Nhị Hác là âm đơn độc, là nan thần (thần gây khó dễ) của trạch Khảm. Trạch Khảm là Thuỷ. Thuỷ bị Thổ khắc cho nên là nan thần. Lại thấy có Nhất Bạch cùng ở tại cung Tốn, Thổ khắc thuỷ, Nhất là khôi tinh tức là xuất hiện người có học vấn, nay bị Thổ khắc, cho nên việc học hành tuy thành đạt, nhưng hay bị ốm yếu, có triệu chứng như nước bị bẩn đục, e rằng dễ chết yểu.

Cửa trong của trạch này mở tại ba phương Ly Căn Đoài, vì Ly được Lục Bạch là vượng khí, Cấn được Thất xích là sinh khí, Đoài được Bát Bạch cũng là sinh khí. Sau nữa là đi cửa phương Khôn cũng ổn thoả, cửa Tứ Lục, Tứ là Văn Xương, tránh đi cửa phương Tốn, vì phương Tốn là Nhị, là Bệnh phù, khác trạch Khảm.

Bếp của trạch này nên làm tại phương Chấn. Phương Tốn, phương Khảm là Nhị. Ngũ đều nên tránh. Nếu cửa bếp lửa nhìn về cấn, là hoà khắc Đoài kim, thường hay sinh ra cãi lộn nhau, có bệnh phổi và bệnh về máu. Nếu cửa bếp là hướng Ly là hoả thiêu trời, sẽ ainh "nghịch tử" (con ngỗ ngược).

Lời phê trước. Cách xác lập vị trí bếp, dùng phi tinh trên hướng làm chính, cửa bếp hướng về phương nào, thì phương đó là phương vị quan trọng. Phương cửa của trạch dùng phi tinh trên hướng để chọn Tam ban hoặc Tam Bạch là phương pháp tốt nhất.

Hình 8. Trạch nhà họ Nhiệm ở Cổi Kê, có toạ hưtớng : tý Ngọ kiêm Nhâm Bính, vận 7 lập.

Thuyết minh. Cục này dùng kiêm hướng, nhưng chưa dùng thế tinh (sao thể), có thể chỉ kiêm 1 - 2 độ mà không cần dùng “thể".

Lời đoán của họ Chương. Phía trước trạch này có chó đất cao. phía sau có sông lớn, các phương Càn Khảm Cấn đều hiện lên ánh nước, phía sau có một mảng màu xanh lục của các cây hoè to soi bóng dưới nước, trong nhà phần nhiều đều râm tối. Người ở nhà này vượng cả đỉnh lăn tài, vì rằng hai sao Thất đến phía sau, mà phía sau lại có sông lớn, song trong nhà thường có cảm giác nặng nề vào giờ Thân vì hai sao Thất đến Khảm, Thất là Đoài, là thiếu nữ. Nhị Hắc đến Càn, Nhị là Khôn là mẹ. Ngâũ Hoàng đến Cấn là Liêm trinh, là Ngôn quỷ. Cửu Ly là trung nữ (con gái giữa). Ba phương này đều có sông lớn, nước phản ánh sáng hợp với Thất toạ ở đó, tức thành phẩn âm nhiều, nên xuất hiện hiện tượng có cảm giác hoảng hốt vào buổi tối (khoảng giờ Thân). Khảm là quẻ âm, Thân là giờ âm. Vì những cây hoè soi bóng xuống nước tạo nên màu xanh lục, nên trong nhà trở nên âm u tối tăm.

image

Đầu vận 8, Tiến Uẩn Nghiêm mở một cửa tại phương Mùi, đến nay cảm giác nặng nề đó không còn nữa. Bồi vì phương Mùi được vượng tinh Bát Bạch, Phương cấn biến thành Nhị. Ngũ quỷ được hoá giải, cho nên không có quỷ nữa. Đó gọi là một người quyền quý nấm quyền, nhiều hiện tượng xấu đều tiêu tan.

Lời phê trước. Dịch hoc không nói đen quý, phàm nói quý đều có  liên quan với khí của quẻ, tất nhiên là trùng hợp với hình thái môi trường xung quanh thi nghiệm cua nó mói tự nhiên.  Nhưng mà được hưởng hoặc mở tại phương vượng, hình khí của nó cũng có thể biến đổi ngầm. ý nghĩa của một người quyền quý nắm quyền là trạch ở thời đầu vận 8, Tiên Uẩn Nghiêm đã vì thế mà mở cửa tại phương Mùi, không còn cảm giác nặng nề nữa, tức là nhờ sức mạnh của vượng môn (cửa Vượng).

Lời phê của tác giả. Cục này không dùng “thể", là cục “thượng sơn", nếu sơn tinh dùng thế thì sẽ là cục “thượng sơn hạ thuỷ". Cục này có sông nằm ở phía sau, có chỗ đất cao tại phương của hướng, là cục sơn thuỷ đảo ngược. Nếu mở cửa sau, cục “thượng sơn" biến thành “song Thất" đến cửa sau, hoặc là “đáo sơn đáo hướng", vượng cả hai mặt đinh và tài. Vì sao màu lục gây cho người ta cảm giác hoảng hốt nặng nề, chắc chắn là do chưa mở cửa sau. Nếu mở cửa sau, vận 7 không còn có cảm giác hoảng hốt thất thường nữa.

Hình 9. Trạch nhà họ Chương ở Cối Kê, có toạ hướng : Tí Ngọ kiêm Quý Đinh. Vận 7 lập.

image

Thuyết minh. Cục này kiêm mà không dùng thế, chỉ có kiêm 1- 2 độ.

Lời đoán của họ Chương. Ngôi nhà này vận tinh đến phía sau, quyết định vượng cả tài lẫn đinh, hai sao Thất đến Khảm, đến vận 8 thì tài suy thoái lớn, do phương Khôn không có thuỷ (nước) mã có

nhà lầu cao áp gần, có tên gọi là “thượng sơn". Lại có kiện cáo thường xuyên không ngớt, do Lục đến Khôn, Lục là quan tinh.

Ngôi nhà này nếu hai nhà cùng ở, người ở về phía bên trái chiếm vị trí của Nhất Ngũ, là phương suy, vận 8 “thượng sơn" sẽ là tiêu điều hiu hắt, người ở về phía bên trái tức ở phương Sửu chắc chắn xuất hiện một người nữ đau mắt bị mù loà, vì tại phương Sửu, Cửu Ngũ cùng một cung, hơn nữa nhà có cổng áp sát, Cửu là Ly, là mắt, Ngũ là Thổ. Trong mắt có Thổ, cho nên là bị mù. Sách nói là “Ly vị thương tàn nhi mục hạt" (Cung Ly là thương tàn nên mắt mù loà".

Người ở phía bên phải thuộc vị trí Bát, tuy là “thượng sơn". nhưng Địa bàn còn vượng, tiền tài so với bên trái có hơn đôi chút, nhưng nhìn chung không tốt. Người ở về phương Đoài, Nhất Tứ cùng cung. nhất định sẽ thi đỗ đại học hoặc cao đẳng. Sông ở phía sau nhà, vì ở phương Càn nên có tượng chân đi cà nhắc (kiễng chân), hơn nữa Tam ở Càn, Tam là Chấn, là chân, người ở phía phương Càn có thể bị kiễng một chân.

Lời phê trước. “Khi phân phòng để ở phải lấy cửa riêng của từng nhà làm quẻ chủ, đường các nhà đi lại làm quẻ dụng". Câu này ý nói : Cửu tinh được xác định từ khi bắt đầu xây dựng nhà, không vì việc phân phòng mà thay đổi. Sau khi phân phòng, mỗi nhà được một góc, việc xấu tốt của nó dùng cửa riêng đón nhận khí, (từ toàn cục để xét) bất kể vị trí mình ở chỗ nào. Tóm lại là trạch vận được định từ khi bắt đầu xây dựng. Muốn tách ra chỗ ở riêng thì phải tự mở ra một lối đi riêng. Muốn phán đoán cho nhà tách riêng đó chỉ có thể chiếu theo toàn cục đề suy ra.

Nhà ở phía Đông cửa riêng nhìn về hướng Tây, Tây là Nhất Tứ cùng cung sẽ xuất hiện người làm quan thông minh theo con đường chính thống. Nhà ở phía tây, cửa riêng nhìn về hướng Đông, Đông là Cửu Ngũ, dễ xuất hiện người học hành hủ bại, không thành đạt, hai bên Đông Tây mỗi bên có lợi hại riêng.

Ông Thẩm nói, những điều nói ở trên là người ở về phương Đoài nhất định có người thi cử đỗ đạt vào đại học hoặc cao học, là lập luận theo Địa bàn. Song người ở bên phương Đoài, hướng về vị trí Cửu Ngũ, nếu không xuất hiện người học hành hủ bại, không thành đạt, chưa hằn không phải là cửa hướng về Nhất Tứ, đồng thời do Nhất Tứ bổ cứu. Đây là cái lý địa bàn và hướng cửa cùng hài hoà mà giảm đi những chỗ bất lợi (tức lợi hại cùng bổ cứu cho nhau).

Lời phê của tác giả. Ông Thẩm cho rằng hai hộ ở hai bên đông tây, dùng cách cùng bổ cứu cho nhau để tránh xuất hiện những người học hành hư bại, không thành đạt. Cách nói này đáng được bàn luận, phàm mở cửa, sao của Địa bàn ất sẽ vào cung giữa. Hộ phía bên đông của ngôi nhà này mồ cửa tây, vận tinh Cửu vào cung giữa, vượng tỉnh Thất đến cửa, gia đình vượng vì sao lại xuất hiện người mù loà. Hộ ở phía tây mở cửa hưởng đông vận tinh Ngâũ vào cung giữa, vượng tinh Thất đến của, gia đình vượng vì sao lại xuất hiện người chân đi khập khiểng. Nếu như thật sự có việc đó, át sẽ là vì nguyên nhân suy tinh lưu niên cộng thêm Thái tuế giáng lâm (đến) hoặc vận 8 mới có thể phát sinh.

Hình 10. Trạch nhà họ Hồ có toạ hướng là sơn Giáp hướng Canh. Vận 7 lập.

image

Thuyết minh. Cục này sơn thuỷ đảo ngược, phương ly có đường thẳng xung vào cửa lớn.

Lời đoán của họ Chương. Cục này sơn thuỷ đảo ngược nhau, vốn là không tốt, mà phương Ly lại có con đường thẳng xung vào cửa tại Đinh là Nhị Tứ cùng cung nên nhất định chị dâu em chồng bất hoà.

Sách nói "Phong hành địa nhi ngạnh trực nan đáng, định hữu nhi cô chi phụ" (gió quét thốc trên đất thẳng tuột khó cản, nhất định có người phụ nữ úc hiếp em chồng).

Lời phê trước. Sự tốt xấu của Ngũ hành Huyền không phải hài hoà với hình thế núi non tại thực địa, thì sự ứng nghiệm của nó mới phi thuờng, gió quét trên mặt đất cũng là khí, xông thẳng khó cần trở, là hình. Hình và khí giao hội tự nhiên có tng nghiệm. Nguời chị dâu ức hiếp em chống, còn là vì cửa mồ tại phương của Nhị Tử, nếu không có khí của đường xông thầng tới, thì tng nghiệm của nó cũng nhỏ nhoi thôi. Song vì là ngôi nhà này vấn phạm sơn thuỷ đảo ngược, nếu tại phương chấn mồ được của nhỏ (của thuờng) cũng đã có đủ tư cách để bổ cứu. Nay cửa mồ tại phương Ly, dù cho không có tng nghiệm xúc phạm bể trên ức hiếp kẻ dưới, thì nhà cũng đã hoàn toàn không có sinh khí vào, suy là đúng thôi.

Hình 11. Trạch một gia đình có toạ huớng Thân Dân kiêm Khôn Cần, vận 7 lập

image

Thuyết minh. Cục này có kiêm hưuông mà không dùng thế, vì lý do kiêm 1-2 độ. Trong hình chưa về của của ngôi nhà, dự tính cửa mô tại phương Tổn.

Lời đoán của họ Chưương. Ngôi nhà này sau khi vào à, tài khí rất tốt. Song phương Tốn có nhà lầu cao xung chiếu, át sẽ có một bà cụ do tranh chấp ruộng đất mà dính vào việc kiện tụng, vì Lục là quan tinh, Nhị là quả tú, là cái về điển thổ (ruộng đất).

Có một thiếu nữ thích làm bạn với nam giới đứng tuổi, vì trên hướng có hai sao Thất, Thất là thiếu nữ, Khẩm Nhất đến hướng, vì Khẩm là nam giới trung niên (cũng có thể là con trai giữa).

Lời phê của tác gid. Việc thiếu nữ thích làm bạn với nam giới trung niên (con trai giữa) ất phải có ảnh hưởng của hành thế sông núi môi trường bên ngoài mới có thể phát sinh. Trạch này không mở cửa tại Tổn, nếu mồ cửa tại Quý hoặc tại Ất có thể nhận được cái vượng của "thành môn".

Hình 12. Trạch nhà họ Đinh, thôn Trương có toạ hướng : Tí ngọ kiêm Đinh quý, vận 7 lập.

image

Thuyết minh. Cục này kiêm hưởng mà không dùng thế, vì lý do kiêm không nhiều. Của mồ tại phương Tổn, phía trước có đường thắng rộng lớn dẫn vào từ phương Ngo. bên ngoài của có "núi Ôm đầu".

Lời đoán của họ Chương. Ngôi nhà này có hướng tinh "thượng sơn", phía sau lại không có nước, vốn là không tốt. Cửa mồ tại phương Tốn vốn là Nhất Tứ cùng cung, chính là phát về công danh khoa bảng. Vì khí trên đường xông thẳng tới là biểu tượng Thuỷ Mộc trôi nổi, Từ là trường nữ, cho nên nữ giới lắng lo. Đường dẫn vào từ phương Ngọ xông thẳng đến của là khách từ ngoài tới, người đến ất là người tu hành, vì hướng tinh Lạc tại phương Ly, đầu trụi, nên có nghĩa là trọc đầu. Hơn nữa Tốn là tăng lữ, cho nêm người đến có thể là người tu hành, song phía trước cửa này có "sa ôm vai", cho nên chưa chắc đã xảy ra như thế.

Lời phê trước. Nhất Tử cùng cung được thời lệnh thi nổi công danh, lô thời lệnh thì dâm loạn, song phải gặp cảnh tượng sa thuỷ ở hình thái xấu mới nghiệm, còn muốn phát nổi danh về khoa cử thì ở phía hướng cần phải có núi sông xinh đẹp. Cùng một ví dụ. hai trạch đều đúng (tức trạch này và trạch nhà họ Hữa sẽ nói ở phần sau).

Hình 13. Trạch của nhà họ Hữa có toạ hướng Tí ngọ kiêm Quý đinh, vận 7 lập.

image

Thuyết minh. Cục này có kiêm mà không dùng thế, vì kiêm không nhiều. Phía sau nhà có sống, mở cửa tại phương Tổn, đường chạy từ phương Cẩn đến Chấn, lại từ Tốn dẫn vào cửa của ngôi nhà.

Lời đoán của họ Chương. Nhà này sau khi vào ở, hai mặt đinh. tài đều vượng, vì vượng tinh đến, phía sau lại có sông nước. Của mởi tại phương Tổn là Nhất Tử cùng cung, ất sẽ nổi danh trong khoa củ. Hơn nữa trên hướng có Lục, phương Tổn của vận bàn cũng là Lục, Lục là đầu bảng, mà Lục và Tử "hợp thành 10 lại thêm Nhất Lục đồng tông, coi như đứng hàng đầu của các kỳ thi cử, cho nên hai người con trưởng và thứ đều đổ đấu thi vào đại học và cao học.

Nam Đình hợi. tức năm Quang Tự thứ 7, Nhị vào cung giữa, Nhất bạch đến Tốn, con thứ thi đậu đầu.

Nam Ất mùi, tức Quang Tự thứ 15, Tam bích vào cung giữa, Nhị hắc Thái tuế đến Tốn, con trưởng thi được chức "Bổ Lãm", là nhờ của mở tại Tốn. Con đường ở hai phương Cấn, Chấn thu hút khí là phạm Cửu Ngũ cùng cung, đó là lý do có người bị mù.

Lời phê trước. Hai phương thu hút khí phạm Cửu Ngũ thì phát. sinh mù loà, từ đó ta thấy dương trạch (nhà ở) lấy cửa là "xương sống", lấy đường làm "xương sườn", cửa tốt đường xấu, cho nên cổ lời ví von như tương chua cho vào sữa.

Hình 14. Trạch nhà họ Trần dưới để. Có sơn Hợi hưởng Tị, vận 8 lập.

image

Thuyết minh. Phía sau nhà có 3 lò nung của nhà máy làm đổ gốm tại ba phương Tuất Càn Hợi, phương Tị có bức tường bình phong có tác dụng phản xạ, có cổng (cửa chính) mở tại phương Dần, phía trước có hồ nước lớn toả sáng lại có đường chạy thẳng vào cửa tại Dấn.

Lời đoán của họ Chương. Ngôi nhà này sau khi ở gia chủ dễ bệnh thổ huyết, bài vì phương Càn Lạc Cầu cùng cung. phạm hoả khắc kim. lại còn thêm ba lồ nung bốc lửa đến khắc kim. Ly là Hoà, càn là Phế (phối), cho nên chủ nhà dễ bị bệnh thổ huyết.

Phương Dần Nhị Tứ cùng cung, Nhị là "cô" (em gái chồng), Từ là "tức". là chị dâu, lại có đường xông thẳng vào cổng (cửa lớn), hồ nước lớn ở trước cổng là Ngũ Hoàng, cho nên chị dâu em chống bất hoà dẫn đến kiện cáo, do Lục đến cung Cấn mà Lục là chến quan phương.

Con thứ sau khi ốm bị khản cổ, do Tốn là gió là âm thanh, của Dần Nhị Tứ Lục cùng cung, thổ (đất) làm tắc thanh âm, cho nên bị mất tiếng, sách nói : "Âm thần mân địa thành quán, hồng phẩn trường trung khoái lạc" (có quá nhiều thành phần âm, vui thủ trong chốn phấn son) cho nên chị dâu em chồng không lành mạnh. Trạch này nếu mồ của tại phương sửu, vượng tinh Bát bạch "đáo môn" sẻ tốt lành trong vòng 20 năm, không có các hoạn nạn, đó gọi là "nhất quý đương quyến" (một quý vượng tinh nấm quyển).

Lời phê trước. Cách chọn nơi mở cửa, dĩ nhiên phải chọn phương Vượng. Còn về âm dương của hai mươi bốn sơn tốn tại theo thời gian không thể không phân biệt rõ. Như trạch nhà bọ Nhiệm ở Cái Kà trước, đầu vận 8, sau khi Tiến Uần Nghiêm mà một chn tại phương Mùi thì cảm giác hoảng hốt nặng nề vào buổi tối không xuất hiện nữa. Phương Khôn cố nhiên là phương vượng thuộc trạch của nhà bọ Nhiệm, song không chọn ở Khôn Thân mà lại chọn ở phương Mùi, vì sao vậy ? Đó là vì vận 8, Bát vào cung giữa, Ngũ đến Khôn. Thiên nguyên long xung quanh tử phía Ngữ đều thuộc daơng Khôn Thân cũng là dương, gập dương bay thuận, Bát bạch không thể "đáo môn". cho nên gọi vượng mà không vượng. Mùi là âm, có thể dùng Ngũ nhập vào cung giữa bay ngược thì vượng tinh Bát "đáo môn", phương cấn biến thành Nhị hắc. Trạch này phương Cấn của vận bàn là Nhị. Nhị tức là Mùi Khôn Thân, trong ba chữ này chỉ có Mùi thuộc âm, Mùi và Sửu là cùng một khí địa nguyên cho nên khi mở cửa hưởng Sửu, thì Nhị nhập vào cung giữa gặp âm bay ngượ, vượng tinh Bát bạch cũng đến của, tuồng là không vượng mà lại vượng.

Hình 15. Trạch nhà họ Chu tại Đôöng Khê có toạ hưdng Dẫn mão kiêm Tân ất, lập ở vận 8.

image

Thuyết minh. Cục này không nên kiêm hưởng. bởi vì không thể tìm được sao thế. Kiêm hưởng thì sẽ xuất hiện âm dương sai lệch. Cục này tuy cùng âm tính, cùng kiêm hướng, nhưng cũng không thoả đáng, kiêm 1 - 2 độ thì còn có thể được. Ở phía sau toạ có giếng, hai năm Ất mùi và Binh thân thời Đạo Quang, thấy dạy học đã đánh hai học sinh bị thương rất nặng .

Lời đoán của họ Chương. Ngôi nhà này vượng tinh "thượng sơn" vốn là không tốt, Lục của vận tinh trên hướng vào cung giữa đã tiết ra "thổ" của cung giữa. Càn Lục là đấu bảng Là sư trưởng (bậc thấy), Tổn Tử là mộc, là chiếc gày (roi vọt) day học, trên phía hướng có Tam Tử Lục cùng cung, cho nên trên đầu thêm mộc, ở cung giữa Bát, Lục, Nhất cùng cung. giống như trên đầu thiếu nam (cậu con trai) có vết thương.

Giếng ở phương Tân, hai Bát cùng đến, Bát là thiếu nam, giếng nằm tại vị trí Khẩm của vận bàn, Khảm là máu (huyết). Đợi đến năm Ất mùi, Bính thân sẽ ứng nghiệm, aăm Ất mùi Tam bích vào cung giữa, trên đầu cung giữa thêm Mộc. Ngà hoàng đến giếng. là đại sát. Sách nói "Ngũ Hoàng đáo sứ bất lưu tình" (Ngũ hoàng đi đến đâu đều không nể nang gì hết). Nhất bạch đến hưông. Nhất là huyết (máu), trên hướng là Lục, trên đầu xuất huyết (chảy máu) cho nên là bị đánh nặng, tháng đánh là tháng Hai (vì tháng Hai, từ vào cung giữa, trên đầu cung giữa lại thêm Mộc). Nhị Hắc đến hướng, tức phi Thái tuế tháng đến hướng. Người bị thương phải là cẩm tinh con hổ (tức tuổi Dần).

Năm Bính Thân, Tử lục đến giếng. Nhị hắc vào cung gita, Thái tuế năm đến cung giữa, Từ đến giếng Mộc khắc Thổ, át phải là tháng Hai. Nhất vào cung giữa, trên đầu thấy có vết thươmg. người bị thương ất sẽ là người cầm tinh con trâu (tác tuổi Sửu).

Lời phê trước. Cục này có lỗi là lệnh tỉnh "hạ thuỷ", đinh tinh (sao đình) rơi vào trong giếng. Năm Ất mùi gặp Ngũ hoàng Mậu Kỹ đại sát đến giếng, năm Bính thân, Từ trên hướng cũng di chuyển đến giếng, cho nên tai họa xấu hiện ra chống chất, người bị thương phải là người cầm tinh hổ và trâu, do hai Bát đến toạ, vì Bát tức là Sửu Cần Dẫn, Sửu là trầu, Dần là hổ, đó là dùng tượng quê để suy đoán ra điểm hoạ, mà dùng hai sao tạo và sơn để phán đoán niên mệnh.

Hình 16. Công đường phủ Ninh Ba, có toạ hướng Quý đính kiêm Sửu mài, vận 8 lập.

image

Thuyết minh. Cục này kiêm quẻ, phưng của hưởng dùng thế. phương của sơn không dùng thế. Theo lý. phương của sơn cũng phải dùng thế.

Lời đoán của họ Chương. Công đường phủ kiêm Mùi nên dùng quẻ thế. Nhị vào cung giữa, Thất đến hướng, trên hướng phạm Tam Thất đến trùng nhau. đúng là bị "cướp doạt. người Di đã đến cướp tài sản.

Các phương Mùi Khôn Thân hai Ngũ là Liêm trinh cùng cung với Nhất bạch, Nhất thuỷ là giặc, Ngôn là Hoả, các phitơng Canh Dậu Tân là Ly hoà, từc toàn là lửa, Nhất Lạc lại cùng một cung. Nhất là thuỷ tặc (giặc biển) đã đến từ của phía Tây. đốt cháy trụi hết ngôi công đường này. Trên các phương Tuất, Càn Hợi lại thêm Ly, trên Ly thêm Ngũ. Các phương Nhâm Tỷ Quý. Lạc Cầu cùng đến. Các phương Thin Tốn Tị. Tam Thất đến chống chất nhau. các phương Sửu Cấn Dân. Nhị Thất cùng đến, Nhị là Hoi tỉnh, Thất là binh đao. Phương Chấn cũng là "phong hoả" cùng một cung, cho mên khắp cả thành đều là giặc lửa.

Lời phê trước. Là cục vận 8 dùng quẻ thay thế, thoái thần cai quản hướng. lệnh tinh rơi vào cung Cấn, quý tinh không nắm quyền. Nhà vừa mới xây xong mà tinh khí đã suy là việc dung trạch hết sức tránh. Huống hồ do tính quan trọng của phủ đường mà không chọn được vượng tinh hay sao ? Han thế na, việc tốt xấu của các sao toàn bàn hoàn toàn có thể dùng khí nạp vào chỗ hưtng để thay đổi. lẽ nào lại không thể chọn được những vận tốt thích hợp để làm tiêu tan các khí sát thần đó. Chấn là Thiên lục, Canh là Võ tước, khi dùng "đúng lúc" thi Chấn, Canh hội hợp. sẽ đem lại chức quyển "Văn thần võ tướng", đổi với Tam Thất đâu có gi đáng lo. Nhất Lục, Nhị Thất, Liêm trinh, Cửu Lục cũng đâu có cái nào không trị được. Cho nên cục tạo nên khắp thành giãng lửa, không đáng "thế” mà dùng "thê" là nguyên nhân hưởng nhà suy bại. Nhin thấy việc đó ta nhận ra điều đáng sợ khi việc tu tạo không hợp quy luật vậy.

Lời phê của tác giả. Cục này kiêm buông, tất nhiên sơn và hướng đều phải dùng thểế, chứ không phải chỉ thế hướng mà không thế sơn. Cục thế hoàn toàn cũng là cục "phong hoà" (khái la). Nếu không dùng kiêm chỉ chọn chính hưởng Quý đình thi hình thế cục khá tốt, nhưng chỉ có lỗi là có hoả hoạn, mà không đến nổi có tai hoạ giặc đã đến cướp đoạt và tàn sát.