Huyền không cổ dịch

trang bìa
0
1
📢
Huyền không phi tinh học của " Hồ Kinh Quốc "
3
4
I. SỰ PHÁT TRIỂN PHÂN NHÁNH CỦA DỊCH HỌC
5
8
II. CĂN CỨ DỊCH LÝ CỦA HUYỀN KHÔNG PHI TINH HỌC-(PHONG THỦY CƠ BẢN CHO DƯƠNG TRẠCH) (P8)
8
13
III . SỰ KẾT HỢP GIỮA LẠC THƯ VỚI HẬU THIÊN BÁT QUÁI VÀ HÀM NGHĨA CỦA NÓ
13
18
I. QŨY TÍCH VẬN HÀNH CỦA CỬU TINH
19
28
II. ĐỊNH VỊ KHÔNG GIAN CỦA VẬN HÀNH CỬU TINH
28
33
III . SỰ PHÂN CHIA THỜI GIAN CỦA VẬN HÀNH CỬU TINH
33
43
IV. ĐƯƠNG LỆNH VÀ THẤT LỆNH CỦA VẬN HÀNH CỬU TINH
43
51
V. VƯỢNG, SINH, SUY, TỬ CỦA KHÍ DO CỬU TINH VẬN HÀNH GÂY NÊN
51
57
I. MỐI QUAN HỆ GIỮA VƯỢNG TINH VÀ PHI VƯỢNG TINH
58
68
II. MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬN BÀN VÀ ĐỊA BÀN
68
74
III. MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬN BÀN VÀ VẬN BÀN
74
80
IV. MỐI QUAN HỆ GIỮA SỐ CỦA HÀ ĐỒ VÀ VẬN BÀN
80
83
V. TƯỢNG VẬT CỬU TINH
83
87
I. KHÍ SỐ CUỘC ĐỜI
88
97
II. MỆNH SỐ VÀ VẬN SỐ
91
97
III. MỆNH SỐ VỚI KHÍ ÂM, DƯƠNG
97
101
IV. DỰ ĐOÁN KHÍ SỐ
101
106
V. MỆNH QUẺ ÂM DƯƠNG KẾT HỢP
106
125
I. GIỚI THIỆU “QUẺ DỊCH KHAM DỰ”
126
133
II. BÌNH LUẬN “QUẺ DỊCH KHAM DỰ”
134
144
III. GIỚI THIỆU” PHI TÍNH KHAM DỰ”
144
157
IV. BÌNH LUẬN” PHI TÍNH”
157
162
V. NGUỒN GỐC CỦA HUYỀN KHÔNG HỌC VÀ SỰ TRANH LUẬN GIỮA CÁC PHÁI
162
167
I. 24 SƠN VÀ HƯỚNG
168
172
II. TAM TÀI CỦA 1 QUẺ VÀ LINH CHÍNH ÂM DƯƠNG
172
178
III. LẬP QUẺ THEO THỨ TỰ SAO
179
188
IV. THUYẾT MINH 216 BẢNG LẬP QUẺ THEO THỨ TỰ SAO
188
283
V. DÙNG QUẺ THAY BẰNG CÁCH SẮP XẾP SAO
283
290
VI. GIẢI THÍCH 216 QUẺ THAY KIÊM HƯỚNG
290
400
I. BÀN VỀ ĐỊA VẬN NHẬP TÙ
401
405
II. BÀN VỀ HAI CUNG THÀNH MÔN
411
419
III. BÀN VỀ PHẢN NGÂM, PHỤC NGÂM
419
425
IV. LƯỢC ĐOÁN PHI TINH
425
428
V. BÀN VỀ QUẺ TAM BAN
428
436
I. LẬP TUYẾN VÀ PHÂN KIM
437
442
II. CÁC BƯỚC CỦA TỌA SƠN LẬP HƯỚNG
442
453
III. LUẬN THU SƠN THOÁT KHÍ VÀ LONG VẬN SINH KHẮC
457
460
IV. LƯỢC ĐOÁN PHI TINH
460
475
V. LƯỢC ĐOÁN THẦN SÁT
475
487
I. GHI CHÉP NGHIỆM CHỨNG CỦA CHƯƠNG TRỌNG SƠN
487
507
II. CÁC VÍ DỤ CHỌN TỪ GHI CHÉP NGHIỆM CHỨNG CỦA SÁCH QUẦN
508
543
III. NGHIỆM CHỨNG CỦA TÁC GIẢ
543
552
TỔNG KẾT SÁCH
544
555