Lễ nghi phù chú
🔥

Lễ nghi phù chú

Lễ nghi là truyền thống tôn giáo giúp di trì niềm tin và văn hóa . Lễ nghi của người Việt rất phong phú bao gồm các nghi lễ bên Phật Giáo, Đạo Giáo , Đạo Mẫu và các tôn giáo khác ở Việt Nam . Tùy vào khu vực, địa lý mà mỗi nơi điều có nét văn hóa khác nhau

Trong lễ nghi sẽ bao gồm các lễ chính sau :

  1. Hoá giải Tam tai
  2. Giải trùng tang liên táng
  3. Cúng sao giải hạn
  4. Giải oan cắt kết
  5. Động thổ xây sửa nhà của
  6. Khai trương của hàng mới
  7. Cất nốc
  8. Cải táng mộ phần
  9. Vô nhà mới
  10. Giải sát của Tử Vi ( phục binh, vong thần , cô thần , quả Tú …)

Còn nhiều lễ nghi khác nhau tuỳ vào văn hoá vùng miền mà sẽ có sự thay đổi phù hợp