Tứ trụ - Phong thủy Trần Hạnh
Tứ trụ - Phong thủy Trần Hạnh

Tứ trụ - Phong thủy Trần Hạnh

Trần Hạnh đã trải qua 20 năm nghiên cứu các môn mệnh lý như Tử vi , Tứ Trụ, Kinh dịch, .... Ngoài ra Ông còn có nhiều nghiên cứu về Phong Thủy và các lễ nghi tôn giáo . Về Mệnh lý Ông là người đã góp phần hình thành nên Tứ Trụ Lượng Hóa và xây dựng công cụ giúp cho mội người dễ dàng tìm ra vận mệnh của chính mình và sở hữu công cụ để có thể tự thay đổi vận mệnh đó. Với nền tảng công nghệ giúp cho việc xem mệnh lý và tìm dụng thần trở nên dễ dàng hơn rất nhiều . Ngoài ra với các giải pháp phong thủy để thay đổi vận mênh kèm theo

Dịch vụ

Thông tin liên hệ